Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Nový modulární ethernetový směrovač a přepínač řady RedFox

Trendem v konstrukci ethernetových přepínačů (Ethernet Switch) se stává přidávání směrovacích (routovacích) funkcí na vrstvě 3 ke standardním funkcím přepínače na vrstvě 2. Takové zařízení se obvykle nazývá switch layer 2/3 a přináší výhody zejména v sítích průmyslového Ethernetu, kde je důležitá jednoduchost a spolehlivost. Jestliže funkci směrování (routování) převezme přímo přepínač (switch), je jediným síťovým prvkem, který je ke stavbě sítě třeba.
 
Nové redundantní manažovatelné ethernetové přepínače/směrovače řady RedFox od firmy Westermo Teleindustri navíc díky modulární konstrukci nabízejí velkou odolnost, spolehlivost a flexibilitu.
 

Modulární konstrukce

 
Modularita je dobře patrná z obr. 1: vlevo jednoduchý přepínač RFI-10 s jediným komunikačním modulem pro deset běžných metalických portů 10/100/BaseTX. Vpravo je příklad sestavy přepínače RFI-18-F4G-T4G, který je rozšířen o komunikační modul nesoucí čtyři optické gigabitové porty SFP a čtyři metalické gigabitové porty 1000/BaseTx. Celkový počet portů je tedy osmnáct, jak je patrné i z typového označení.
 
Na základním modulu, který je pro celou řadu stejný, jsou patrné dvojí svorky redundantního napájení, které může být v rozmezí od 16 V do 36 V DC. Nad nimi jsou svorky digitálních vstupů a výstupů (2 + 2), které mohou být použity např. pro hlášení alarmů. Základní modul dále obsahuje několik komunikačních rozhraní určených pro místní nebo dálkové nastavení přepínače.
 

Nastavení

 
Pro místní nastavení bude patrně nejčastěji používáno rozhraní Ethernet a vestavěný webový server. Postup nastavení je interaktivní a pohodlný. Druhou, dnes již poněkud „spartánskou“ možností je použít sériové rozhraní, konzolu a příkazový řádek (CLI). Na předním panelu je ještě rozhraní USB, které je určeno k rychlému obnovení konfigurace ze zálohy na běžné USB-flash paměti: stačí ji pouze zasunout.
 

Odolnost

 
Společnost Westermo je proslulá odolností a spolehlivostí svých výrobků. Platí to i o přepínačích RedFox. Robustní kovové pouzdro s možností montáže na lištu DIN dodává mechanickou pevnost a odolnost proti rázům a vibracím a přispívá i k vysoké odolnosti proti elektromagnetickému rušení. Rozsah pracovních teplot od –40 do +60 °C umožňuje montáž do venkovních rozváděčů i nevytápěných prostor. Střední doby mezi poruchami 600 000 h (70 let) je dosaženo pečlivým návrhem konstrukce – z důvodu spolehlivosti např. přepínače RedFox (a vůbec všechny výrobky Westermo) vůbec nepoužívají elektrolytické kondenzátory.
 

Možnosti použití

 
Přepínače řady RedFox mají široké možnosti využití. V základní konfiguraci je lze použít pro liniovou nebo kruhovou redundantní síť, která má velmi krátkou dobu zotavení. I při přerušení kruhové sítě zahrnující přes 200 přepínačů RedFox je zaručena doba kompletního obnovení komunikace do 20 ms. Z vlastností, které se týkají routování, jmenujme podporu protokolu IGMP, využitelného např. v přenosech typu multicast (např. sdílené videozáznamy). Na přepínačích RedFox lze také snadno provozovat virtuální sítě VLAN. Pro průmyslové úlohy, které vyžadují řízení v reálném čase, je důležitá garantovaná doba přepnutí paketu do 10 ms, možnost nastavení prioritních přenosů až ve čtyřech frontách a HoL blocking, který zabraňuje přetížení přepínače a zhroucení komunikace při extrémním provozu v síti.
 

Výhled do budoucna

 
V budoucnosti se nabízené komunikační moduly neomezí pouze na ethernetové porty. Westermo plánuje i možnost doplnit přepínač dalšími rozhraními a protokoly používanými v datových komunikacích. Jedním z prvních takových modulů bude např. modem SHDSL.
Ing. Otto Havle, CSc., MBA,
 
Obr. 1. Dvě sestavy modulárních přepínačů řady RedFox