Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Nový pneumatický stojan Parker Hannifin ve školicím středisku na Technické univerzitě Zvolen

Společnost BRC Slovakia, certifikovaný distributor produktů Parker Hannifin, dodala školicímu středisku Parker Hannifin pro hydrauliku a pneumatiku na Technické univerzitě Zvolen nový pneumatický stojan, který pomůže dalšímu prohlubování vědomostí z oblasti pneumatických systémů jak studentům Fakulty enviromentální a výrobní techniky TU Zvolen, tak zájemcům z řad partnerů společnosti BRC a Technické univerzity Zvolen.

Od svého otevření v roce 2016 prošlo pod vedením specialistů výukou v školicím centru na 360 studentů univerzity a proškoleno bylo i více než 120 zákazníků společnosti BRC. Firma BRC Slovakia vybavila školicí centrum stojany s nejnovější hydraulickou a pneumatickou technikou od společnosti Parker Hannifin, určenými pro školení ve čtyřech různých programech, a to H1 – základy hydrauliky, H2 – provoz a údržba hydraulických mechanismů, H3 – diagnostika hydraulických soustav a nově i P1 – základy pneumatiky. Všichni účastníci absolvují jak teoretickou, tak i praktickou výuku. Právě praktické vyučování probíhá pomocí simulování reálných situací na výukových stojanech.

Stojany jsou vybaveny produkty Parker Hannifin: hydrostatickými převodníky, zásobníky pracovních kapalin, hydraulickým vedením, filtry hydrostatických mechanismů, jednosměrnými ventily, rozváděči, ventily pro řízení tlaku, prvky pro řízení průtoku, pneumatickými válci, pneumatickými rozváděči, jednotkami úpravy vzduchu, koncovými spínači, regulátory průtoku, zpětnými ventily a logickými členy.

Certifikované školení Parker Hannifin zabezpečuje certifikovaný lektor BRC Slovakia a školení se účastní lidé z praxe i studenti TU v rámci specializované výuky v předmětech experimentální metody a zkoušení strojů, spolehlivost techniky, technická diagnostika a tekutinové mechanismy. Výstupem ze školení je certifikát potvrzující úspěšné absolvování daného kurzu, který získají zákazníci BRC i studenti TU.

[Tisková zpráva Parker Hannifin Sales CEE, s. r. o., prosinec 2019.]          

(ed)