Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Odborná školení a kurzy LPE

Kurzy a školení v silnoproudé elektrotechnice pořádá společnost LPE v nejbližších měsících na různých místech České republiky. V kurzu Rozváděče 2017 se posluchači dozvědí o požadavcích na vlastnosti rozváděčů, o jejich montáži v různých prostředích, požárních předpisech i předpisech pro jejich výrobu. Kurz se uskuteční: 3. 5. v Brně, 11. 5. v Praze, 16. 5. v Liberci, 24. 5. v Ostravě a 25. 5. v Olomouci.

Návrh a projekt trafostanic včetně revizí zařízení VN dle nejnovějších norem je název kurzu, který přiblíží projekty transformoven a revize zařízení vn a vvn. Bude se konat 10. 5. v Praze.

Dvoudenní kurz s názvem Rozvody v budovách aneb jak na výběr vhodných mate­riálů, ochranu proti přepětí a uzemňování proběhne 26. a 27. 4. v Kutné Hoře.

Úvod do projektování elektroinstalací je dvoudenní kurz o legislativě, požadavcích, kompetencích, softwaru a dalších aspektech práce projektanta. Kurz proběhne 30. až 31. 5.
v Brně.

Na školení pod názvem Návrh a dimenzování elektrocentrál se posluchači dozvědí, jak postupovat v souladu s normou ČSN ISO 8528 – provozní režimy elektrocentrál a ČSN EN 62040-3/EN 50091-3 – parametry zdrojů UPS a jak k dimenzování elektrocentrál efektivně používat software Cat. Kurz se uskuteční 11. 5. v Ostravě, 12. 5. v Brně, 5. 6. v Plzni, 16. 6. v Českých Budějovicích a 20. 6. v Praze

O revizích, revizních zprávách a příslušné legislativě bude dvoudenní kurz Revize elektrických zařízení a instalací – chyby při revizích a sepisování revizních zpráv. Změny norem a jejich vliv na provádění revizí. Kurz doplněný večerním programem bude uspořádán 1. a 2. 6. v Kutné Hoře.

Elektrické požární systémy je název akreditovaného semináře o projektování, montáži, výstavbě a provozu systémů EPS, který se uskuteční 21. 6. 2017 v Praze.

V průběhu května 2017 proběhnou v Liberci a v Brně školení pro revizní techniky, kteří se připravují na zkoušky u Technické inspekce ČR. Společnost LPE připravila také online kurz o vyhlášce 50/78 Sb. Účastníci přihlášení na kurz s názvem Vyhláška 50 z pohodlí Vašeho domova získají přímo do počítače veškeré studijní podklady a absolvují v režimu online i písemnou část zkoušky.

Kompletní seznam školení, ceny, podrobnosti a přihlášky jsou na www.lpe.cz

(ev)