Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

O inteligentních systémech v Luhačovicích

Automa 10/2000

(sk)

O inteligentních systémech v Luhačovicích

Na konferenci Inteligentní systémy pro praxi se v Luhačovicích ve dnech 25. až 26. října 2000 sešlo na 60 zájemců o problematiku inteligentních systémů a jejich aplikací v technických soustavách i mimo průmyslovou sféru. Auditorium tvořili téměř přesně napůl pracovníci z praxe, z dodavatelských firem i z řad koncových uživatelů, a pracovníci z výzkumu, vysokoškolští pedagogové a studenti. Na programu konference bylo 25 vesměs zajímavých příspěvků.

Z pohledu průmyslové praxe nejvíce zaujaly příspěvky Pseudo-fuzzy regulace tlaku přehřáté páry kotle bloku 500 MW v ČEZ a. s. Elektrárna Mělník (autor Pavel Štroner, ČEZ a. s., Elektrárna Mělník), Návrh řídicích systémů cementářské pece a kulového mlýna selskou logikou (Václav Rada, Fakulta stavební VUT v Brně) a Optimalizace práce chladicího okruhu s využitím modelu chladicí věže (Radim Adam, R.T.S. cs spol. s r. o., Ostrava, Miloslav Šedina, MORE s. r. o., Praha).

Z dalších třinácti příspěvků, v jejichž názvu se v různých souvislostech vyskytuje slovo fuzzy, zmiňme příspěvky Fuzzy termíny dokončení a fuzzy doby zpracování úloh v rozvrhování proudové výroby (Petr Majer, Jiří Dvořák, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně), Identifikace neuro-fuzzy modelů nelineárních systémů (Radek Šindelář, Zdeněk Vlček a Petr Horáček, Fakulta elektrotechnická ČVUT), zmiňující ukázkovou aplikaci modelování chování tlakové uzávěry podzemního zásobníku plynu, a pro nepřítomnost autorů bohužel nepřednesený příspěvek Validácia technologických signálov v reálnom čase pomocou neuro-fuzzy prístupu (Štefan Figedy, VÚJE Trnava, Paolo F. Fantoni a Mario Hoffmann, Halden, Norsko). Vděčnému tématu rozpoznávání únavy řidičů a obecně operátorů jsou věnovány příspěvky Sledování a hodnocení únavy řidiče pomocí fuzzy trendů a fuzzy automatu (Petr Vysoký, Fakulta dopravní ČVUT, Karel Mls, Univerzita Hradec Králové) a Kalibrace odhadu únavy operátora pomocí fuzzy logiky (Petr Vysoký, Fakulta dopravní ČVUT, Roman Bittner, Centrum biomedicínského inženýrství ČVUT).

Své zaujaté posluchače našly i všechny ostatní příspěvky, vesměs obsažené ve sborníku z konference, které na omezeném prostoru nelze všechny vyjmenovat. Podrobnější informace o letošní konferenci i o plánech na rok 2001 lze získat u pořádající agentury


AD&M, tel./fax: 069/691 99 77
e-mail: petra.adamova@seznam.cz