Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Nový systém řízení obchodních procesů ve společnosti ČEPS

Společnost ČEPS, provozovatel české přenosové soustavy, postupně přechází na nový systém řízení obchodních procesů MMS (Market Management System). Mnoho let byly obchodní procesy řízeny systémem od české společnosti Unicorn Systems. Vzhledem k rychle se měnícímu prostředí IT bylo třeba zavést nový systém MMS odpovídající současným požadavkům. Společnost ČEPS vypsala výběrové řízení na dodavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a v něm zvítězila společnost Unicorn Systems. ČEPS proto připravila soubory požadavků na změny systému. Jejich uvedení do provozu bylo rozděleno do tří etap, aby byl zajištěn provoz bez výpadků. Hlavním úkolem celého projektu je zvýšit efektivitu používání systému, snížit operační rizika a vy­užít moderní informační techniku.

V první etapě byly upraveny postupy vyhodnocování poskytovaných podpůrných služeb. Pomocí speciálních algoritmů je ověřováno, zda byly poskytnuty v předepsané kvalitě; v případě nesrovnalostí systém pomáhá rychle a uspokojivě vyřešit reklamace. Roční finanční objem služeb obsluhovaných systémem dosahuje jednotek miliard korun. Další novinkou první etapy je nová koncepce uživatelského rozhraní. To ocení obchodní partneři ČEPS, kteří se s využitím MMS věnují stovkám obchodních případů ročně. Rozhraní poskytuje uživatelský komfort a rychlou odezvu, což přispívá k rychlému a přesnému rozhodování. Desítka elektronických „nástěnek“ soustřeďuje potřebné údaje z více než stovky sestav do přehledných celků podle potřeb jednotlivých obchodních procesů.

V dalších etapách budou uvedeny do provozu moduly pro nákup podpůrných služeb a přípravu provozu energetické soustavy, poté procesy přeshraničních přenosů energie a mezinárodní spolupráce provozovatelů přenosových soustav.  

(ev)