Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Očekávaný růst v oboru strojového vidění v Německu

Profesní sdružení VDMA Machine Vision uveřejnilo koncem června 2013 výsledky nejnovějšího průzkumu trhu. Podle něj dosáhl obrat v oboru strojového vidění v Německu v roce 2012 téměř rekordní hodnoty z roku 2011. Snížil se pouze o 1 %, z hodnoty 1,51 na 1,49 miliardy euro. Zatímco obrat na domácím trhu klesl o 6 % a dodávky do evropských zemí se snížily o 12 %, celkový export pokračoval v růstu. Obchod s Asií vzrostl v roce 2012 meziročně o 13 % a poprvé svým objemem předstihl export do evropských zemí. Dodávky do Ameriky se zvýšily o 12 %. Podíl exportu na celkovém obratu německého oboru strojového vidění se zvýšil na 55 % (z 52 % v roce 2011).  

Nevýrobní obory na vzestupu

Po výrazných investicích v automobilovém průmyslu v letech 2010 a 2011 obrat v tomto odvětví klesl téměř o 25 %. S podílem 21 % však automobilový průmysl zůstává nejdůležitějším zákazníkem ve výrobní sféře. Investice významně vzrostly ve farmaceutickém, kosmetickém a zdravotnickém oboru (o 36 %) a také v gumárenském a plastikářském průmyslu (o 70 %). Obrat v nevýrobních oborech se zvýšil téměř o 9 % a poprvé se nevýrobní sféra podílí na celkovém obratu větší měrou než automobilový průmysl. 

V roce 2013 očekáván pětiprocentní růst

Stále širší okruh použití strojového vidění, globální směřování k lepší kvalitě a produktivitě a rostoucí poptávka z Asie a Severní Ameriky, to jsou motory růstu oboru strojového vidění. Vzhledem k těmto faktorům předpovídá VDMA Machine Vision v roce 2013 nárůst obratu v oboru strojového vidění v Německu o 5 % na téměř 1,6 miliardy eur. 

VDMA Machine Vision

VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V.) reprezentuje více než 3 100 převážně malých a středních členských firem působících v technických oborech. Jde o jeden z největších průmyslových profesních svazů v Evropě. V rámci VDMA působí několik oborových organizací. Jednou z nich je VDMA Robotics + Automation, do které patří skupina VDMA Machine Vision, sdružující více než 100 členských firem, které nabízejí systémy a komponenty strojového vidění. Cílem této průmyslové platformy je podporovat obor strojového vidění různými aktivitami, jako jsou statistické analýzy a každoroční průzkum trhu v oboru strojového vidění (VDMA Machine Vision Market Survey), marketingové služby, prosazování zásad trade fair, zkoumání trendů a pořádání akcí (setkání a konferencí). Další informace jsou na www.vdma.com/vision.  

(ev)

Obr. 1. Vývoj obratu v oboru strojového vidění v Německu; údaje zahrnují domácí obrat i export (zdroj: VDMA Robotics + Automation)