Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Odborná konference Nové trendy v oboru měření a regulace byla úspěšná

Dne 4. září 2008 se v Praze v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce konal druhý ročník odborné konference Nové trendy v oboru měření a regulace, tentokrát s podtitulem Bezdrátové aplikace, přesnost a spolehlivost měření. Pořadatelem byla společnost JSP, s. r. o., a ke zdaru akce přispěly i další firmy a organizace, které se podílely na programu konference a doprovodné výstavce. Jako mediální partner se do její přípravy zapojil také časopis Automa.
 
Konference se zúčastnily bezmála dvě stovky odborníků z oblasti měření a regulace, zejména z energetiky, chemického a petrochemického průmyslu a z řad dodavatelů investičních celků. To je na tuzemské podmínky účast takřka ohromující a svědčí o tom, že o kvalitní a aktuální informace je mezi odborníky zájem a že i vytížení pracovníci z útvarů měření a regulace v průmyslových podnicích, stejně jako technici a projektanti z inženýrských a montážních firem a firem dodávajících investiční celky neváhají věnovat celý den tomu, aby se seznámili s novinkami a trendy v oboru a měli možnost sejít se a diskutovat se svými kolegy.
 
Program konference byl rozdělen do dvou sekcí. První, s názvem Trendy v měření a regulaci neelektrických veličin, byla umístěna ve velkém sále (obr. 1) a zahrnovala především přehledové přednášky, a druhá, s názvem Nové technologie a workshopy, v malém sále a doplňovala první sekci o ukázky z praxe a diskuse. V přísálí byly instalovány malé výstavky některých ze zúčastněných firem, kde bylo možné získat podrobnější technické i obchodní informace a „na živo“ se seznámit s novinkami v jejich sortimentu.
 
Účastníky zaujaly především přednášky o funkční bezpečnosti a bezpečnostních řídicích systémech (Karel Špirk, TÜV Süd Czech, s. r. o., Martin Lind, PR electronics, Gerhard Tiepolt, Emerson Process Management, Petr Mikšovský, ControlTech, a Marian Šimo, Rockwell Automation). V sekci A jim bylo věnováno dopoledne a v sekci B odpoledne. V jejich stínu ale nezůstaly ani bezdrátové komunikační systémy, jejichž časový rozvrh byl opačný, dopoledne v sekci A, odpoledne v sekci B (přednášeli Ondřej Hynčica, VUT v Brně, Jaromír Janda, JSP, Johan Schroevers, Emerson Process Management, Libor Šimoník, BD Sensors, Ing. Jan Svárovský, Turck). Místo se ale našlo i na další témata, např. problematiku projektového řízení (Jarmil Bukovský, JSP), monitoringu on-line okruhů voda-pára v energetice (Josef Pišan, Technoprocur) nebo integrovaných měřicích přírub (Jan Neubert, Parker Hannifin). Každý účastník si tedy mohl vybrat přednášky nebo praktické ukázky podle svých profesních zájmů. Přednášky zahraničních lektorů byly tlumočeny do češtiny.
 
Organizátoři akce mohli být s účastí i zájmem přednášejících i posluchačů spokojeni, a proto se rozhodli v pořádání podobných akcí pokračovat i v příštím roce. Postupně chtějí z těchto konferencí vybudovat uznávanou platformu pro setkávání odborníků z řad uživatelů, výrobců a dodavatelů měřicí a regulační techniky, inženýrských firem a dalších profesních zájemců o tento technický obor.
 
Informace o termínu i místu konání následujícího ročníku konference najdou zájemci včas i na stránkách časopisu Automa.
(Bk)
 
Obr. 1. Přednáškový sál při zahájení konference