Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Od řízení technologických procesů k řízení efektivity

Ve dnech 3. a 4. listopadu 2011 se v Paříži konala konference OPS Manage 2011. Konferenci pro své zákazníky a odbornou veřejnost uspořádala společnost Invensys Operations Management. Připomeňme, že pod koncern Invensys patří značky Avantis, Eurotherm, Foxboro, InFusion, IMServ, SimSci-Esscor, Skelta, Triconex a Wonderware. Některé z nich českým technikům možná zatím nic neřeknou, ale jiné jsou automatizačním inženýrům z českých firem již velmi dobře známy.
 
Devět set čtyři účastníků pařížské konference pocházelo z Evropy, Ruska, oblasti okolo Kaspického moře a Afriky (ostatní země a kontinenty, kde Invensys působí, mají své vlastní konference).
 
Společnost Invensys zde v přednáškách a na doprovodné výstavě představila trendy i nové výrobky určené pro automatizaci v mnoha oborech průmyslu. Společným jmenovatelem bylo dosažení co nejlepší efektivity využití prostředků vložených do výroby: do surovin, energie i lidské práce. Řízení technologických procesů tedy má být doplněno řízením efektivity, transakční podnikání nahrazeno podnikáním v reálném čase a odchod nespokojených pracovníků jejich novou motivací. Systém InFusion ECS (Enterprise Control System) vychází z již dobře známé koncepce provozní dokonalosti (OpX, operational excellence) a znamená optimální řízení technologických procesů, optimální využití výrobních prostředků, optimální využití pracovních sil a rovněž dosažení optimální bezpečnosti. Invensys má k zavedení takové koncepce ty nejlepší předpoklady, protože disponuje jak technickými prostředky provozní úrovně řízení technologických procesů, tak nástroji pro operátorské a dispečerské ekonomické řízení výroby, ale i rozhraními pro systémy ekonomického řízení celého podniku. V provozní úrovni řízení jsou to snímače, akční členy nebo záznamníky dat, v oblasti bezpečnosti systémy kategorie SIS (Safety Instrumented System), systémy pro řízení turbosoustrojí a obecné bezpečnostní prostředky, v oblasti řízení programovatelné automaty (PAC), distribuované systémy řízení technologických procesů (DCS), operátorské systémy HMI a dispečerské systémy SCADA. Významnou součástí nabídky firmy jsou i nástroje pro optimalizaci technologických procesů: pro navrhování systémů, pokročilé řízení, simulaci a výcvik operátorů. V oblasti řízení výkonnosti podniku jsou to systémy pro sběr dat, vizualizaci, tvorbu reportních sestav, sledování kvality a vyhodnocování využití výrobních prostředků. Nabídku završují systémy MES, systémy pro dávkovou výrobu a správu receptur, systémy pro optimalizaci využití výrobních prostředků a systémy pro podporu mobilních pracovníků. Výhodou systému ECS je to, že dovoluje snadno integrovat i produkty třetích stran, a tedy např. využít i starší, již používané technické a softwarové prostředky, prodloužit jejich morální život a zlepšit jejich využití. Typickými výsledky zavedení systému řízení efektivity podniku v reálném čase ECS jsou možnost sledovat aktuální výsledky podniku, zlepšit motivaci pracovníků a zajistit lepší spolupráci uvnitř podniku mezi jednotlivými provozy i navenek se spolupracujícími firmami.
 
V rámci dvoudenní konference bylo představeno mnoho technických novinek. Většina z nich však vyžaduje rozsáhlejší prezentaci než jen odstavcem ve zprávě z konference. V příštím roce vám proto některé z nich postupně podrobněji představíme. Určitě to budou produkty od firmy Wonderware: Wonderware Systém Platform 2012, InTouch 2012 a Application Server 2012, ale i mezi produkty dalších značek bylo nemálo zajímavých novinek.

(Bk)