Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nový registr IEEE pro podporu analogových snímačů v digitálních sítích

číslo 4/2005

Nový registr IEEE pro podporu analogových snímačů v digitálních sítích

Organizace IEEE založila registr, který má podpořit práci s analogovými snímači v sítích, které obsahují digitální senzory a akční členy, metodou plug-and-play. Nový registr, rozšíření standardu IEEE 1451.4, nabízí tři soubory údajů: soubor unikátních identifikátorů přidělených jednotlivými výrobci určitým zařízením, soubor identifikačních čísel výrobců a soubor šablon pro zařízení přidružená ke snímači. Standard s plným názvem IEEE 1451.4 Standard for a smart transducer interface for sensors and actuators – mixed-mode communication protocols and transducer electronic datasheet (TEDS) formats zavádí univerzální systém umožňující identifikovat a charakterizovat analogové snímače, komunikovat s nimi a využívat jejich výstupní signály v digitálních sítích pro přenos dat. Zařízení s elektronickými štítky (TEDS), vypracovanými podle tohoto standardu, obvykle uloženými v čipech vestavěných ve snímačích nebo akčních členech, se po připojení k síti samočinně identifikují.
[ARC News, 14. ledna 2005.]

(sm)