Aktuální vydání

celé číslo

05

2020

snímače teploty

celé číslo

Odborná konference společnosti JSP

Již třináctý ročník odborné konference Měření a regulace uspořádala společnost JSP. Letos se v Česku poprvé konala na dvou místech, v Olomouci a v Praze. Osobně jsem se zúčastnil té olomoucké, která měla v tomto roce premiéru, a to velmi úspěšnou. Obdobnou konferenci na Slovensku společnost JSP uspořádá již tradičně na podzim. 

Pro některé účastníky konference bylo možná překvapením, že společnost JSP v dubnu 2019 změnila majitele a nyní patří do skupiny Spel. Společnost Spel dosud nebyla příliš aktivní v oboru procesní výroby, akvizice firmy JSP je pro ni proto velmi výhodná. Jde jen o změnu majitelů, kontinuita výrobních, inženýrských a obchodních vztahů a aktivit firmy JSP zůstává zachována.

O zachování kontinuity svědčí i ekonomické výsledky. Zatímco jinde bývají akvizice provázeny dočasným poklesem výkonnosti firmy, obrat firmy JSP v roce 2019 dosáhl 223 milionů korun a byl rekordní za celou její historii. Prodej v Česku a na Slovensku vzrostl o 23 %, prodej do zemí EU o 10 %. Firma získala významné zakázky nejen na místních trzích, ale i na Ukrajině, v Polsku nebo v Iráku.

 

SWAS v Mělníce

Jedním z nejvýznamnějších projektů, který v současné době probíhá, je nový systém pro analýzu vody a páry (SWAS) v Elektrárně Mělník. Projekt se týká kotlů K1 až K6 a turbín TG1 až TG4. Součástí projektu je vybudování centrální vzorkovny vody a páry pro měření vodivosti, pH a obsahů kyslíku, křemíku a čpavku. Stavební úpravy analyzátorovny a rozvodny zahrnují i požárně bezpečnostní systém, vzduchotechniku, klimatizaci a odpady. Elektrárna využívá uzavřený chladicí okruh: na primární straně proudí neupravená voda z Labe, v sekundárním uzavřeném chladicím okruhu se používá demivoda. Hodnoty naměřené SWAS jsou vyvedeny do lokálního PLC v rozvodně, odkud si je přebírá nově instalovaný DCS Ovation (Emerson). 


Měření úniku ropných látek

Obor energetiky je pro JSP tradiční, ale firma posiluje i v jiných segmentech průmyslu a proniká do nových. Jde zejména o potravinářství, gumárenství, tváření materiálů, výrobu strojů a zařízení, zemědělství nebo skladování materiálů. Při skladování ropných produktů a všude, kde se s ropnými produkty zachází, se uplatní detektory úniku ropných látek, jež jsou v sortimentu JSP relativně novou položkou, ale je o ně velký zájem, protože včasná detekce úniku pomáhá odhalit zdroj a omezit objem uniknuvšího média a tak snížit ztráty a škody na životním prostředí i na pověsti firmy, která je za únik odpovědná.

 

IO-Link v procesní výrobě

Z programu vyberu jen ty přednášky, které mě osobně zaujaly nejvíce, a rovnou přiznávám, že jde o subjektivní výběr. Byla to např. prezentace o komunikačním systému IO-Link. Ten mám spojený zejména se strojní výrobou, ale přednášející Jaromír Janda mě i ostatní posluchače přesvědčil, že IO-Link je univerzálně použitelný i v procesní výrobě.

 

Zkušenosti z metrologie teploty

Další zajímavou přednáškou – už proto, že na dané téma chystáme odborný článek do květnového vydání časopisu – byla přednáška Pavla Urbana o metrologii teplot. Firma JSP kromě výroby snímačů teploty poskytuje i inženýrské a kalibrační služby, a jak Pavel Urban prokázal, kromě kulatého razítka Akreditované kalibrační laboratoře pro teplotu a tlak a Autorizovaného metrologického střediska pro ověřování stanovených měřidel má firma JSP v oboru kalibrací a metrologie teploty a tlaku také bohaté zkušenosti.

 

Vláknové snímače teploty

Na programu byly i přednášky partnerů: Jan Prokůpek z Centra výzkumu Řež přednášel o projektu HELCZA a vývoji fúzního reaktoru v ČR a Radim Šifta z firmy Network Group o vláknových snímačích teploty. Tyto snímače, vhodné např. pro měření teploty uvnitř skladovacích sil, jsme v časopise Automa představili v článku [BEJČEK, L.: Optické vláknové snímače teploty. Automa 2011, č. 8-9, str. 38–43. Dostupné na https://automa.cz/Aton/FileRepository/pdf_articles/44586.pdf.], ale tenkrát jako výsledek akademického výzkumu – nyní společnost Network Group ukazuje, jak je tento zajímavý princip využitelný v praxi.

 

Renesance clonových průtokoměrů

Firma JSP dlouhodobě spolupracuje se společností Siemens, a na programu konference proto byla i přednáška Ivana Šifty z této společnosti o novinkách v měření průtoku. Z ní mě zaujalo především to, že Ivan Šifta předpovídá renesanci clonových měřidel průtoku. Jsou levné, spolehlivé, snadno ověřitelné a vhodné pro mnoho typů měření v energetice, chemickém průmyslu a petrochemii. V poslední době se na ně trochu zapomíná a rozvíjejí se jiné principy měření. Na cloně toho vskutku mnoho nového vymyslet nelze, ale je třeba upozornit zejména na pokrok v oblasti snímačů tlakové diference, které se u clonových průtokoměrů využívají, a na zdokonalený návrhový software, který konstruktérům pomůže navrhnout měřicí místo a vyvarovat se chyb v instalaci. V sortimentu Siemens jde o snímače Sitrans FP 230/FP330, vhodné k měření průtoku plynů, kapalin, páry nebo spalin (např. i pro CEMS – systémy kontinuálního monitorování emisí).

 

Závěrem

Chtěl jsem vyjmenovat některé nejzajímavější přednášky a zjistil jsem, že už jsem vyjmenoval všechny. Konference JSP jsou vždy zajímavé a přínosné, nejen přednáškami, ale i diskusemi o přestávkách a u stolků doprovodné výstavy.

Petr Bartošík

Obr. 1. Ing. Jaromír Janda přednáší o komunikačním standardu IO-Link v procesní výrobě

Obr. 2. Kaonference byla doplněna výstavkou vlastních produktů JSP a partnerských firem