Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Odolný mobilní router pro bezdrátovou komunikaci

Ruggedcom RX1400 od společnosti Siemens je inteligentní síťový uzel s podporou několika komunikačních protokolů, použitelný jako ethernetový switch (přepínač), router (směrovač) a firewall s různými možnostmi připojení do sítí WAN. Přístroj má krytí IP40. Vzhledem k velké odolnosti proti elektromagnetickému rušení, elektrickým přepětím i teplotě spolehlivě pracuje i v nepříznivých provozních podmínkách. Bez aktivního chlazení je schopen trvalého provozu v prostředí s teplotou od –40 do +85 °C. Vestavěná funkce GNSS (GPS/GLONASS) přístroji umožňuje poskytnout údaj o své

geografické poloze.
 
Ruggedcom RX1400 je primárně určen ke komunikaci prostřednictvím sítí LTE, ale v případě potřeby je schopen komunikovat také prostřednictvím sítí 2G a 3G. Mimoto je vybaven slotem pro dvě karty SIM, což mu při výpadku komunikace v jedné ze sítí umožňuje automaticky přepnout na síť druhou. Přístroj lze rovněž vybavit dvěma moduly s optickými transceivery a použít spojení prostřednictvím optických kabelů.
 
Vzhledem k integrovaným zabezpečovacím funkcím se uplatní i v kritických řídicích úlohách s velkými požadavky na spolehlivost a zabezpečení spojení (cyber security).
 
Typickými oblastmi použití jsou dílčí zařízení elektrorozvodných sítí, zařízení pro řízení silniční dopravy, drážní řídicí systémy nebo zařízení plynárenského a ropného průmyslu.
 

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, www.siemens.cz