Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Nový robot Mitsubishi Electric – malý, ale šikovný

Automa 1/2000

Nový robot Mitsubishi Electric – malý, ale šikovný

Vysoký výkon a přesnost v miniaturním formátu – to je nový robot RP-1AH. Tento robot je další novinkou firmy Mitsubishi Electric.

Miniaturní robot byl vyvinut pro velmi přesné mikroskopické aplikace. Základna robotu není větší než list papíru formátu A5. Přesnost polohování a maximální výsledná rychlost jsou v porovnání s jinými typy robotů zcela výjimečné: ±0,005 mm. Operační systém robotu podporuje paralelní zpracování úloh. Robot je navržen pro prostorově omezené aplikace, jako je např. přesné osazování elektronických součástek na desky plošných spojů při povrchové montáži (SMD) nebo jiné práce z oblasti mikromechaniky.

Kromě přesnosti a výkonu robotu je rovněž důležitá jeho příznivá cena.

Obr. 1.

Mitsubishi Electric představila tuto významnou technologickou inovaci odborné veřejnosti poprvé na veletrhu Interkama ’99.

Malý a lehký
Počet pracovních operací, při nichž je nutné ukládat součástky s velkou přesností a vysokou rychlostí, v oblasti mikromechaniky neustále roste. To je také důvod, proč se stále rozšiřuje pole pro uplatnění miniaturních kompaktních robotů.

Nový čtyřosý minirobot RP-1AH, patřící do kategorie robotů Mitsubishi Movemaster, splňuje požadavky na přesnost a rychlost s náskokem před jinými produkty. Při výšce 230 mm zabírá základna robotu plochu pouhých 200 × 160 mm. Robot může být přímou součástí vlastního strojního zařízení. Hmotnost robotu je skutečně malá-činí pouhých 10 kg.

Mimořádná přesnost a rychlost
Unikátní mechanismus robotu umožňuje ukládat součástky uvnitř pracovní zóny o rozměru 150 × 105 mm s přesností ±0,005 mm. Tato přesnost je desetkrát větší než u srovnatelných konkurenčních produktů. Přejezdové rychlosti jsou rovněž mimořádně velké: dokazuje to dosažená doba 0,28 s pro cyklus operací uchopení a přesného umístění – tzn. že za jednu sekundu lze uskutečnit tři kompletní cykly. Osa Z může rotovat rychlostí až 3 000° za sekundu.

Schopnost paralelního zpracování úloh a velká flexibilita
Dalším významným technickým prvkem nového minirobotu je jeho výkonný operační systém, podporující paralelní zpracování úloh (multitasking). Zatímco jsou prováděny jednotlivé pohyby robotu, je možné současně zpracovávat jiné funkce a komunikovat s periferními zařízeními, např. předávat signály.

Srdcem minirobotu RP-1AH je nová řídicí jednotka CR2-532, vybavená 64bitovým procesorem RISC, která zajišťuje výkon potřebný pro velmi přesné řízení. Snadno ji lze programovat softwarem MELFA BASIS IV. Tato řídicí jednotka rovněž splňuje požadavky na flexibilitu moderních průmyslových aplikací s častými změnami výrobního programu, např. je možné v řídicí jednotce uchovávat několik programů a jednotlivé programy kdykoliv vyvolat.

Navíc lze do řídicí jednotky CR2-532 vkládat data ze systému CAD, které byly předem připraveny na PC, což umožní ovládat robot přímo z aplikací CAD.

Ideální prostředek pro mikromechanické operace
Svými malými rozměry, velkou přesností, užitečnou nosností do 1 kg a dosahem 230 mm je RP-1AH jednoznačně určen pro vykonávání mikromechanických operací. Typické oblasti aplikací tohoto robotu jsou hodinářský průmysl, přesné osazování elektronických součástek na desku plošných spojů při povrchové montáži a přesné broušení v optickém průmyslu. RP-1AH je rovněž vhodný pro manipulace se vzorky v laboratorních aplikacích.

Robot RP-1AH - parametry a vlastnosti:

Počet os (stupňů volnosti) 4
Přesnost polohování: ± 0,005 mm
Rychlost rotace ramene: až 3 000°/s
Pohony: AC servomotory s brzdou
Doba cyklu: 0.28 s (25 mm/100 mm/25 mm)
Nosnost: max. 1 kg
Počet vstupů/výstupů: 32/32 (rozšiřitelný na max. 256/256)
Způsoby řízení: osový, lineární nebo kruhová interpolace, multitasking (max. 32 úloh), podřízené ovládání, paletizační funkce, podpora přerušení a podprogramů
Vývojové prostředí: MELFA BASIS IV – 2 500 pozičních bodů v programu (možnost rozšíření),
5 000 programových řádků (možnost rozšíření),
88 programů
Rozměry řídící jednotky: 420 × 510 × 200mm
Příkon: 0,8 kV.A

Další informace lze získat na adrese:

AutoCont Control Systems s. r. o.
marketing a prodej
Nemocniční 12
702 00 Ostrava 2
tel.: 069/61 52 111
e-mail: consys@autocont.cz