Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Nový prostorově úsporný čtyřkanálový modul digitálních výstupů od firmy WAGO

Společnost WAGO rozšířila nabídku modulů pro svůj WAGO-I/O-System 750 o nový čtyřkanálový modul digitálních výstupů 750-515 (čtyři bezpotenciálové reléové výstupy 250 V, 2 A). Dosud byly k dispozici pouze moduly se dvěma reléovými výstupy.

Uživatelé z oblasti průmyslové automatizace, energetiky a automatizace budov ocení kromě zdvojnásobení počtu kanálů zejména větší výstupní proud a malou šířku modulu, jen 12 mm. Modul tak nejen snižuje náklady na jeden kanál, ale také šetří místo v rozváděči.

Vzhledem k tomu, že maximální spínané napětí je 250 V AC/DC, je možné tento modul, který distribuuje binární signály z řídicího systému k připojeným akčním členům (např. solenoidovým ventilům), používat velmi univerzálně.

Maximální spínaný proud je 2 A AC/DC, jestliže jsou využívány všechny čtyři kanály. Je-li zatížen jen jeden kanál, lze spínat zátěž až 5 A. Všechny čtyři kanály jsou navzájem galvanicky oddělené. Maximální spínací frekvence je 20 sepnutí za minutu. Doba odezvy je do 10 ms a doba odskoku kontaktů do 1,2 ms. 

WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142, e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz