Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

O Zlatý Amper 2005

číslo 6/2005

O Zlatý Amper 2005

Letošní, již třináctý ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper se konal v Pražském veletržním areálu (PVA) v Praze-Letňanech od 5. do 8. dubna. V dosavadní historii byl veletrh Amper 2005 rekordní – na celkové výstavní ploše 35 000 m2 se ho zúčastnilo 734 vystavujících firem z 21 zemí. V porovnání s minulými ročníky vzrostl zájem firem zejména z Německa, Rakouska a Turecka.

Jako součást rozsáhlého doprovodného programu veletrhu zorganizovala pořádající veletržní správa Terinvest, s. r. o., tradiční soutěž exponátů o ocenění Zlatý Amper. Výsledky soutěže byly slavnostně veřejně vyhlášeny v reprezentačních prostorách veletržního areálu 6. dubna 2005.

Výsledky soutěže

Do soutěže o Zlatý Amper přihlásilo 28 firem celkem 29 exponátů. Podle pravidel soutěže je hodnotila osmičlenná odborná komise pod vedením prof. Ing. Jiřího Tůmy, DrSc., z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Komise vybrala čtyři laureáty ocenění Zlatý Amper 2005 a udělila pět čestných uznání hodnotitelské komise.

Ocenění Zlatý Amper 2005 získaly exponáty (v abecedním pořadí podle vystavovatelů):

  • systém X20 (vystavovatel B+R automatizace, spol. s r. o., výrobce Bernecker + Rainer Industrie Elektronik Ges. m. b. H., Rakousko),

  • modulové jističe BONEGA řada P-E-P do 63 A (vystavovatel a výrobce Bonega, s. r. o.),

  • dálkově ovládaný automatický recloser pro sítě 22 kV SADS-DOR-OSM 27 v 1.0, v 2.1 (vystavovatel a výrobce EGÚ ČB, a. s.),

  • WAGO-I/O-IPC (vystavovatel WAGO Elektro, spol. s r. o., výrobce WAGO Kontakttechnik GmbH, Německo).

Čestným uznáním ocenila hodnotitelská komise exponáty:

  • spínač typové řady 3557 G designové řady Swing (vystavovatel a výrobce ABB s. r. o., Elektro-Praga),

  • konzole pro holé a izolované vedení vn na betonové sloupy (vystavovatel a výrobce Energetika Servis s. r. o.),

  • Profinet Light 36 (vystavovatel Siemens s. r. o., výrobce Siemens AG, Německo),

  • bezkartáčový motor Maxon EC-powermax (vystavovatel Uzimex Praha, spol. s r. o., výrobce Maxon Motor AG, Švýcarsko),

  • zakvapkávací impregnant 1 K-NZ 97 (vystavovatel a výrobce VUKI a. s., Slovensko).

V dalších odstavcích jsou stručně představeny ty z oceněných exponátů, které jsou zajímavé především z hlediska zaměření časopisu Automa.

Systém X20 (Zlatý Amper)

S unikátním modulárním systémem modulů I/O ovládaných na dálku označeným X20 lze sestavovat v maximální možné míře variabilní uživatelské sestavy decentralizovaně umístěných bloků pro připojení všech množných měřicích i řídicích signálů při minimálním zastavěném prostoru. Moduly systému se montují na lištu DIN. Jsou snadno rozebíratelné, skládají se ze tří základních prvků nasouvaných na sebe – sběrnicového dílu, elektroniky modulu vyměnitelné za chodu a odnímatelné připojovací svorkovnice. Výsledkem je otevřený, velmi flexibilní systém I/O s dobře vyváženými protichůdnými požadavky na hustotu signálů (dvanáct kanálů na 12,4 cm2) a granularitu (od jednoho kanálu na modul). S nadřazeným řídicím systémem spojuje systém X20 sběrnice vybraná z implementovaných komunikačních sběrnic (Profibus-DP, DeviceNet, CANopen, Ehernet Powerlink, systémy B&R).

Obr. 1.

Obr. 1. Příklady sestav modulů I/O systému X20 v kombinaci s moduly systému X67 (vzadu vlevo, zdroj: B+R automatizace)

Systém X20 najde využití v automatizační technice všude, kde se uplatní moduly či bloky I/O s krytím IP20; lze ho také přímo kombinovat s velmi odolnými moduly I/O s krytím IP67 (obr. 1). Další podrobnosti je možné nalézt v článcích v časopise Automa č. 2/2005 na str. 36 a č. 3/2005 na str. 33.

Modulové jističe Bonega
(Zlatý Amper)

Unikátní české modulové jističe nn značky Bonega®, řada P-E-P do 63 A (tj. Perfect Electric Protector), plně odpovídají nejnovějším evropským normám a podle veřejně přístupných výsledků zkoušek patří mezi nejrychlejší, nejbezpečnější a nejodolnější přístroje své kategorie na světě (obr. 2).

Celý jistič je chráněn jako průmyslový vzor a jsou v něm použita dvě nová patentovaná řešení. Prvním je unikátní konstrukce kontaktů, poskytující jističi mimořádnou vypínací schopnost (více než 10 000 i při jmenovité hodnotě 63 A v charakteristice D), vysoké zařazení v třídách omezení energie (3) a velmi krátkou dobu reakce (kratší něž 5 ms), velmi blízkou době reakce klasických pojistek. Druhým patentovaným řešením je konstrukce vypínacího mechanismu, přinášející jeho velmi lehký a vyvážený chod (všechny síly působí na střed mechanismu, což je celosvětové prvenství), mžikové spínání (ve světě má vedle popisovaného již jen jistič), popř. současné spínání všech pólů (také světový unikát).

