Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Ohlédnutí za konferencí TCP 2013

Letošní, již 21. ročník mezinárodní kon­ference Technical Computing Prague, výročního setkání uživatelů a příznivců softwarových systémů Matlab® a Simulink®, dSpace a Comsol Multiphysics®, se uskutečnil pod označením TCP 2013 v Praze dne 13. listopadu 2013. Konference tradičně přinesla informace o významu a přínosech nástrojů pro technické výpočty, analýzu dat, modelování a simulace v praxi nejrůznějších, především technických, ale i netechnických oborů lidské činnosti. Celkem konferenci TCP 2013 navštívilo 91 účastníků a bylo na ní předneseno 28 referátů, z toho tři technicko-obchodní pracovníků pořádající společnosti Humusoft, s. r. o., a prezentováno osmnáct vývěsek. Přednesené odborné referáty jsou spolu s dalšími příspěvky uveřejněny v tištěném sborníku (ISBN 978-80-7080-863-4, ISSN 2336-1662) rozšířených anotací příspěvků s přiloženým CD s příspěvky v plném znění. Celkově bylo v rámci konference publikováno 58 příspěvků. Vedle jejich tradičně vysoké odborné úrovně je zejména potěšující nárůst počtu příspěvků s tématy z průmyslové praxe. Sborník příspěvků je v elektronické podobě k dispozici na www.humusoft.cz/akce/matlab13/, společně s videonahrávkami některých prezentací.

(sk)