Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

O Zlaté medaile na MSV 2004 v Brně

číslo 11/2004

O Zlaté medaile na MSV 2004 v Brně

Ve dnech 20. až 24. září 2004 byly všechny pavilony brněnského výstaviště zcela zaplněny největšími středoevropskými veletrhy zaměřenými na klíčová odvětví průmyslu, zejména na strojírenství, energetiku, elektrotechniku a elektroniku, za velkého zájmu vystavovatelů poprvé konanými na jednotném evropském trhu. Na čisté výstavní ploše 70 000 m2 se v Brně prezentovalo celkem 2 250 firem ze 33 zemí světa. Současně se konaly 46. mezinárodní strojírenský veletrh (MSV 2004), s vloženým 3. ročníkem specializovaného projektu Automatizace – měřicí, řídicí, automatizační a regulační technika, a 4. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů – IMT 2004 (International Machine Tools Exhibition). Veletrhu IMT 2004 se zúčastnilo rekordních 490 firem z 26 zemí na ploše 18 000 m2 a v rámci projektu Automatizace 2004 se představilo 460 firem na ploše 14 800 m2.

V tradiční soutěži o Zlaté medaile brněnského strojírenského veletrhu nastala letos důležitá změna – poprvé v historii se uskutečnila ve dvou částech. Zvlášť byly pořádány a vyhodnoceny soutěž o Zlaté medaile MSV 2004 a soutěž o Zlaté medaile IMT 2004. Exponáty přihlášené do soutěže při MSV 2004 hodnotila třináctičlenná odborná komise, s předsedajícím prof. Ing. Josefem Vačkářem, děkanem Fakulty strojního inženýrství VUT Brno. Předsedou hodnotitelské komise soutěže při IMT 2004 byl prof. Ing. Petr Zuna, DrSc., děkan Fakulty strojního inženýrství ČVUT v Praze.

Do soutěže o Zlaté medaile MSV 2004 přihlásilo 26 vystavovatelů celkem 27 exponátů, z nichž bylo do dalšího kola soutěže nominováno 21 a ve výsledku Zlatou medailí oceněno devět. Do soutěže o Zlaté medaile IMT 2004 bylo přihlášeno třináct, nominováno na medaili devět a medailí oceněno šest exponátů. Z důvodu hlavního zaměření časopisu Automa se budeme déle věnovat jen soutěži při MSV. Zájemce o výsledky soutěže o Zlaté medaile IMT 2004 odkazujeme na webové stránky veletrhů na adrese uvedené na konci článku.

Oceněné exponáty

V soutěži o Zlaté medaile MSV 2004 uspěly a medaili získaly exponáty:

 • čelní vidlicový motorový vysokozdvižný vozík G 40, výrobce a vystavovatel CZ Strakonice, a. s., divize Auto – Desta, Strakonice,

 • dmychadlové agregáty řady BAH, výrobce a vystavovatel Lubenecké továrny Svoboda a. s., Lubenec,

 • frekvenčně řízený šroubový kompresor, výrobce IRCR Manufacturing s. r. o., Uničov, vystavovatel Ideal-trade service, spol. s r. o., Brno,

 • mobilní polohovací laserový systém pro precizní navařování nástrojů a forem ACP01, výrobce a vystavovatel Mepac, Ing. Petřík, Třinec,

 • pracoviště pro automatizovanou výrobu dutých dílců z plastu, tvořené vstřikovacím strojem Allrounder 470 C 1500-675 a zařízením na dávkování tlakového dusíku, výrobce Arburg GmbH+Co. KG, Lossburg, SRN, vystavovatel Arburg spol. s r. o., Praha,

 • řada stejnosměrných pohonů malého výkonu s bezkartáčovými motory EC-max a řídicími jednotkami EPOS, výrobce Maxon Motor AG, Švýcarsko, vystavovatel Uzimex Praha, spol. s r. o., Praha,

 • Simatic ET200S FC, Siemens AG, Mnichov, SRN, vystavovatel Siemens s. r. o., Praha,

 • třísouřadnicový multisenzorový měřicí stroj Werth, videocheck IP 400 × 200 × 200 3D CNC, výrobce Werth Messtechnik GmbH, Giessen, SRN, vystavovatel Prima Bilavčík, s. r. o., Uherský Brod,

 • univerzální zkušební systém Promi-PC, výrobce a vystavovatel Prominent, spol. s r. o., Kroměříž.

