Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Odborný seminář Endress+Hauser pro projektanty

Společnost Endress+Hauser uspořádala 30. března 2023 v brněnském hotelu OREA Resort Santon seminář pro odbornou veřejnost a projektanty z oblasti vodního hospodářství. Semináře, který je pilotním projektem firmy, se zúčastnilo patnáct posluchačů.

Úvodní prezentace se týkala 70leté historie společnosti Endress+Hauser a kromě jiného byly ukázány i v České republice doposud nepublikované fotografie z historie společnosti.

S odbornou přednáškou o mechanicko-biologických čistírnách a účelném monitoringu procesů následně vystoupil externí specialista na čištění odpadních vod Jan Foller. Popsal, jak slouží kontrolní a měřicí čidla v čistírnách odpadních vod (ČOV) k detekci porušení kanalizačního potrubí nebo pronikání nebezpečných látek ohrožujících funkci ČOV do kanalizace. Podle naměřených hodnot mohou operátoři upravit parametry čištění, řídit a optimalizovat čisticí proces.

Kompletní sortiment analytických přístrojů Endress+Hauser pro čistírenství představil produktový manažer Ladislav Žilík. Analytická instrumentace nachází uplatnění ve všech krocích úpravy odpadních vod. V těchto procesech se nejčastěji měří rozpuštěný kyslík, pH, vodivost, zákal, různé formy dusíku, fosfáty, koncentrace kalů apod. Pro všechna tato měření lze použít společnou platformu s názvem Liquiline. Pro měření rozpuštěného kyslíku (DO) bylo podrobně popsáno využití ampérometrické sondy rozpuštěného kyslíku Memosens COS51E a optické sondy Oxymax COS61D. Posluchači se seznámili s konkrétními příklady použití analyzátorů na ČOV a také s návrhem ponorných armatur a se správnou montáží jednotlivých typů sond.

Přístroje značky Endress+Hauser k měření výšky hladiny ve vodárenství představil Dalibor Prokel, produktový manažer. Popsal principy a využití různých typů limitních spínačů (plovákové, vodivostní, kapacitní a vibrační) a kontinuálních hladinoměrů (tlakové hydrostatické, ultrazvukové, mikrovlnné, kapacitní). V čistírnách odpadních vod nachází uplatnění snímač Soliphant pro hlídání vrstvy usazenin pod vodou, spolehlivě detekuje přítomnost písku nebo hustého kalu. Pro vodárenství byl navržen hladinoměr Waterpilot FMX21 s keramickým senzorem a komunikací HART, který spolehlivě měří výšku hladiny čisté i špinavé vody s přesností 0,1 %. Jeho použití pro pitnou vodu umožňuje výluhový test. V nejnáročnějších podmínkách v ČOV obstojí hladinoměry Deltapilot M a S odolné proti kondenzaci.

Posluchači se seznámili také s využitím ultrazvukových hladinoměrů Prosonic T FMU30 a Prosonic FMU90 se senzory FDU9. Spolehlivě lze rovněž vy­užít bezkontaktní mikrovlnné hladinoměry Micropilot FMR10 a FMR20 pro měření úrovně hladiny kapalin v malých jímkách a k měření agresivních kapalin v plastových nádržích přes plastové víko.

Dále bylo popsáno řešení pro měření hladiny kalové vody s možnou tvorbou pěny, např. v uzavřených vyhnívacích nádržích, pomocí kombinace hydrostatického snímače Deltapilot nebo tlakového snímače Cerabar a mikrovlnného hladinoměru Micropilot FMR54.

Po obědě seznámil Dalibor Prokel posluchače s online nástroji pro moderní projektování a produktový manažer Jiří Kořínek popsal princip a využití magneticko-indukčních průtokoměrů s nulovou náběžnou délkou.

Po celou dobu semináře mohli projektanti vše konzultovat s pracovníky společnosti Endress+Hauser.

(ev)

Obr. 1. Praktické informace o použití přístrojů společnosti Endresss+Hauser ve vodárenství se dověděli účastníci odborného semináře