Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Odolný bezpečnostní modul pro připojení indukčních spínačů na AS-Interface

číslo 2/2006

Odolný bezpečnostní modul pro připojení indukčních spínačů na AS-Interface

Tento článek čtenářům stručně představí nový modul z řady Classic Line Safety at Work s označením AC016S, jenž je určen pro připojení až osmi indukčních bezpečnostních spínačů na sběrnici AS-Interface. Jde o modul využívaný v zařízeních do kategorie 4 podle EN 954-1. Kromě bezpečnostního vstupu pro spínače má modul AC016S také jeden bezpečnostní spínací výstup ovládaný prostřednictvím sběrnice AS-Interface.

Na rozdíl od modulů Smart Line Safety at Work, určených pro montáž do rozváděče, jsou moduly řady Classic Line Safety at Work vhodné i do provozních podmínek.

Pro vyhodnocení signálů jsou k dispozici čtyři typy bezpečnostních monitorovacích jednotek AS-Interface. Bezpečnost přenosu signálů prostřednictvím sběrnice AS-Interface s protokolem Safety at Work je ověřena německými agenturami TÜV (Technischer Überwachungsverein) a BIA (Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit). Tento způsob přenosu signálů je možné využít pro zařízení v kategorii 4 podle ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části řídicích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci.

Nový modul AC016S

Nový modul AC016S umožňuje připojit na sběrnici AS-Interface prostřednictvím svého bezpečného vstupu až osm bezpečnostních indukčních snímačů přiblížení, v nichž nejsou vestavěna rozhraní pro tuto sběrnici. Modul jako takový je schválen pro zařízení kategorie 4 podle EN 954-1.

Obr. 1.

Obr. 1. Bezpečnostní modul AS-Interface Classic Line AC016S

Navíc je k dispozici také bezpečný spínací výstup, který umožňuje ze sběrnice AS-Interface ovládat např. magnetický zámek.

Vysoce svítivé LED na čelním panelu modulů indikují sepnutí vstupů a výstupů (žluté LED), napájení (zelená LED) a případnou poruchu modulu nebo připojených spínačů (červené LED).

Diagnostika a kontrola vlastní funkčnosti

Bezpečnostní moduly řady Classic Line, stejně jako Smart Line, které se komunikace na sběrnici AS-Interface účastní jako řízené jednotky (slaves), vykonávají po připojení k napájení periodické interní testy vlastní funkčnosti. U vstupů se sleduje, zda nenastal příčný zkrat. Závada je indikována LED přímo na modulu a hlášení je kromě toho přenášeno do monitorovacího modulu, jenž je ve sběrnici AS-Interface ve funkci řídicí jednotky (master). Podrobnější informace mohou čtenáři najít v článku o modulech Smart Line Safety at Work v časopise Automa, ročník 2004, číslo 12 (Klos, O.: Bezpečnostní modul AS-i Smart Line Safety at Work).

Činnost modulu

Stručný popis činnosti modulu je následující: Na jednotku s bezpečnostním vstupem jsou připojena zařízení (spínače) zabezpečující ovládané zařízení a jejich signály jsou přenášeny po sběrnici AS-Interface do monitorovací jednotky, která podle stanoveného programu spíná reléové výstupy s nuceně vedenými kontakty. Pro podrobnější popis komunikace pomocí protokolu Safety at Works odkazujeme opět na článek uvedený v předchozím odstavci – funkce modulu Classic Line Safety at Work a Smart Line Safety at Work jsou totiž naprosto stejné. Modul AC016S využívá profil AS-Interface S-7.B.E.

Adresace

Moduly se adresují pomocí adresovací jednotky již před jejich montáží na určené místo v provozu nebo po montáži prostřednictvím zástrčky ve spodní části modulu, do níž se připojuje kabel adresovacího zařízení. Pohodlně lze zařízení přidělit adresy např. pomocí modulu Controller e. Jeho výhodou je velký grafický displej pro přehledné zobrazení schématu zabezpečovaného zařízení.

Použití

Bezpečnostní modul AS-Interface Classic Line AC016S zvolí uživatelé především tam, kde je nutná decentralizace I/O a kde jsou výhodami jednoduchost a možnost začlenit jej do modulárního řídicího a zabezpečovacího systému. K základním přednostem patří také vysoká odolnost proti vlivu okolního prostředí. Rozsah pracovních teplot je –25 až +55 °C a krytí IP67. Kryt je z odolného plastu (PBT – polybutylentereftalát).

Ing. Oldřich Klos

ifm electronic, spol. s r. o.
U Křížku 571
252 43 Průhonice
tel.: 267 990 211
fax: 267 750 180
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
http://www.ifm-electronic.cz