Aktuální vydání

celé číslo

11

2020

Systémy řízení výroby a výrobních podniků

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

O Grand prix 2004 na pražském Výstavišti

číslo 4/2004

O Grand prix 2004 na pražském Výstavišti

Ve dnech 17. až 19. 3. 2004 v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Praze-Holešovicích uspořádala veletržní společnost Incheba Praha spol s r. o. již tradiční trojici jarních technických veletrhů. Souběžně se uskutečnily 26. mezinárodní veletrh měření, regulace, elektrotechniky a elektronické automatizační techniky Pragoregula/Elexpo, 31. mezinárodní veletrh energetiky, vytápění, úspor energie, sanitární techniky, technického zařízení budov, izolací a ekologie Pragotherm a 7. mezinárodní veletrh chladicí techniky, klimatizace a vzduchotechniky Frigotherm. Současně se v pravém křídle Průmyslového paláce na Výstavišti v režii firmy Arow Trade spol. s r. o. konal v pořadí 13. veletrh plynárenství Intergas.

Celkem se na zmíněných jarních technických veletrzích pořádaných společností Incheba Praha prezentovalo 246 vystavovatelů, spoluvystavovatelů a zastoupených značek z dvaceti států, z toho 62 na veletrhu Pragoregula/Elexpo. Komplex jarních veletrhů zhlédlo letos 9 200 návštěvníků.

Významnou součástí doprovodného programu souboru veletrhů byla soutěž exponátů o ocenění Grand prix, letos uspořádaná společně pro všechny tři veletrhy. Do soutěže bylo jedenácti vystavovateli přihlášeno jedenáct produktů. Z nich tříčlenná odborná komise vybrala k ocenění Grand prix veletrhů Pragotherm, Frigotherm a Pragoregula/Elexpo 2004 šest následujících:

 • měřič tepla CALEC ST, vystavovatel Aquametro s. r. o., Praha, výrobce Aquametro AG, Švýcarsko,

 • zplynovací kotel na dřevo ATMOS DC 25 SP(L) s kombinací na plynné nebo kapalné palivo, vystavovatel a výrobce Jaroslav Cankař a syn, ATMOS, Bělá p. Bezdězem,

 • plynový kondenzační kotel Protherm LEV 30 KKZ, vystavovatel a výrobce Protherm s. r. o., Chrášťany,

 • tepelné čerpadlo MACH V ZS 26 kompakt 300, vystavovatel TC MACH, s. r. o., Brno, výrobce Stanislav Mach, Moravský Krumlov,

 • elektronický servisní přístroj Testo 560, vystavovatel Testo s. r. o., Praha, výrobce Testo AG, SRN,

 • solární systém DOMOV, typ D 160 – 300, vystavovatel VERMOS s. r. o., Kroměříž, výrobce VERMOS s. r. o./Hlavačka a Čech spol. s r. o.

Zaměření časopisu Automa odpovídají oceněné exponáty z oboru měřicí techniky uvedené na prvním a pátém místě. Jsou proto dále stručně představeny.

Obr. 1.

Měřič tepla CALEC ST

Měřič CALEC ST (obr. 1) spolehlivě vyhodnocuje ze signálů dvou externích odporových teploměrů (Pt100 nebo Pt500, dvouvodičové nebo čtyřvodičové zapojení) a průtokoměru množství tepla, popř. chladu, přeneseného vodou i médii na bázi glykolu s teplotami +5 až +160 °C a rozdílem teplot 3 až 150 K s přesností lepší, než vyžaduje norma EN 1434. Jde o samostatnou jednotku vyrobenou s použitím nejmodernějších elektronických součástek a výrobních postupů. Měřič se vyznačuje zejména:

 • snadnou instalací a uvedením do chodu,

 • možností kalibrace a záměny,

 • jednoduchým ovládáním zobrazení naměřených hodnot i programováním veškerých parametrů měřiče (s výjimkou kalibrace) dvěma tlačítky s použitím menu,

 • optickým rozhraním pro sběrnici M-Bus k odečtu naměřených údajů, programování a testování přístroje na místě použití,

 • zvláštními funkcemi, jako např. dvěma účtovacími obdobími, nebo ukládáním dat po dobu až 28 měsíců se záznamem špičkových hodnot,

 • integrovaným sledováním všech provozních funkcí,

 • volitelnými možnostmi napájení (230 V AC, 15 V AC, 12 až 24 V DC, 3V lithiová baterie s dobou života šest let) a přenosu dat na dálku (M-Bus, Lon FFT-10A),

 • snadným rekonfigurováním měřiče podle potřeby na místě použití.

Popisovaný přístroj je svými vlastnostmi předurčen k použití jako bilanční měřidlo v systémech místního i dálkového vytápění, v systémech hospodaření s energií v kancelářských i obytných budovách i v různých aplikacích v průmyslu.

Obr. 2.

Servisní přístroj Testo 560

Elektronický servisní přístroj Testo 560, vybavený třícestnou ventilovou baterií s měřením vakua, dvěma senzory tlaku a vstupem pro připojení odporového teploměru, je určen k práci s chladivy, dusíkem a popř. čpavkem (až 38 typů médií) při uvádění do provozu, údržbě a opravách chladicích zařízení. Měřicí rozsah integrované buňky pro měření vakua je 0 až 100 hPa (absolutně). To umožňuje velmi přesně měřit při vakuování chladicích zařízení. Senzor tlaku s měřicím rozsahem do 5 MPa snese přetížení až 5 MPa.

Charakteristické pro servisní přístroj Testo 560 jsou dále zejména:

 • vnitřní i vnější odporový snímač teploty (–100 až +400 °C),
 • přesnost přístroje 0,5 % z rozsahu ±1 digit,
 • paměť k uložení nejméně 10 000 měření, zobrazení nejméně 32 000 měření,
 • vnitřní paměť až 256 kB pro uložení databáze zákazníků a jejich zařízení,
 • možnost výměny dat s PC (RS-232),
 • napájení z 9V baterie (asi 40 h), síťový zdroj pro dlouhodobá měření,
 • připojení 3 × 7/16" – UNF,
 • krytí IP65.

Doprovodný seminář Pragoregula/Elexpo

Doprovodný seminář veletrhu Pragoregula//Elexpo 2004 na téma Státní etalon teploty jako základ provozního měření teplot se uskutečnil 19. března 2004 za účasti asi 25 posluchačů. Prezentovány byly přednášky s názvy Státní etalony, které jsou k dispozici v ČR, Státní etalon teploty v ČNI, Etalonový teploměr a radiometry ve sdružení EUROMET, Směry rozvoje metrologie teplot v ČR, Jak se realizovala etalonáž teploty v ČR, Návaznost provozních teploměrů na státní etalon a Výpočet nejistoty měření teplot. Garantem semináře byla Česká metrologická společnost. Tam lze také směrovat i případné dotazy (http://www.csvts.cz/cms).

Pragoregula/Elexpo 2005

Příští ročník jarních technických veletrhů včetně veletrhu Pragoregula/Elexpo je plánován na dny 9. až 11. března 2005.

(sk)

Inzerce zpět