Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Obor automatizace v Německu čeká v roce 2022 další oživení

Německé sdružení výrobců strojů a zařízení VDMA zveřejnilo své prognózy trhu automatizace: v roce 2022 se očekává ve srovnání s rokem 2021 oživení o 5 %. Trendem bude pokračující digitalizace – a s ní spojená monetizace dat ze strojů a zařízení.

 

Automatizační technika těží z ekonomického oživení ve strojírenství a výrobě strojů. Za prvních devět měsíců letošního roku se příjem objednávek v oblasti automatizace strojů a strojních zařízení zvýšil o 38 % a tržby o 23 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Detailní pohled na dílčí oblasti ukazuje, že nárůstu příchozích objednávek si všimli všichni němečtí výrobci automatizace. Oblast snímačů a měřicí techniky zaznamenala v prvních třech čtvrtletích roku 2021 ve srovnání s minulým rokem nárůst příchozích objednávek o 32 % a růst tržeb o 23 %. V řídicí technice šlo o nárůst o 42 % v příchozích objednávkách a o 24 % v tržbách. Oblast „jiné produkty“ těží z rostoucí ekonomiky ve strojírenství a výrobě strojů nejvíce: vykazuje 47% nárůst poptávky a 24% nárůst tržeb. Ve všech třech oblastech poptávka po německých produktech ze zahraničí převyšuje domácí poptávku.

 

V roce 2022 se očekává další růst tržeb

VDMA očekává, že oživení bude pokračovat i v nadcházejícím roce. „Pro rok 2022 očekáváme nárůst prodeje o 5 % ve srovnání s rokem 2021,“ předpovídá Jörg Freitag, generální ředitel VDMA Elektrische Automation. Je to způsobeno zejména efekty dohánění opožděných zakázek, které budou realizovány až v příštím roce. Stále však existují nejistoty, které mohou vývoj výrazně ovlivnit: hlavním problémem průmyslu je v současné době další vývoj dostupnosti materiálů a komponent.

 

Založení pracovní skupiny Wireless Communications for Machines

Již v březnu sdružení VDMA založilo pracovní skupinu pro bezdrátovou komunikaci strojů „Wireless Communications for Machines“ (WCM). Zapojilo se 81 zakládajících členů z oblasti strojírenství, výroby strojů, automatizační techniky a informační a komunikační techniky. Nyní má pracovní skupina již 98 členů.

Pracovní skupina WCM vytváří aplikačně orientovanou platformu pro výměnu zkušeností, která se zabývá otázkami integrace bezdrátových komunikací do strojů, zařízení a výrobních systémů v mezioborovém dialogu s relevantními aktéry z oboru komunikační techniky.

Členové pracovní skupiny definují mimo jiné technologicky neutrální požadavky na rádiovou techniku a infrastrukturu, přičemž berou v úvahu všechny vzájemné souvislosti včetně ekonomické proveditelnosti a stanovení potenciální návratnosti. Spolupráce mezi všemi aktéry v tomto oboru totiž nabývá na významu na pozadí rostoucí mezinárodní konkurence.

„Více než kdy jindy je spolupráce mezi dodavateli bezdrátové komunikační techniky a výrobci strojů nezbytná k udržení tempa inovací a konkurenceschopnosti německého strojírenství na světovém trhu,“ dodává Jörg Freitag. Více se zájemci dozvědí na https://wcm.vdma.org.

 

Monetizace dat strojů: praktická podpora pro středně velké podniky

Profesní sdružení VDMA Elektrische Automation vydává směrnici Vytváření hodnot z dat strojů 4.0 – praktická příručka pro středně velké podniky.

„Cílem je posílit dodavatele automatizace, výrobce strojů i jejich uživatele,“ vysvětluje Dr. Reinhard Heister, generální ředitel VDMA Elektrische Automation. „Úspěšného využití dat strojů lze dosáhnout pouze společně. Pro všechny zúčastněné musí přínosy převážit vynaložené úsilí a riziko musí být známé a přijatelné. To zní triviálně, ale v praxi je často obtížné toho dosáhnout,“ doplňuje Heister. Směrnice poskytuje pokyny a nástroje pro řešení projektů společně s partnery: analytický nástroj s jedenácti pracovními listy a snadno srozumitelnými slovníky pojmů poskytuje nápady a referenční úlohy, které podnikům pomohou vybrat vhodný scénář digitalizace, posoudit přínosy, úsilí a rizika. Další informace o směrnici mohou zájemci najít na https://www.vdma.org/viewer/-/v2article/render/1174314; celá směrnice je dostupná zdarma pouze členům VDMA, ostatní si ji mohou zakoupit prostřednictvím https://vdmashop.de/.

 

Dialog mezi výrobci automatizační techniky a výrobci strojů

Pro své členy, více než 260 společností v oblasti automatizační techniky, nabízí sdružení VDMA podporu na cestě k inteligentně propojené výrobě zítřka. „To se nám daří, protože posilujeme dialog mezi výrobci automatizační techniky a výrobci strojů,“ shrnuje Dr. Reinhard Heister.

 

[Tisková zpráva VDMA Eletrische Automation, 24. 11. 2021.]

Petr Bartošík