Třem z oceněných exponátů, tematicky spadajícím do odborného zaměření časopisu Automa, se v dalším textu věnujeme podrobněji.

Řada stejnosměrných pohonů malého výkonu

Nová řada pohonů s motory EC-max poskytuje ekonomické řešení pohybových úloh na vysoké technické úrovni a s dlouhou dobou života. Jejím základem jsou stejnosměrné elektronicky komutované (bezkartáčové) motory typu EC-max s průměry 16, 22, 30 nebo 40 mm, Obr. 1. výkony od 5 do 120 W, trvalými krouticími momenty od 3 do 190 mN·m a otáčkami bez zatížení v rozmezí asi od 7 000 do 18 000 min–1, podle provedení a pracovních podmínek. Motory typu EC-max využívají nejvýkonnější permanentní magnety na bázi neodymu a mají vinutí statoru bez feromagnetických pólů, patentované výrobcem. Protože jsou vyráběny na automatické lince, jsou dostupné za velmi příznivé ceny.

Obr. 1. Elektronicky komutované stejnosměrné motory typu EC-max a řídicí jednotky EPOS tvoři ucelený systém pro řízení rychlosti a polohy (foto Uzimex Praha)

Pohony s motory typu EC-max vynikají velkou koncentrací výkonu v zaujímaném prostoru, rychlou reakcí a množstvím kombinací motorů, převodovek, brzd, snímačů a řídicích jednotek. Řídicí jednotky EPOS jsou nově koncipovány tak, že umožňují prostřednictvím libovolné standardizované průmyslové komunikační sběrnice (obr. 1) řídit rychlost nebo polohu.

Obr. 2.

Malé stejnosměrné motory se uplatňují v aplikacích s malým napájecím napětím, kde je třeba řídit rychlost (v širokém rozsahu), krouticí moment či průběh dráhy a polohu zastavení, a to i tam, kde několik pohonů ovládá pohyby navzájem svázané technologickým procesem. Tyto motory jsou jednou z klíčových technik umožňujících realizovat samostatné roboty, které se pohybující nezávisle na přívodu elektrické energie z rozvodné sítě, včetně humanoidních robotů, jejichž nástup do průmyslu i domácností se očekává v nejbližších letech.

Měniče frekvence Simatic ET 200S FC

Simatic ET 200S FC je označení nové řady měničů frekvence integrovaných do osvědčeného systému distribuovaných periferií ET 200S společnosti Siemens. Jde o moderní řešení, jehož přednostmi jsou zejména:

 • snadná instalace modulů nevyžadující žádné speciální nástroje,
 • možnost výměny modulu za chodu řídicího systému (hot swapping), bez zásahu do kabeláže,
 • rozsáhlé diagnostické funkce,
 • vestavěné bezpečnostní funkce,
 • malé požadavky na prostor.
Obr. 3.

Měniče frekvence ET 200S FC se skládají z řídicí jednotky (i ve variantě fail-safe) s potřebnými rozhraními, např. RS-232 s protokolem USS, slotu pro MMC (Micro Memory Card) k archivaci nastavení měniče a silové jednotky, dodávané ve třech provedeních pro motory o výkonu do 0,75 kW, 2,2 kW a 4 kW (obr. 2). Kombinací těchto částí lze vytvořit šest variant měniče. Integrované bezpečnostní funkce umožňují použít měniče ET 200S FC i v bezpečnostních úlohách.

Univerzální zkušební systém Promi-PC

Zkušební systém Promi-PC je plně automatizovaný, osobním počítačem řízený zkušební stand určený pro velmi širokou škálu zkoušek tahem, tlakem, kombinovaným ohybem a dalších zkoušek vyžadujících měření síly a výchylky. V praxi se uplatní nejen ve strojírenství, ale i v automobilovém, textilním a farmaceutickém průmyslu. Stand je koncipován na maximální sílu 3 kN. Jeho pracovní zdvih je standardně 450 mm, a může být i jiný.

