Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

O Zlatý Amper 2002

číslo 6/2002

O Zlatý Amper 2002

Tradiční soutěž exponátů o cenu Zlatý Amper uspořádala i při příležitosti jubilejního desátého mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper 2002, který se uskutečnil v Pražském veletržním areálu v Praze-Letňanech ve dnech 9. až 12. dubna 2002, pořádající veletržní správa Terinvest s. r. o. Do soutěže bylo 23 firmami přihlášeno 27 exponátů, které v první den veletrhu hodnotila osmičlenná odborná komise, vedená prof. Ing. Jiřím Tůmou, DrSc., z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Komise udělila devět ocenění Zlatý Amper 2002 a dvě čestná uznání. Výsledky soutěže byly vyhlášeny za účasti přihlášených firem a novinářů ve Dvořákově síni Interhotelu Ambassador v rámci společenského večera, konaného v prostorách hotelu dne 9. 4. 2002.

Cenu Zlatý Amper 2002 získaly exponáty (v abecedním řazení podle vystavovatelů):

 • Power Calc Lite, výpočetní program pro analýzu, návrh a projektování rozvodných elektrických sítí nn (výrobce a vystavovatel: Daisy spol. s r. o.);

 • frekvenční měnič Frecon FIA-M 3000/30kW (výrobce a vystavovatel: Frecon spol. s r. o.);

 • REVEX 2051, přístroj pro revize a kontroly elektrického ručního nářadí, spotřebičů a pracovních strojů (výrobce a vystavovatel: ILLKO s. r. o.);

 • analyzátor elektrorozvodných sítí řady CVM (výrobce: Circutor s. a., Španělsko, vystavovatel: J. S. Praha s. r. o.);

 • Nikobus, sběrnicový systém inteligentní elektroinstalace pro budovy (výrobce: Moeller, Belgie, vystavovatel: Moeller Elektrotechnika s. r. o.);

 • kompaktní jističe BD 250 a BH 630 (výrobce a vystavovatel: OEZ s. r. o.);

 • Mobic T8, průmyslový komunikátor (výrobce: Siemens AG, Německo, vystavovatel: Siemens s. r. o.);

 • rozváděč NX Air (výrobce: Siemens AG, Německo, vystavovatel: Siemens s. r. o.);

 • Touch55, operátorský panel s dotykovou obrazovkou (výrobce a vystavovatel: SofCon, spol. s r. o.).

Čestným uznáním byly oceněny exponáty:

 • konzoly pro holé a izolované vedení vn na dřevěné sloupy (výrobce a vystavovatel: Energetika Servis s. r. o.);

 • plochý kabel (výrobce: Woertz AG, Švýcarsko, vystavovatel: Systemotronic s. r. o.).

Předpokládáme, že čtenáře časopisu Automa budou zajímat především exponáty uvedené na prvním, druhém, čtvrtém, pátém, sedmém a devátém místě mezi oceněnými Zlatým Amperem a na druhém místě mezi oceněnými čestným uznáním. V dalším textu je proto stručně představujeme.

Obr. 1.

Operátorský panel s dotykovou obrazovkou Touch55
(ocenění Zlatý Amper)

Operátorský panel Touch55 je programovatelný, obecně použitelný terminál, který může být využit jako operátorský panel k zobrazování a nastavování parametrů řídicích a informačních systémů, archivaci, zobrazování technologických snímků a provozních parametrů strojů a výrobních linek apod. K zobrazení slouží 15" displej TFT LCD s rozlišením 1 024 × 768 bodů a k ovládání dotykový panel se stejným rozlišením (obr. 1). Panel Touch55 je součástí řady panelů a terminálů dodávaných firmou SofCon.

Současně s operátorským panelem Touch55 je uvedena na trh procesorová jednotka PCU01, jejímž základem je základní deska ATX s integrovanými periferiemi, osazená procesorem Intel Celeron 20GB. Procesorová jednotka je standardně dodávána s operačním systémem MS Windows 2000 nebo MS Windows XP. Místo jednotky PCU01 lze použít jinou procesorovou jednotku s analogovým výstupem VGA a s rozlišením 1 024 × 768 bodů, se snímkovou frekvencí do 75 Hz a alespoň jedním sériovým kanálem RS-232 pro připojení dotykového panelu.

