Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

O financování obnovitelných zdrojů energie v Hannoveru

číslo 6/2005

O financování obnovitelných zdrojů energie v Hannoveru

V návaznosti na úspěchy mezinárodních kongresů o financování obnovitelných zdrojů energie REFF (Renewable Energy Finance Forum) konaných v Londýně a v New Yorku uspořádala organizace Euromoney Energy Events toto významné setkání investorů, bankéřů, právníků a špičkových odborníků na nejvyšší manažerské úrovni letos poprvé v Německu, a to ve dnech 13. a 14. dubna, jako součást doprovodného programu veletrhu Energy při Hannover Messe 2005.

Kongres byl v letošním roce zaměřen zejména na německý a východoevropský trh s energií a na nové členské země EU, přičemž cílem bylo podpořit snahy o zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na evropské energetické bilanci na nejméně 20 %, a tím výrazně zmenšit závislost Evropy na dovozu ropy a dalších fosilních paliv. Německá vláda tento záměr podporuje zákonem o obnovitelných energiích EEG (Erneuerbare Energien-Gesetz), který vstoupil v platnost 1. srpna 2004 a předpokládá intenzivní výstavbu alternativních zdrojů energie s využitím větru, slunečního záření, biomasy, vody a zemního tepla, kdy cílem bude z těchto zdrojů výhledově pokrýt nejméně pětinu celkové spotřeby energie v Německu.

Přední mezinárodní odborníci v oboru obnovitelných zdrojů energie na fóru vysvětlovali, proč pokládají tento obor za mimořádně perspektivní a jak zde mohou podniky zcela konkrétně profitovat. S patrnou snahou využít německé zkušenosti i v jiných zemích byla v centru pozornosti především tato témata:

  • přehled trhu a hospodářských podmínek v oblasti obnovitelných zdrojů energie v Německu,

  • úloha německých bank v dalším rozvoji obnovitelných zdrojů energie v Německu a ve východní Evropě,

  • regulace a právní hlediska při financování národních projektů,

  • pokroky dosažené v nových členských zemích EU, včetně předpokladů pro čerpání finanční podpory z prostředků Evropské banky pro investiční rozvoj (EBRD),

  • dopady obchodování s emisemi na vývoj obnovitelných zdrojů energie v Německu,

  • regionální a mezinárodní projekty rozvoje obnovitelných zdrojů energie a nové formy jejich financování, včetně vybraných případových studií z celé Evropy,

  • zákony a politika EU ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie a jejich dopady na trhy ve střední a východní Evropě.

Podrobné informace lze najít na http://www.euromoneyenergy.com

(Kab.)