Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nový radarový hladinoměr SmartRadar ATi

číslo 6/2005

Nový radarový hladinoměr SmartRadar ATi

Všude tam, kde je třeba velmi přesně, spolehlivě a kvalitně měřit, se uplatní měřicí přístroje od firmy Enraf B.V. Ve spolupráci se společností Level Instruments spol. s r. o. nabízí firma Enraf v ČR zejména komplexní, flexibilní a cenově výhodná řešení pro veškeré úlohy měření výšky hladiny v oblasti řízení a správy zásob kapalných produktů v nádržích a tancích.

Firma Enraf je předním světovým výrobcem technicky vyspělých průmyslových hladinoměrů. Již téměř 50 let se firma specializuje mj. také na výrobu a dodávky přístrojů a systémů pro měření výšky hladiny v nádržích. V současné době je největším světovým dodavatelem komplexních systémů pro fakturační měření výšky hladiny v nádržích a správu zásob v chemickém a petrochemickém průmyslu.

Měřicí systémy od firmy Enraf poskytují hodnoty přímo měřených i vypočítávaných parametrů v reálném čase. Těmito parametry jsou např. výška hladiny média nebo rozhraní nemísících se kapalných médií, průměrná teplota, hydrostatický tlak v nádrži, tlak v nádrži nad hladinou média, průměrná hustota média, změny hustoty a teploty, průtok média a objem a hmotnost média v nádrži.

Obr. 1.

Obr. 1. Radarový hladinoměr SmartRadar ATi

Sortiment měřicích přístrojů vyráběných a dodávaných firmou Enraf je výjimečný tím, že jako jediný na světě zahrnuje všechny měřicí metody schválené pro systémy automatického měření a správy zásob kapalných médií: radarovou, servomechanickou, hydrostatickou (Hydrostatic Tank Gauging – HTG) a několikasegmentovou kapacitní i kombinaci metod označovanou jako HIMS (Hybrid Inventory Measurement System – systém pro současné měření hmotnosti, hustoty, objemu a polohy hladiny při použití přesného snímače hydrostatického tlaku v kombinaci s přesným servomechanickým nebo radarovým hladinoměrem). Pro každou úlohu tak lze z nabídky vybrat optimální řešení. Systémy řízení jakosti firmy Enraf jsou certifikovány, a to podle norem ISO 9001 a ISO 9002.

SmartRadar ATi

Kompaktní radarový hladinoměr SmartRadar ATi (obr. 1) rozšiřuje dosavadní sortiment přístrojů řady SmartRadar a servomechanických hladinoměrů nabízených firmou Enraf o cenově dostupný přístroj k přesnému a spolehlivému měření polohy hladiny v technologických i skladovacích nádržích o výšce až 40 m.

Radarový hladinoměr SmartRadar ATi využívá princip frekvenčně modulované nosné vlny (FMCW). Měří výšku hladiny s přesností lepší než ±0,4 mm a s rozlišením 0,1 mm a je kompatibilní se systémy pro měření průměrné teploty a hustoty média a rozhraním mezi vodou u dna nádrže a skladovaným produktem. Může být použit v nádrži s provozním tlakem až do 4 MPa. Díky své malé hmotnosti a kompaktnímu provedení se velmi snadno instaluje. Jeho hlavní technické parametry jsou souhrnně uvedeny v tab. 1.

Přednosti přístroje

Jedinečným rysem hladinoměrů SmartRadar vyvinutých firmou Enraf, a tedy i přístroje SmartRadar ATi, je kombinace moderní ploché antény (Planar Antenna Technology PAT) a systému digitálního zpracování radarového signálu s automatickým potlačením rušivých signálů signálovým procesorem (DSP). Použité metody významně zvyšují přesnost i spolehlivost měření.

Tab. 1. Základní vlastnosti hladinoměru SmartRadar ATi

Měřicí rozsah

40 m

Přesnost převodníku

±0,4 mm

Rozlišovací schopnost

0,1 mm

Měřicí princip

FMCW

Zpracování signálu

DSP

Pracovní frekvence

X-band (9,25 až 10,75 GHz)

Hmotnost

asi 10 kg

Teplota okolního prostředí

–40 až +230 °C

Tlak v nádrži

do 4 MPa

Stupeň krytí

IP67

Certifikát

ATEX II ½ G, EEx d IIB T4 nebo EEx de IIB T4 nebo EEx d [ia/ib] IIB T4 nebo EEx de [ia/ib] IIB T4

Napájení

110 až 240 V AC/45 až 65 Hz nebo 24 až 64 V DC

Výstupy

Modbus přes RS-232C nebo RS-485; 4 až 20 mA s protokolem HART;
reléový 1 × SPDT, galvanicky izolovaný

Kompaktní plochá (planární) anténa obsahuje velký počet vyzařovacích bodů, které vytvoří ploché čelo mikrovlnného signálu. Běžně používané antény mají pouze jeden malý zdroj záření, umístěný v ohnisku paraboly nebo v kónickém trychtýři. S plochou anténou lze s menším vyzařovaným výkonem dosáhnout kvalitnějšího a silnějšího odraženého signálu. Silnější signál se snáze zpracovává a výsledkem je zaručená velká přesnost měření. Anténu lze při použití držáku s proměnnou délkou instalovat v potřebné vzdálenosti pod stropem nádrže, což napomáhá minimalizovat vliv kondenzace, popř. krystalizace, a vůbec kontaminace antény měřeným médiem.

Plochá anténa byla původně vyvinuta pro komunikaci se satelity a do současné doby již byla instalována na tisících nádrží po celém světě. Technika PAT dovoluje bez problémů měřit výšku hladiny média i poblíž stěny nádrže.

Jak je patrné z obr. 1, jsou elektronické obvody hladinoměru SmartRadar ATi bezpečně chráněny robustním krytem odolným proti povětrnostním vlivům, který nevyžaduje téměř žádnou údržbu a přitom zaručuje roky spolehlivého provozu. Přístroj má vstupy i výstupy galvanicky izolované od napájení a plně jiskrově bezpečné.

Díky svým vlastnostem jsou hladinoměry SmartRadar ATi použitelné v nejrůznějších odvětvích průmyslu, a to zejména tam, kde je vyžadována velká spolehlivost přístroje a přesné měření i ve velmi složitých provozních podmínkách – v nádržích s míchadly, žebříky a ostatními technologickými konstrukcemi, vysokými teplotami a tlaky apod. Bez problémů měří výšku hladiny různorodých produktů, včetně asfaltů, chemikálií, olejů a nebo zkapalněných plynů.

Kompletní nabídka

Vedle již zmíněné novinky nabízí společnost Level Instruments, která je výhradním zástupce firmy Enraf pro ČR a SR, široký sortiment hladinoměrů, od velmi přesných až po cenově dostupné s menší přesností. Všechny dodávané přístroje odpovídají příslušným českým i evropským normám.

(Level Instruments)

LEVEL INSTRUMENTS spol. s r. o.
Přemyslovců 43
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: 596 622 884, 596 622 618
fax: 596 620 618
hot-line: 602 533 433
e-mail: info@levelin.cz
http://www.levelin.cz