Zařízení Promi-PC se skládá z robustního motorického stativu, vyvinutého na bázi již osvědčeného poloautomatického systému Promi stat-mot 3000, a řídicího PC (obr. 3). K posuvu zkušebního stativu je využíván přesný kuličkový šroub s maticí, jenž je poháněn digitálně řízenou jednotkou. Uživatelsky vstřícný nadstavbový řídicí software Promi-PC, který sbírá a zpracovává údaje při zkoušce, pracuje pod operačním systémem typu MS Windows. Zařízení lze provozovat i bez PC při samostatném naprogramování prostřednictvím vestavěné klávesnice a displeje.

Obr. 4.

Další exponáty z oboru automatizace v soutěži

Z exponátů přihlášených a popř. i nominovaných do soutěže o Zlaté medaile MSV 2004, které ale v konečném klání neuspěly, jsou čtyři reprezentanty současných trendů v oboru automatizační techniky vedoucích k distribuovaným vstupům a výstupům a výpočetním schopnostem řídicích systémů, dokonalejším snímačům technologických veličin a komplexním řídicím systémům propojeným s informačními systémy na úrovni podniku. Jsou reprezentanty natolik výraznými, že je rozhodně třeba se o nich v časopise Automa zmínit podrobněji.

BL67 – modulární sběrnicový I/O systém se stupněm krytí IP67
Modulární sběrnicový systém distribuovaných I/O s označením BL67 (výrobce Hans Turck GmbH+Co. KG, Mülheim, SRN, vystavovatel Turck s. r. o., Hradec Králové) má standardně stupeň krytí IP67. Může tedy být na stroje nebo zařízení určené do náročného průmyslového prostředí montován přímo, bez dalších ochranných prostředků. Podobně jako systémy I/O s krytím IP20, určené k zástavbě do rozváděčů, se BL67 skládá z komunikačního modulu (gateway) pro sběrnice Profibus-DP, CANopen a DeviceNet (Ethernet se připravuje) a rozšiřujících modulů, umožňujících připojit k řídicímu systému běžné digitální a analogové I/O i komunikační linky RS-232/485 či SSI (obr. 4). Jelikož systém BL67 nepoužívá základní desku, lze jeho sestavy rozšiřovat téměř bez omezení. K usnadnění práce s ním je dodáván nástroj Software I/O Assistant pro PC. Další informace o systému BL67 lze nalézt v časopise Automa č. 4/2004 na str. 21.

Obr. 5.

Inteligentní propojovací systém Memosens
Bezkontaktní digitální systém Memosens® pro připojení inteligentních senzorů (Endress +Hauser Conducta GmbH+Co., SRN, Endress+Hauser Czech s. r. o., Praha) je převratný ve způsobu připojování senzorů používaných pro veškerá průmyslová měření pH a v budoucnu i ostatních fyzikálněchemických veličin zejména v chemickém a farmaceutickém průmyslu, v oboru biotechnologií, energetice a při úpravě a čištění vod, kde je kladen důraz na bezpečnost, odolnost v extrémních provozních podmínkách a na validační procedury.

Obr. 5. Systém pro bezkontaktní připojení inteligentních senzorů zejména fyzikálněchemických veličin Memosens (foto: Endress+Hauser)

Data (obousměrně) i napájecí energie (jednosměrně) se mezi kabelem vedoucím od převodníku měřicího signálu a inteligentním senzorem obsahujícím paměťový čip přenášejí indukčním způsobem (obr. 5). To zajišťuje dokonalé galvanické oddělení senzoru od převodníku, brání vzniku koroze, umožňuje automaticky detekovat poškození senzoru či kabelu atd. Protože údaje o senzoru jsou uloženy v jeho paměti, lze senzor kalibrovat v laboratoři, jednoduše a snadno ho na místě v provozu vyměnit při jeho automatické identifikaci a také uplatnit metody preventivní diagnostiky. Samostatný článek o systému Memosens byl uveřejněn v časopise Automa v č. 8-9/2004 na str. 78–79.

Obr. 6.

Řídicí systém biotechnologie
Řídicí systém biotechnologie, realizovaný pro novou biotovárnu společnosti Lonza Biotec v Kouřimi, součásti nadnárodní společnosti Lonza Group AG (původce i vystavovatel Compas automatizace spol. s r. o., Ždár nad Sázavou), je představitelem nejmodernější generace automatizovaných systémů řízení šaržových procesů. K jeho přednostem patří zejména pružnost při změnách výrobního sortimentu, ochrana investic vložených do automatizace a možnost detailního plánování, optimalizace průběhu i snadná tvorba podrobné dokumentace výrobního procesu (podle požadavků dohlížecích orgánů) atd.

