Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Ocenění v 11 . ročníku soutěže o Cenu Siemens

Společnost Siemens, udělovala v roce 2008 studentům technických univerzit v ČR již pojedenácté ocenění Cena Siemens za nejlepší diplomové a doktorské práce. Vítězné práce tradičně vybrala porota složená z prorektorů pro vědu a výzkum českých technických univerzit a ze zástupců společnosti Siemens. K přijetí do soutěže je nutné splnit přísná kvalitativní kritéria. „Vybrat z přihlášených prací ty nejlepší je velice obtížné,“ potvrzuje předseda komise prof. Ladislav Musílek, prorektor pro vědu a výzkum ČVUT v Praze. Ceny byly vítězům předány na slavnostním večeru v Betlémské kapli v Praze 11. prosince 2008.
 
Ocenění Cena Siemens za rok 2008 v kategorii diplomových prací získali:
  • Ing. Z. Andrlová, ZU v Plzni: Návrh kompozitového lehokola s ohledem na ergonomii a design,
  • Ing. A. Čtvrtníčková, VUT v Brně: Production and characterization of regenerated humic acids,
  • Ing. T. Kocyan, VŠB-TU Ostrava: Znalostní systém pro minimalizace dopadů souvisejících s přírodními riziky,
  • Ing. L. Marcaníková, UTB ve Zlíně: Aircraft-waste based carbon fibre composites,
  • Ing. A. Wolf, ČVUT v Praze: Plynová embolie u potápěčů – neinvazivní detekce plynových bublin v cévách.
V kategorii doktorských prací byli oceněni:
  • Ing. M. Bazalová, Ph.D., McGill University: The use of computed tomography images in Monte Carlo treatment planning,
  • Ing. J. Foldyna, Ph.D.,VŠB-TU Ostrava: Elektrický kontakt v ložisku,
  • Ing. Z. Jůza, Ph.D., ZČU v Plzni: Numerická simulace v turbínovém stupni s nadbandážovou ucpávkou,
  • Ing. A. Kučerová, Ph.D., ČVUT v Praze, ENS de Cahan: Identification of nonlinear mechanical model parameters based on softcomputing methods,
  • Ing. A. Tvarůžka, Ph.D., VŠB-TU Ostrava: Senzorický subsystém robotu.
Soutěž o Cenu Siemens vyhlašuje společnost Siemens ve spolupráci s Fórem průmyslu a vysokých škol, přičemž cílem je podpořit mladé techniky při jejich vědecké práci. V dosavadních jedenácti ročnících Ceny Siemens bylo oceněno 162 laureátů a ve formě stipendií a finančních odměn společnost Siemens podpořila mladé talenty částkou větší než 4,5 milionu korun.

(js)