Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Objemové měření kapalin a vyhodnocovací elektronika

číslo 12/2003

Objemové měření kapalin a vyhodnocovací elektronika

Oblast objemového měření průtoku takových kapalin, zvláště kapalin, jako jsou pohonné hmoty, prochází v posledních několika letech řadou změn. Se zvyšujícími se cenami vyráběných produktů vzrůstají nároky na přesnost měření. Rostou také požadavky na počet měření. Měření s přesností na jednotky procent je minulostí a pravděpodobně není daleko doba, kdy již nebude stačit měření s přesností na desetiny procenta.

Co se týče distribuce pohonných hmot (automobilové benzíny, motorová nafta), je v současné době nejen běžné přesné měření aktuálního objemu stále více se rozšiřuje počet aplikací zařízení, která umějí změřený objem převést na objem při referenční teplotě. Zařízení měří objem i teplotu protékajícího média. S využitím definovaných hodnot měrné hmotnosti kapaliny pak pomocí softwaru vyčíslí změřený skutečný objem média i objem při referenční teplotě 15 °C. Jsou tak naplněny nové legislativní požadavky stanovené zákonem o spotřebních daních platným od 1. 1. 2004.

Obr. 1. Obr. 2.

Tento přesný způsob měření usnadňuje obsluhujícímu personálu jeho práci. Obsluha má podrobný přehled o transakcích na každém výdejním nebo příjmovém místě. Zařízení lze instalovat i do mobilních prostředků (autocisteren – obr. 2), kde může být využita i další funkce elektronické jednotky – výdej množství látky za předvolenou cenu. Ve spojení s tiskárnou je možné okamžité předávání dokumentů mezi obchodními partnery. Při použití více měřidel v rámci jednoho skladu je lze napojit do jednoho počítače a tak vést přesnou centrální evidenci a udržovat archiv dat.

Poličské strojírny a. s. jsou tradičním výrobcem zařízení pro skladové hospodářství distribuovaných pod obchodní značkou HEFA a ve své nabídce mají i rotační objemová měřidla s elektronickým systém EMR3 od firmy Veeder-Root. Jejich elektronická jednotka je řešena tak, aby odolávala i extrémním klimatickým podmínkám, a splňuje tak s výraznou rezervou požadavky pro instalaci v České republice.

Poličské strojírny a. s.
572 12 Polička
tel.: 461 751 519, 514, 512
fax: 461 751 516
e-mail: hefa@pos.cz
http://www.pos.cz

Inzerce zpět