Výpočetní program Power Calc Lite
(ocenění Zlatý Amper)

Výpočetní program Power Calc Lite (PCL) je součástí rodiny produktů PAS DAISY Off-Line (Power Application Software – off-line), tvořené soubory programů pro přípravu provozu elektrorozvodných sítí (ES), plánování změn ve struktuře ES, hodnocení provozu ES apod. Program PCL je určen především pro projektanty sítí nn. Od ostatních produktů rodiny PAS DAISY ho odlišují upravená množina funkcí a zjednodušené uživatelské rozhraní. Tyto vlastnosti se odrazily v názvu produktu (Lite, neboli „odlehčená“ verze), vytvořeného s důrazem na co nejjednodušší obsluhu a rychlost použití při minimálních požadavcích na použitý hardware.

Program PCL je k dispozici ve variantách Edu (školní verze), Eco (ekonomická varianta), Std (standardní varianta), Unl (maximální varianta) a nejnověji také v nejmenší variantě Min, určené pro malé sítě o rozsahu do 30 uzlů a 45 větví (vedení). I z této nejmenší varianty lze kdykoliv přejít na vyšší varianty (Eco, Std, Unl) pouhým doplacením rozdílu v ceně.

Obr. 2.

Frekvenční měnič Frecon FIA-M 3000/30kW
(ocenění Zlatý Amper)

Oceněný exponát je nejvýkonnějším členem ucelené řady programovatelných, mikroprocesorem řízených měničů frekvence Frecon FIA-M, určených pro řízení otáček trojfázových asynchronních motorů s výkony od 1,5 do 30 kW (obr. 2).

Jde o měnič frekvence se skalárním řízením, rozsáhlými možnostmi volby ovládání a širokým spektrem parametrizace, umožňujícím měnič optimálně přizpůsobit pro nejrůznější druhy pohonů s asynchronními motory. Měnič napájený ze sítě 3 × 400 V ±10 %/47 až 63 Hz poskytuje na výstupu 3 × 0 až vstupní napětí/0 až 400 Hz (se speciálním softwarem až 833 Hz) při přetížitelnosti až 150 % po dobu jedné minuty. Modulace je pulsně šířková (PWM, 4 až 18 kHz). Charakteristika U/f je nastavitelná, popř. přednastavena v režimech standard, ventilátor nebo dopravník. Měnič je standardně vybaven programovatelnými logickými vstupy a výstupy, analogovými vstupy a programovatelným analogovým výstupem, tlumivkou ve stejnosměrném meziobvodu, brzdným obvodem (pouze do výkonu 15 kW), komunikačním rozhraním RS-422/485 a PID regulátorem. Jako volitelné příslušenství se dodávají např. Frecon Miniterminal, operátorský panel s LCD, určený pro místní ovládání, dálkový ovládač Frecon Telecontrol a interní modul pro připojení inkrementálního snímače.

Analyzátor elektrorozvodných sítí řady CVM
(ocenění Zlatý Amper)

Obr. 3.

Řada měřicích přístrojů a analyzátorů pro elektrorozvodné sítě CVM tvoří stavebnicový systém technických i programových prostředků, umožňujících v různých místech sítě sledovat až 37 charakteristických veličin, přímo měřených i vypočítávaných. Mezi přístroji řady CVM zvláště vynikají trojfázové analyzátory typu CVMk (obr. 3). Jsou určeny pro sledování nejen samostatných odběrových bodů, ale i komplexního rozsáhlého energetického systému a do oblasti měření elektrických parametrů průmyslových symetrických i nesymetrických rozvodných sítí přinášejí novou koncepci. V řadě Master jsou nabízeny přístroje panelové i na lištu DIN. K jejich přednostem patří zejména:

 • velká přesnost měření okamžitých hodnot veličin,
 • malé rozměry,
 • snadná montáž,
 • nízká cena.

Funkce panelových přístrojů CVMk lze dále rozšiřovat pomocí karet zasouvaných do zadní části zařízení. Takto doplněné přístroje mohou sloužit jako elektroměry, komunikátory po lince RS-232 nebo RS-485, měřící přístroje s výstupem 4 až 20 mA s nastavitelným rozsahem, elektroměry s pulsním výstupem atd. Dodatečně lze vestavět i moduly zajišťující např. tyto vyšší funkce:

 • reléový výstup nastavitelný jako alarm pro jakoukoliv funkci,
 • moduly typu RED pro komunikaci s periferiemi, PC nebo programovatelnými automaty,
 • měření spotřeby ve třech tarifních pásmech,
 • kontrolu dodržování čtvrthodinového maxima.

