Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Nový výrobní závod JUMO v německé Fuldě: slavnostní ukončení první fáze projektu v rekordním čase

Projekt probíhá podle harmonogramu a v rámci rozpočtu. Bernhard Juchheim, majitel firmy, oceňuje týmovou práci zúčastněných stavebních a obchodních společností.

„Všichni jsme ohromeni efektivitou a motivací,“ ocenil zapojení stavebních a obchodních společností majitel firmy JUMO Bernhard Juchheim. Pouhých osm měsíců po slavnostním zahájení oslavili v listopadu 2023 všichni zúčastnění partneři ukončení první fáze výstavby závodu JUMO SENSILO v technologickém parku Fulda-West.

„Slavnostní ukončení první fáze v rekordním čase – to značí úzkou týmovou práci a vzájemné porozumění mezi dodavateli,“ řekl Bernhard Juchheim. Celý stavební tým je dobře nastaven a problémy mu nepůsobí ani nepřízeň počasí. „Spolupráce mezi jednotlivými řemesly jde perfektně ruku v ruce.“

Náklady zůstávají v plánovaném rámci, jak zdůraznil projektový manažer Stefan Reith. „Stavební a obchodní společnosti mají široké odborné znalosti a dlouholeté zkušenosti. To jsou další dva důvody rychlého postupu výstavby,“ vysvětlil Stefan Reith.

Společnost JUMO staví v technologickém parku ve Fuldě (Německo) závod na výrobu senzorů teploty a tlaku s výrobní plochou přibližně 13 000 m2. Tyto oblasti produktů zaznamenaly v poslední době nadprůměrný růst. Proto zde JUMO vidí velký potenciál pro příští roky. S rozpočtem přibližně 50 milionů eur představuje nová budova největší investici v historii společnosti JUMO.

Podle současných plánů bude nová budova nezávislá na fosilních palivech. Základní vytápění pokryje rekuperace tepla z výrobních procesů, pro podporu vytápění ve špičkách bude využit geotermální systém. Potřeba elektřiny pro výrobní zařízení bude z velké části pokryta vlastní výrobou. Chladicí a ventilační systémy nového závodu budou primárně napájeny elektřinou z fotovoltaického systému. Celkově jsou všechny energetické procesy zaměřeny na cíl snížit uhlíkovou stopu na minimum a plně využít lokálně dostupné zdroje energie.

Skupina JUMO sídlí ve Fuldě a zaměstnává po celém světě více než 2 500 lidí. Je jedním z předních výrobců v oblasti průmyslové měřicí a automatizační techniky. Produkty JUMO jsou používány celosvětově v takových průmyslových odvětvích, jako je potravinářský průmysl, topenářská a klimatizační technika, obnovitelné zdroje energie a vodní hospodářství. Skupinu JUMO tvoří pět poboček v Německu, 25 dceřiných společností a více než 50 zastoupení po celém světě. V roce 2022 vykázala společnost obrat ve výši 307 milionů eur. 

(JUMO)

Obr. 1. Stavební práce na výrobním závodě JUMO SENSILO v technologickém parku Fulda-West rychle pokračují