Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

O bezpečnosti v automatizaci s B&R

Za účelem usnadnit odborníkům ze se­veročeského regionu přístup k informacím o současných trendech v oboru funkční bez­pečnosti strojů a strojních zařízení uspořá­dala společnost B+R automatizace, spol. s r. o., v Liberci ve dnech 11. a 12. října 2011 setkání s názvem Bezpečnost v au­tomatizaci 2011. Vyslechnout si odborné přednášky a zhlédnout výstavku produktů značky B&R přišlo celkem 37 odborných návštěvníků z osmnácti firem (finálních výrobců – OEM, systémových integrátorů, koncových zákazníků), dvou vysokých škol a dvou časopisů.
 
Zájem se soustředil především na prv­ní den setkání jako jediný, kdy byla vedle přednášek zástupců B&R na programu také přednáška Ing. Zdeňka Buchty, ZAT, a. s., s názvem Funkční bezpečnost v procesní au­tomatizaci. V přednáškách zástupců B&R s názvy Integrovaná bezpečnostní technika Safe Motion a Safe Robotics, které byly shodně předneseny v oba dny, byl předsta­ven mj. protokol OpenSafety, což je první otevřený bezpečnostní protokol pro systé­my průmyslového Ethernetu. Návštěvníci beze zbytku využili i velký prostor, který byl v programu setkání vyhrazen disku­sím a konzultacím přímo nad vystavený­mi produkty. Odcházeli spokojeni, obo­haceni o nové poznatky i podpůrné mate­riály, včetně přednesených prezentací na klíčence USB.

(sk)