Přístroje typu Master CVMk mohou pracovat i s mnoha rozšiřujícími periferiemi řady CVM, např. paměťovými (ukládá do paměti data naměřená CVMk pro jejich následné zpracování na PC), ovládacími (s výstupními relé pro řízení libovolných veličin), pro dálkový sběr dat a popř. s pracovními modemy, určenými ke sledování a ovládání sítě jako součásti kompletního nadřazeného systému.

Součástí systému CVM je i programové vybavení, které umožňuje naměřená data prostřednictvím PC ukládat i dále zpracovávat a výsledky zobrazovat i tisknout v tabulkové i grafické podobě.

Sběrnicový systém Nikobus
(ocenění Zlatý Amper)

Nikobus je „inteligentní“ instalační systém, určený především pro rodinné domy, menší administrativní budovy, hotely apod. Byl vyvinut zejména pro bytovou výstavbu, a proto podporuje funkce potřebné v této oblasti. Vhodně vyplňuje mezeru mezi komplexními systémy energetického managementu budov a malými nesběrnicovými systémy pro ovládání osvětlení.

Obr. 4.

Systém Nikobus je velmi flexibilní a poskytuje prostředky pro projektování a sestavení celého elektrického obvodu ze stavebnice. Senzory a akční členy jsou propojeny jednoduchou sběrnicovou dvojlinkou (2 × 2 × 0,8 Niko-Bus), galvanicky oddělenou od silového rozvodu. Sběrnice pracuje s bezpečným malým napětím (SELV) 9 V DC.

Základními prvky systému jsou spínací (obr. 4), žaluziová a stmívací jednotka. Všechny jednotky mají mikroprocesorové řízení a ovládají činnost celého systému buď jednotlivě, nebo ve vzájemné součinnosti. Na straně senzorů lze k jednotkám prostřednictvím sběrnice připojit sběrnicová tlačítka, spínací hodiny, termostaty, detektory pohybu, binární vstupy, radiofrekvenční (RF) převodníky, soumrakové spínače aj. Jedna jednotka může obsloužit až 256 senzorů. Na straně akčních členů se k jednotkám připojují silová vedení ke spotřebičům apod.

Obr. 5.

Programování (parametrizace) systému Nikobus je ve srovnání s jinými systémům výrazně jednodušší a naučí se mu každý uživatel objektu (postup parametrizace systému je srovnatelný s postupy obvyklými u běžných domácích spotřebičů).

Průmyslový komunikátor Mobic T8
(ocenění Zlatý Amper)

Průmyslový komunikátor Mobic T8 představuje dosud neobvyklé řešení mobilního terminálu pro práci v podnikových lokálních sítích i pro přístup do rozsáhlých informačních systémů z prostředí průmyslových provozů (obr. 5). Terminál má i při velmi robustním provedení velmi malou hmotnost. Je vybaven mnoha standardními rozhraními pro komunikaci „po drátě“ i bezdrátový přístup. Podrobněji je mobilní terminál Mobic T8 popsán v samostatném článku na str. 54.

Plochý kabel
(čestné uznání)

Obr. 6.

Moderní rozvodný systém s plochými kabely s originálně řešenými odbočnými prvky zajišťuje spolehlivý a bezeztrátový rozvod elektrické energie nn v budovách i průmyslových objektech. Předností řešení je velmi rychlá a pohotová montáž s možností předem nainstalovat odbočná místa na kabelu. Odbočné prvky se montují jednoduše nasazením na plochý kabel a aretací bez nástroje. K vodičům se připojí prošroubováním pláště kabelu speciálními šrouby, které jsou součástí odbočky (obr. 6). Odbočovací kabel je možné připojit pod šroubovou i bezšroubovou svorku nebo použít konektorové provedení odbočky značky Wieland. Odbočné místo se změní jednoduše odejmutím odbočky a instalací na jiném místě. Na původním odbočném místě je bez jakékoliv úpravy zajištěno krytí IP20.

(sk)

Inzerce zpět