Inženýrská firma Compas automatizace uspěla ve výběrovém řízení se svým návrhem řešení založeného na automatizačních prostředcích společnosti Siemens – distribuovaném řídicím systému Simatic PCS7 s recepturovou nadstavbou Simatic Batch, výkonných řídicích stanicích řady AS 417-4, komunikační sběrnici Profibus atd. Řídicí systém technologie fermentace nového závodu pro šest plánovaných fermentačních linek a podpůrné provozy bude po dokončení zahrnovat asi 10 000 I/O (v první etapě byly realizovány dvě linky při asi 4 500 I/O). Operátorskou úroveň řídicího systému tvoří počítače – servery s operačním systémem Windows 2000 (obr. 6). Systém byl vybudován během dvou let při vynaložení asi 35 000 hodin inženýrské práce.

Obr. 7.

Simatic Microbox PC 420
Simatic Microbox PC 420 (Siemens AG, Mnichov, SRN, Siemens s. r. o., Praha) je kompaktní bezúdržbový průmyslový počítač typu PC se stupněm krytí IP20, jenž je určen např. pro montáž na lištu DIN do rozváděčů (obr. 7). Neobsahuje žádné rotující části – pevný disk ani ventilátor. Vyznačuje se malými rozměry (262 × 132 × 49 mm), velkou odolností proti vibracím, rázům a prachu a širokým rozsahem pracovní teploty (5 až 50 °C, bez ventilátoru). Samozřejmá jsou standardní rozhraní RS-232, Ethernet 10/100 Mb/s, Profibus-DP, MPI, USB 2.0 atd. Počítač může být velmi jednoduše rozšířen o další moduly typu PC/104. Jednotlivé komponenty se vyměňují bez demontáže. Jde o PC pro úlohy vyžadující nejen velký výpočetní výkon, ale i co nejmenší obestavěný prostor.

Projekt Automatizace a Zlaté medaile

Specializovaný projekt Automatizace, konaný při MSV vždy v sudém roce (od roku 2000, tj. letos potřetí), je organizován jako průřezový projekt, který nabízí vše potřebné pro komplexní řešení automatizovaných výrobních systémů. Takto je pojímán i zúčastěnými firmami, kterých letos bylo o třetinu více než v roce 2002. Třebaže jde o přírůstek relativní, neboť někteří tradiční vystavovatelé na MSV, dříve se hlásící do jiných oborů, se letos prezentovali v oboru automatizace, je výsledných 460 vystavujících při 33% zahraniční účasti pěkná bilance.

Projekt Automatizace od letošního roku také výrazně posílil své mezinárodní postavení, když se stal členem Sdružení světových veletrhů automatizační techniky World-F.I.M.A. (World Fairs Instrumentation, Measurement, Automation). Posunul se tak mezi veletrhy uznávané v evropském i světovém měřítku za nosné v oboru automatizace, na nichž zájemci najdou komplexní řešení pro automatizaci výrobních procesů.

Co se týče charakteru projektu Automatizace v duchu jeho poslání, jistě by k žádoucímu dalšímu zdůraznění jeho profilu na národní i mezinárodní scéně napomohlo uspořádání soutěže o Zlaté medaile odděleně od MSV tak, jak tomu bylo při letošním IMT. Bylo by tak možné porovnávat přece jen snáze porovnatelné, než je tomu při hodnocení exponátů z celé široké nomenklatury MSV. Při pohledu do minulých ročníků na parametry zde uvedených exponátů z oblasti automatizační techniky lze téměř s jistotou i nadále počítat se špičkovou úrovní vystavovaných produktů v oboru automatizace, a tudíž i s kvalitní soutěží o medaile.

Podrobnější informace o MSV, IMT a projektu Automatizace 2004 lze nalézt na http://www.bvv.cz/msv, popř. http://www.bvv.cz/imt
[Tiskové zprávy Veletrhy Brno, a. s., a firemní podklady.]

(sk)

Inzerce zpět