Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Ochrana motorů s vysokou účinností: Eaton je IE3 ready

Společnost Eaton, výrobce řídicí techniky a přístrojů pro distribuci elektřiny, provedla náročné testy svých výrobků určených k ochraně elektrických motorů, aby potvrdila vhodnost jejich použití s nejnovějšími, vysoce efektivními motory třídy IE3. Všechny stykače řady DIL a spouštěče motorů PKZ a PKE se ukázaly jako vhodné pro efektivní a spolehlivé ovládání motorů třídy IE3, a byly proto označeny jako IE3 ready.

 
Směrnice Evropské unie 2009/125/EC Energy-related Products (směrnice ErP), jejímž cílem je snížení spotřeby energie opatřeními v celém distribučním řetězci, od výroby až po spotřebu, donutila výrobce elektromotorů provést mnohé konstrukční změny. Při výrobě motorů jsou nyní používány vodiče většího průřezu pro snížení odporu vinutí, plechy statorů a rotorů jsou optimalizovány pro snížení ztrát vlivem bludných magnetických polí nebo je používána kvalitnější ocel, minimalizující hysterezní ztráty.
 
Díky těmto změnám mají efektivní motory vyšší indukčnost, což vede k větším záběrovým proudům. Na to musí reagovat také stykače a jisticí prvky pro ochranu motorů.
 
Jako jeden z předních světových odborníků prozkoumala společnost Eaton tento problém do hloubky a provedla rozsáhlé testování v praxi. Například stykače řady DIL byly testovány pro potvrzení vhodnosti použití s motory IE3 pro přímé spouštění ve veřejných a soukromých napájecích sítích, pro spouštění hvězda-trojúhelník, pro použití se softstartéry reprezentovanými řadou DS7 nebo pro použití s měniči frekvence řady PowerXL. Společnost Eaton také vylepšila vlastnosti svých spouštěčů motorů PKZ a PKE, aby vyhověly provozu s vysoce účinnými motory. Byla nutná úprava vypínacích charakteristik, protože záběrný proud o velikosti osminásobku jmenovitého proudu, uvedený v aktuálním vydání normy EN 60947-4-1 (Spínací a řídicí přístroje nn – Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů – Elektromechanické stykače a spouštěče motorů), není pro motory třídy IE3 dostatečný. Ochranná zařízení bez vylepšení by se mohla za jistých provozních podmínek vybavovat i bez zjevné příčiny. To by mohlo vést k nebezpečným stavům, např. k „odskočení“ stykače, což by způsobilo poškození kontaktů stykače, nebo dokonce jejich svaření.
 
Aby společnost Eaton odstranila uvedená rizika a zajistila maximální spolehlivost a bezpečnost, jsou přístroje dimenzovány na rozběhové proudy v rozsahu dvanáctinásobku až 15,5násobku jmenovitého proudu. Je pravděpodobné, že se toto náročné provedení brzy stane standardem v oboru. Již nyní probíhají práce na aktualizaci normy EN 60947-4-1 s ohledem na vysoce
účinné motory třídy IE3.
 
Společnost Eaton nabízí uživatelům podporu při výběru přístrojů, dimenzování a koordinaci pro konkrétní použití pomocí bezplatných softwarových nástrojů, jako jsou pravítka pro výběr komponent nebo software CurveSelect pro koordinaci vypínacích charakteristik. Tyto nástroje jsou dostupné zdarma na webu www.eaton.eu/selectiontools.

Obr. 1. Spouštěče motorů PKZ a PKE jsou vhodné pro použití s motory IE3