Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Obsah čísla

Rozhovory, reportáže

Anketa: moderní snímače jako zdroj informací

Snímače a akční členy

Nový přístup k měření množství sypkých látek

Oči a uši řídicího systému: snímače jsou stále důležitější

Spolehlivá měřicí a regulační technika nejen pro náročné průmyslové úlohy

Krátké zprávy


Měření a regulace průtoku

Ultrazvukové průtokoměry – princip, vlastnosti a použití
Spolehlivé a přesné měření – příložné ultrazvukové průtokoměry řady Sitrans FU S
Spolehlivé sledování průtoků a přečerpávání odpadních vod
Měření průtoku v částečně zaplněných potrubích
Micro Motion Elite CMFS – ještě lepší Coriolisův průtokoměr
Hlídání a měření průtoku kapalin a plynů snímači Turck
Batchline – kompletní systém pro dávkování a plnění
Řízení toku materiálu v surovinovém průmyslu s využitím RFID

Přehled trhu

Ultrazvukové průtokoměry


Podnikání

Růst obratu v oboru měřicí a snímací techniky v Německu
Očekávaný růst v oboru strojového vidění v Německu


Teorie pro praxi

Možnosti vyjádření přesnosti měření I: teoretický základ

Řídicí technika

Integrované funkce sledování stavu zařízení zvyšují dostupnost průmyslových počítačů
Trh s I/O moduly potáhne jiskrově bezpečná technika
Operátorské panely WOP v biologické laboratoři

Nové produkty

Redundantní zapojení standardních PLC X20 s protokolem Powerlink
Bezpečné připojení řídicího systému Simatic S7-1500 k Ethernetu
Siemens uvádí na trh nasávací hlásiče požáru s dokonalejší metodou detekce
Měření průtoku viskózních kapalin
Dokonalé zobrazení v nových i starších systémech CCTV
Bezpečnostní moduly a řídicí jednotky B&R splňují požadavky EN 50156

Komponenty

Nové elektronické spouště SACE 2 Ekip G k ochraně generátorů

Komunikační systémy

Testování bezdrátových sítí WiFi


Automatizace v budovách

Dynamické chování topných těles a regulační zásah


Automatizace v dopravě

Průmyslové počítače na silnicích po celém světě
Inteligentní výhybka pro železnici 21. století

Veletrhy a konference

FachPack: obaly, balicí a manipulační technika a logistika pod jednou střechou

Kalendář akcí

Seznam zkratek