Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Odhad vývoje trhu s kuličovými šrouby a lineárními vedeními

Společnost IMS Research zveřejnila stu­dii s názvem Světový trh s kuličovými šrou­by a lineárními vedeními 2010 (The World Market for Linear Motion Products – 2010 Edition). Studie odhaduje, přibližně 45 % trhu tvoří velcí zákazníci – výrobci obrábě­cích strojů a strojů pro výrobu polovodičo­vých součástek.
 
Trh s kuličovými šrouby a lineárními ve­deními v posledních několika letech silně fluktuoval. Výrobci této techniky se proto snaží najít nové trhy, které by stabilizova­ly jejich odbyt. Perspektivní jsou z tohoto hlediska obory výroby strojů pro farmaceutický průmysl, potravinářství nebo pro ze­mědělství. I v době krize jsou stabilní ty obory, které jsou podporovány z vládních zdrojů, jako např. výroba a distribuce ener­gie. Zajímavým trhem pro lineární ve­dení a kuličkové šrouby jsou např. stroje na výrobu solárních panelů nebo lithium--ionových akumulátorových baterií. Konku­rence v této oblasti je velmi silná, protože pro mnohé firmy, které utrpěly ztráty v době krize, je získání nových objednávek otáz­kou přežití.
 
Studii, která obsahuje odhad vývoje trhu v této oblasti do roku 2015, lze objednat na http://imsresearch.com.

(Bk)