Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Obsluha ohraňovacích lisů roboty ABB

Automa 1/2000

Libor Půst,
ABB Energo s. r. o.

Obsluha ohraňovacích lisů roboty ABB

Obr. 1.

V rámci skupiny firem ABB působí v České republice divize Flexible Automation, která se zabývá dodávkami a instalací robotizovaných pracovišť.

Jednou z aplikací, v níž nabízí ověřené a ekonomicky výhodné řešení, je obsluha ohraňovacího lisu robotem ABB.

Manuální obsluha ohraňovacího lisu je monotónní a únavná práce. Pracovník je vystaven řadě stresů, což způsobuje kolísání kvality a efektivity práce. Čím větší je list plechu, s kterým obsluha manipuluje, tím se tyto faktory intenzivněji projevují. Přitom současný trend vyžaduje stále kratší dodací lhůty a klade vysoké požadavky na přesnost a flexibilitu dodavatele.

Automatizace ohraňovacího lisu založená na robotu ABB, nabízí maximální pružnost procesu lisování a umožňuje zahrnout do procesu paletizaci hotových výrobků.

Robotizace ohraňovacího lisu přináší:

 • velmi snadnou a rychlou manipulaci i s rozměrnými plechy,
 • vysokou přesnost a opakovatelnost procesu, v podstatě nedosažitelnou při manuální obsluze,
 • velmi krátké pracovní cykly,
 • maximálním využití lisu,
 • schopnost operativně přecházet podle potřeby na různé typy výrobků,
 • snadnou a rychlou přípravu nových programů pro zcela nové výrobky,
 • téměř bezúdržbový provoz.

V dalším textu jsou popsány dva příklady uspořádání robotizovaného pracoviště s ohraňovacím lisem.

Na obr. 1, 2, 3, 4 je pracoviště ohraňovacího lisu s robotem ABB. Práce je zcela automatizována a zahrnuje kompletní cyklus odebírání plechů ze stohu, práci v lisu a uložení hotového výlisku na paletu.

Obr. 2.

Popis procesu

 1. Vakuovým chapadlem s přísavkami robot uchopí plech ze zásobníku.
 2. Robot zasune plech do lisu. Přesná poloha plechu v lisu je zajištěna dojezdem na dorazy, které jsou zasouvány a vysouvány servopohony.
 3. Robot vyšle lisu signál a tím zahájí lisování. V okamžiku kontaktu lisovacího nástroje s plechem vyšle lis signál do robotu a robot uvolní plech. V průběhu samotného lisování chapadlo robotu sleduje dráhu plechu a pouze jej podpírá.
 4. Když je lisování dokončeno a lisovací nástroj ještě svírá plech, dostane robot z lisu signál a opět uchopí přísavkami plech.
 5. Lis nastaví podle naprogramovaného cyklu příslušné dorazy.
 6. Robot zasune plech na příslušné dorazy a operace lisování se opakuje.
 7. Cyklus se opakuje celkem devětkrát. Pak je plech položen na otáčecí stanoviště, robot jej uchopí a vykonává lisovací operace z druhé strany.
 8. Robot uloží hotový výlisek na paletu.
 9. Celá operace se opakuje.

Během procesu komunikuje robot s lisem pouze jednoduchými signály. Popisované pracoviště má roční produkci 30000 výlisků v několika verzích. Doba cyklu je 90 až 120 s v závislosti na složitosti výlisků.

Na obr. 5 je obsluha ohraňovacího lisu v továrně, která vyrábí plechové skříně pro elektrické rozváděče. Pracoviště ohraňovacího lisu je plně automatizováno. Robot svým chapadlem uchopí plech ze stohu, obsluhue lis a hotový výlisek složí na paletu.

Robot s chapadlem plech optimálně drží a při lisování podpírá po celé ploše. To umožňuje manipulovat s plechy o rozměru až do 3,5 m2 a hmotnosti do 50 kg, aniž by při lisování byly plechy nežádoucím způsobem deformovány. Těchto výsledků nebylo možné dosáhnout při ruční obsluze pracoviště.

Obr. 3. Obr. 4. Obr. 5.

Aplikace robotů u ohraňovacích lisů poskytla možnost operativně vyrábět velkou škálu různých lisovaných skříní a pružně reagovat na neustálý vývoj jejich provedení.

Přesnost dosahovaná robotizací umožnila následně použít robotizované svařování, které uskutečňuje další robot ABB.

Při použití robotů ABB se uživatel může plně spolehnout na kompletní zázemí, které v Čechách firma ABB nabízí.

Další informace o tomto robotu, popř. i o ostatních aplikacích robotů (svařování, manipulace, paletizace, balení, montáž, lakování atd.) rádi poskytneme na adrese:

ABB Energo s. r. o.
Divize Flexible Automation
Sokolovská 84 až 86
186 00 Praha 8
tel.: 02/22 83 23 33
fax: 02/22 83 23 10
e-mail: libor.pust@cz.abb.com