Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Obnovitelné zdroje energie – výzva pro Lapp Group

Výroba a rozvod energie z obnovitelných zdrojů jsou v současnosti pokládány za perspektivní trh pro uplatnění tradičných výrobků společnosti Lapp Group: kabelů, konektorů a příslušenství kabelových rozvodů. To jasně vysvitlo z tiskové konference, kterou uspořádala začátkem července ve Schwarzenfeldu firma U. I. Lapp, německá pobočka Lapp Group.
 

Vize a skutečnost

 
Obnovitelné zdroje energie mají v Německu zelenou. Dr. Ludger Eltrop z Ústavu pro energetické hospodářství a racionální využívání energií Univerzity Stuttgart ve své přednášce uvedl, že tyto zdroje mají na spotřebě elektrické energie v Německu podíl 14,8 %. Jejich využíváním se zde snížily emise CO2 o 112 milionů tun, což je přibližně 14 %. Ludger Eltrop načrtl vizi vzdálené budoucnosti, kdy budou fungovat menší různorodá decentralizovaná zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Aby bylo možné propojit tato zařízení do sítě, bude nezbytné vybudovat dobrou regulační a řídicí infrastrukturu,
včetně odpovídajícího softwaru, a také elektrorozvodnou síť dostatečné kapacity.
 
Již nyní se plánuje transkontinentální síť propojující různé obnovitelné zdroje energie, od solárních zdrojů v severní Africe, přes větrné elektrárny na pobřeží Portugalska, vodní elektrárny ve Skandinávii až po zařízení využívající biomasu ve střední Evropě.
 
Velké mezinárodní konsorcium významných podniků, jako jsou Siemens, RWE a Deutsche Bank, již nyní pracuje na projektu Desertec, který má umožnit získávat elektrický proud ze solárních zdrojů na Sahaře. Za účasti dalších partnerů z Evropy a severní Afriky to bude první počin v zásobování Evropy solární energií. Hned po vizionářské přednášce Ludgera Eltropa se naskytla příležitost na vlastní oči se seznámit s tím, jak jsou kabely Lapp využívány při výrobě energie z obnovitelných zdrojů. Při prohlídce největšího podniku na výrobu bioplynu Schmack Biogas AG v nedalekém Schwandorfu bylo možné se přesvědčit o tom, že kabely firmy Lapp dobře odolávají působení olejů, tuků, vosků a emulzí a teplotě přibližně 40 °C. Bioplyn, vyráběný fermentací kukuřice, trávy a jiných rostlinných látek, je v tomto podniku čištěn tak, aby měl stejnou kvalitu jako zemní plyn a mohl být připojen do sítě zemního plynu (obr. 1).
 

Myšlenková líheň

 
Siegbert Lapp představil na konferenci „myšlenkovou líheň“ stuttgartské skupiny Lapp, tedy společnost Lapp Engineering & Co. Ta byla založena rodinou Lappů ve Švýcarsku v roce 2004 a stará se o získávání a zhodnocování duševního vlastnictví pro techniku přenosu elektrického výkonu a dat. Tato společnost spravuje více než 200 vlastních patentů skupiny Lapp a stará se i o ochranné známky, licence apod. Koordinuje a rozvíjí výzkumné a vývojové práce skupiny Lapp.
 
Jedním ze zajímavých výsledků vývoje je využití techniky RFID v kabelech a konektorech. Řešení bylo poprvé prezentováno na Hannover Messe. Vývojářům se podařilo do kabelů a konektorů včlenit drobné inteligentní nosiče dat (tagy) RFID, které mohou být opatřeny také senzory a mohou být jednotlivě programovány tak, aby pro každý případ použití byly pomocí čtečky snívmány potřebné informace (identifikační údaje, vlhkost, tlak nebo teplota) a ty přenášeny k dalšímu zpracování do informačního systému.
 

Jaké kabely pro „zelenou energii“?

 
Konkrétní produkty navržené pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů představil jednatel U. I. Lapp Armin Hess. Pro větrné elektrárny jsou navrženy kabely Ölflex® Torsion, které se mohou zkroutit o ±150° a odolávají chladu. Odborníci z firmy Lapp věnovali velkou pozornost fotovoltaice. Dokonce si na střechu budovy oddělení logistiky nechali nainstalovat solární zařízení. Na základě takto získaných zkušeností byly vyvinuty produkty „na míru“, např. konektory Epic® Solar nebo integrované vedení Ölflex® Solar XLR. Pro zařízení na zpracování biomasy byl vyvinut kabel Ölflex® Robust, mimořádně odolný proti působení agresivních olejů, louhů a kyselin. Armin Hess přítomné také seznámil s mnoha konkrétními příklady použití popsaných produktů při výrobě energie z obnovitelných zdrojů na celém světě (obr. 2).
(ev)
 
Obr. 1. Největší zařízení na výrobu bioplynu v Evropě o výkonu 10 MW ve Schwandorfu v Horním Falcku
Obr. 2. V solárním parku Bovera (Španělsko) byly na ploše 24 700 m2 použity kabely Ölflex® Solar v délce 20 km; zařízení o výkonu 11 088 MWp má celkem 5 040 solárních modulů XLV