Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Odolné průtokoměry Emkometer

číslo 8-9/2004

Odolné průtokoměry Emkometer

Firma Emkometer s. r. o. nabízí v rámci svého širokého sortimentu snímačů, indikátorů průtoku a polohy hladiny, měřičů tepla a příslušenství k těmto přístrojům také zvlášť odolné plováčkové průtokoměry řady K.

Celokovové zvlášť odolné plováčkové průtokoměry konstrukční řady K jsou určeny k signalizaci a měření okamžitého průtoku, popř. proteklého množství kapalných a plynných médií v rozsahu 1 až 250 000 l/h (voda, 20 °C), popř. 0,18 až 1 300 m3/h (vzduch; 101,3 kPa, 20 °C) při poměru maximální a minimální měřené hodnoty 10 : 1. Třídy přesnosti jsou 1,6 nebo 2,5, podle provedení, při přídavné chybě elektrického výstupu ±1 % z měřicího rozsahu.

Obr. 1.

Průtokoměr řady K se montuje přímo do svislého potrubí, kterým měřené médium proudí zdola nahoru, zpravidla mezi příruby DN 15 až DN 200. Nevyžaduje rovné uklidňovací úseky potrubí na vstupu ani na výstupu. Maximální teplota média je 60 až 300 °C, popř. i větší, a tlak až 1,6 MPa (na přání 20 MPa), podle provedení měřidla. Dodávají se i přístroje otápěné parou nebo elektricky.

V měřicí části průtokoměru, tvořené rotačním tělesem s kónickou dutinou, se volně pohybuje plováček, který se v závislosti na okamžitém průtoku média ustálí v určité poloze. Součástí plováčku je permanentní magnet. Okamžitá poloha plováčku (magnetu) je přenášena prostřednictvím magnetické spojky na stupnici ukazatele. Použité velmi výkonné magnetické materiály jsou dlouhodobě stabilní. Přesto přístroje nelze využívat v silném magnetickém poli. Od feromagnetických materiálů či navzájem mezi sebou musí být průtokoměry vzdáleny nejméně 20 cm. Pro měření znečištěných tekutin je průtokoměr možné na vstupu vybavit mechanickým a magnetickým filtrem. Pro měření plynných medií je tento typ průtokoměru do velikostí DN 25 standardně vybaven tlumičem kmitů speciální konstrukce s kulovými klouby a ochranou proti přetížení (konstrukce vyniká malou hysterezí).

Přístrojové skříně (indikátory) pro průtokoměry řady K se dodávají ve dvou typech, označených V a P (obr. 1). Přesné místní ukazování hodnot okamžitého průtoku přímo na stupnici průtokoměru lze na přání zákazníka doplnit mezními kontakty SP5, které reagují při dosažení nastaveného minimální nebo maximálního okamžitého průtoku. Použít lze také snímač SP6 a vzdálený převodník ECLM (výstup 4 až 20 mA), popř. různá vyhodnocovací zařízení pro indikaci okamžitého průtoku či proteklého množství (totalizér).

Díky své robustní, celokovové konstrukci v korozivzdorném provedení, s možností vyložit měřicí části polyprolpylenem (PP), polyvinylidendifluioridem (PVDF) nebo polyvinylchloridem (PVC) se průtokoměry řady K vyznačují velmi dobrou odolností i při extrémním mechanickém a chemickém namáhání. Jsou použitelné k měření průtoku většiny kyselin a zásad. Jsou proto vhodné k aplikaci v náročných provozních podmínkách, zejména v chemickém, petrochemickém, energetickém, hutním a potravinářském průmyslu, ve strojírenství, při rozvodu médií, v úpravnách i čistírnách vod atd. Průtokoměry řady K s indikátory P i V jsou schváleny pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v kategorii II(2) G [EEx ia] II C T6.

(Emkometer)

EMKOMETER s. r. o.
Na Žižkově 1245
584 01 Ledeč nad Sázavou
tel/fax: 569 721 622, tel.: 569 720 539
e-mail: emko_ledec@iol.cz
http://web.telecom.cz/emkometer

Inzerce zpět