Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Oddělovače signálů Turck do prostředí s nebezpečím výbuchu

Společnost Turck má v nabídce několik systémů pro oddělení signálů do prostředí s nebezpečím výbuchu. Jde o řady IM (základní) IME (efficiency), IMB (backplane), IMC (cartridge) a systém excom.

Výhodou těchto oddělovačů je výrazné snížení vlastní spotřeby, které dosahuje až 30 % ve srovnání s obdobnými konkurenčními výrobky. To představuje úsporu v napájení oddělovačů, menší vyzařování tepla, které se promítne do úspory chlazení nebo do možnosti použít menší rozváděč s větší hustotou montáže oddělovačů. Malá spotřeba a menší vyzařování tepla mají také pozitivní dopad na zvýšení spolehlivosti elektroniky. Díky vnitřní mechanické konstrukci je možné oddělovače montovat jak horizontálně, tak i vertikálně.

Oddělovače všech řad jsou vyráběny nejmodernějšími technologiemi a vyžívají nejmodernější verze mikroprocesorů a ostatních elektronických součástek. Díky tomu jsou výrobně výrazně jednodušší, vyznačují se malým počtem součástek, a tím roste i jejich spolehlivost. Úroveň funkční bezpečnosti všech modelů je SIL 2.

Řada IME – efficiency

Oddělovače této produktové řady nevyžadují externí napájení. Moduly jsou napájeny po proudové smyčce z přenášeného signálu, tím jsou sníženy náklady při zapojení a oživení modulů. K vlastnímu provozu modulu postačí, aby proud přenášeného signálu byl větší než přibližně 50 µA.

Hlavním cílem vývoje této řady bylo vytvořit spolehlivé a cenově výhodné oddělovače signálů pro rozsáhlé projekty, kde jsou používány desítky modulů v jediné skříni. Díky energetické úspornosti je možné moduly montovat s velkou hustotou, a snížit tak výdaje za rozváděče a napájení.

Řada IMB – backplane

Oddělovače řady s označením IMB (obr. 1) umožňují redundantní zapojení napájení i vlastních signálů. Tato vlastnost a vysoká spolehlivost, která je dána moderní konstrukcí a malým tepelným namáháním, umožňují realizovat i úlohy s mimořádnými požadavky na spolehlivost. Na propojovací desku, tzv. back­plane, o rozměrech 175 × 210 mm lze připojit až 32 digitálních nebo šestnáct analogových signálů. Orientace konektorů a svorek směrem dopředu dovoluje montovat jednotky těsně vedle sebe. Do běžného skříňového rozváděče (např. Rittal TS8) lze zapojit až 576 analogových, 1 152 digitálních nebo 576 teplotních signálů. Konstrukce s propojovací deskou slučuje několik oddělovačů do společné jednotky. K propojení se vstupně-výstupní kartou řídicího systému je využit společný kabel. Také tato řada využívá moderní konstrukci, snižující vlastní spotřebu modulů a umožňující velkou hustotu signálů. K dispozici jsou moduly pro běžně používané typy signálů, např. NAMUR, 0/4 až 20 mA, HART apod. Všechny moduly lze montovat i v zóně 2. Signály mohou být v zónách 0/20.

Řada IMC – cartridge

Jiskrově bezpečné bariéry IMC pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu není třeba montovat do rozváděčů – umisťují se přímo na stroj, na stěnu nebo jako součást kabelových rozvodů (obr. 2). Tyto bariéry se stupněm krytí IP67 mohou být montovány v zónách 2/22. Vstup i výstup modulu jsou vybaveny konektory M12, které zjednodušují a zrychlují montáž a případnou výměnu zařízení. Oddělovače IMC jsou k dispozici jako jedno- nebo dvoukanálové a pro běžné typy signálů (např. NAMUR, 4 až 20 mA, Pt100). Pouzdro modulů je ze speciálního nehořlavého materiálu. Rozsah provozních teplot je –25 až +70 °C. Moduly jsou vybaveny stavovými LED, které signalizují stav signálu nebo případné poruchy.

Systém RIO excom

Již dvanáct let nabízený systém excom (obr. 3) byl značně modernizován a byla rozšířena oblast jeho použití. Systém nyní může být instalován v zóně 1, v zóně 2 nebo v základním prostředí bez nebezpečí výbuchu (obr. 4). Rozšířeny byly systémové funkce firmwaru a DTM (Device Type Manager). S jejich pomocí mohou být systém excom a připojené přístrojové vybavení uvedeny do provozu bez nutnosti připojit je k řídicímu systému. Funkce a ovládání jsou pro všechny typy instalací stejné. Další výhodou jsou vstupy a výstupy pro základní prostředí, např. reléový výstup, který umožňuje spínání až do 6 A.

Závěr

Společnost Turck, s. r. o., nabízí v rámci svých bezplatných služeb zpracování návrhu řešení pro danou úlohu a předložení cenové nabídky. Při realizaci zajistí kompletní dodávku, včetně uvedení do provozu a napojení na systém zákazníka.

Milan Flídr, Turck, s. r. o.

Obr. 1. Oddělovací bariéry IMB se montují na propojovací desku (backplane)

Obr. 2. Oddělovací bariéry IMC jsou určeny k montáži do provozního prostředí

Obr. 3. Systém excom byl značně zmodernizován a doplněn novými funkcemi

Obr. 4. System excom lze montovat do zony 2 i zony 1, signaly mohou vest do zony 0, ale současně jsou k dispozici i vystupy do běžneho prostředi bez nebezpeči vybuchu, např. pro spinani proudů řadově v amperech