Obr. 2.

Obr. 2. Jističe Bonega řady P-E-P pro jmenovité proudy od 1 A do 63 A (zdroj: Bonega)

Výborné technické parametry jističů doprovází jejich vysoká kvalita, podložená tříletou zárukou, dlouhá doba života a velmi přijatelná cena.

Dálkově ovládaný automatický recloser (Zlatý Amper)

Venkovní dálkově ovládaný automatický vypínač pro sítě 22 kV (recloser) SADS-DOR-OSM 27 s vakuovou vypínací komorou je určen pro automatizaci provozu venkovní distribuční sítě 22 kV. Je součástí Systému pro automatizaci provozu distribučních sítí (SADS), kde vedle funkce dálkového ovládání plní další automatizační a ochranné funkce. Ve spojení s automatikou AO 2.2R je určen pro automatické vydělení místa s poruchou ve vzdálené části sítě vn od napájecí rozvodny, k vytváření jednoduchých venkovních rozvoden, pro automatické záskoky napájecích vedení apod. při trvalém jmenovitém proudu 630 A a zapínacím či vypínacím proudu až 12,5 kA (obr. 3). Funkce přístroje jsou plně parametrizovatelné místně i na dálku (síť GSM-GPRS, rádiová, fonická nebo datová).

Obr. 3.

Obr. 3. Dálkově ovládaný automatický recloser SADS-DOR-OSM27 (vpravo) s řídicí a komunikační skříní s automatikou recloseru AO 2.2R (zdroj: EGÚ ČB)

V porovnání s dosavadními typy automatizovaných spínacích prvků má nové řešení podstatně lepší užitné vlastnosti při stejné nebo nižší pořizovací ceně. Jeho přínosy jsou zejména šetrnost k životnímu prostředí (polykarbonátová izolace bez oleje a bez SF6), malá hmotnost vlastního vypínače (75 kg), spolehlivost a dlouhá doba života, integrované měření napětí a proudu při použití kapacitních děličů, popř. Rogowského cívek, snadná integrace do již existujících systémů dispečerského řízení elektrizační soustavy a také nabídka nových možností při automatizaci provozu distribučních sítí, např. vypnutí na odbočce do 60 ms bez vypnutí vývodového vypínače napájecí rozvodny, vypnutí linky za významným odběratelem bez přerušení napájení atd.

WAGO-I/O-IPC (Zlatý Amper)

Kompaktní průmyslový počítač WAGO-I/O-IPC (obr. 4) navazuje na systém distribuovaných I/O modulů WAGO-I/O-System 750 jako logický vývoj této osvědčené koncepce v souladu s nejnovějšími trendy v automatizační technice. Procesorová jednotka tohoto průmyslového PC (266 MHz, 32MB RAM, 32MB flash, 1Mb SRAM, watchdog atd.) je kompatibilní s Pentiem MMX a nabízí ke komunikaci po dvou rozhraních Ethernet 10/100 BaseT a TTL (dva opticky oddělené I/O) a jednom rozhraní USB, RS-232, pro paměť compact flash, myš a klávesnici a volitelně pro průmyslovou sběrnici (Profibus-DP, DeviceNet, CANopen). Podporován je komplexní software od firmy Codesys, zahrnující spolu s vývojovým prostředím s programovacími jazyky podle IEC 61131-3D také vizualizační funkce, operátorského rozhraní, OPC a webového serveru atd.

Obr. 4.

Obr. 4. Kompaktní průmyslový počítač WAGO-I/O-IPC v sestavě s I/O moduly WAGO-I/O-System 750

Čestná uznání

V oboru automatizační techniky ocenila hodnotitelská komise čestným uznáním dva exponáty.

Profinet Light 36

Komunikační systém Profinet v uspořádání Profinet Light 36 je modelové řešení synchronizace až 36 elektrických pohonů v reálném čase za současného využití téže sběrnice pro časově nekritické účely IT, v daném případě pro přenos videosignálu. Kombinovat časově deterministický přenos dat potřebných k řízení s nedeterministickým přenosem velkého objemu jiných dat je možné jen při použití sběrnice Profinet v tzv. izochronním režimu (umožňuje přesně synchronizované řízení). Pokud není izochronní režim použit, má zatížení sběrnice videosignálem zřejmý vliv na kvalitu synchronizace pohonů. V praxi lze takto současně s řídicími signály přenášet pomocí TCP/IP časově nekritická data pro inženýrink, diagnostiku a napojení na MES.

Bezkartáčový motor Maxon EC-powermax

Stejnosměrný motor s elektronickou komunikací je vybaven novou technikou čtyřpólového vinutí statoru bez feromagnetických pólů. Menší sklon vodičů vinutí a rozdělení magnetického toku na čtyři větve umožnily dosáhnout u tohoto typu pohonu dosud největší hustoty výkonu – motor s vnějším průměrem 30 mm a hmotností 270 g má výkon 200 W při trvalém momentu 130 mN·m. Dalšími přednostmi jsou rovnoměrný krouticí moment, velká dynamika a stavebnicové řešení pohonů včetně převodovek, snímačů a řídicích obvodů.

Amper 2006

Veletržní správa Terinvest blahopřeje vystavovatelům všech oceněných výrobků a těší se na shledanou na veletrhu Amper 2006, který se uskuteční v PVA v Praze-Letňanech ve dnech 4. až 7. dubna 2006.
[Tisková zpráva Terinvest, s. r. o., a firemní materiály vystavovatelů.]

(sk)