Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Nový mobilní komunikátor pro sítě Ethernet

Automa 11/2001

(Future ICS, a. s.)

Nový mobilní komunikátor pro sítě Ethernet

S rozvojem informačních technologií a komunikačních prostředků se rozšiřuje nabídka malých přenosných počítačů, které se přibližují vlastnostem stolních PC a navíc dávají uživateli značnou mobilitu. Z této oblasti jsou na trhu již delší dobu k dispozici tzv. organizéry (handheld, palmtop) různých provedení a vlastností, které jsou převážně určeny pro osobní potřebu. Pro případy, kdy potenciální uživatel hledá PC s rozumným výkonem, malou hmotností, velikostí obrazovky alespoň 10" LCD TFT a softwarovým vybavením kompatibilním s běžným PC, je nabídka zatím velmi omezená. Právě pro uživatele s těmito požadavky uvedla firma Advantech na trh novou generaci mobilních průmyslových PC.

Obr. 1.

MobiPanelŇ
Společnost Advantech čerpala z bohatých zkušeností z oblasti kompaktních panelových PC, které využila při návrhu nové řady přenosných počítačů s obchodním označením MobiPanel. Jde o PC postavená na bázi jednodeskového počítače s procesorem Intel Strong ARM 1110 206 MHz s malou spotřebou. Pro zobrazení je použit 10,4" LCD TFT s rozlišením 800 × 600 bodů a integrovaným dotykovým panelem (touchscreen). Vestavěnou paměť 64 MB SDRAM lze podle požadavků uživatele rozdělit na část pro data a část pro uložení programů. Tato paměť je zálohovaná, což v praxi znamená, že po opětovném zapnutí uživatel nalezne rozpracované úlohy přesně ve stavu, v jakém byly před vypnutím počítače. Náběh jednotky navíc netrvá déle než sekundu.

Jednotka dále obsahuje interní 32MB modul flash ROM s operačním systémem a patici pro další polovodičový disk formátu karty compact flash s kapacitou až 512 MB. Na čelním panelu je uživateli k dispozici pět kláves pro spuštění aplikace, tlačítka ovládání kurzoru a vypínač napájení. Vestavěná lithium-iontová baterie v mobilním provozu zabezpečuje napájení po dobu pěti hodin, přičemž tuto dobu lze prodloužit s použitím speciálního bateriového modulu až na osm hodin.

Panelový počítač MobiPanel je možné provozovat v průmyslovém prostředí při teplotách okolí 0 až 40 °C. Krytí IP53 dovoluje použít jednotku i v prašném prostředí, robustní konstrukce zaručuje odolnost proti pádům z výšky přibližně jednoho metru. Celková hmotnost počítače MobiPanel je 1,25 kg.

Bohatá nabídka rozhraní
Samotná jednotka MobiPanel poskytuje uživateli velmi široké možnosti připojení. K dispozici jsou rozhraní USB, RS-232/422/485, PS/2, IrDA, VGA, audio a PCMCIA. Rozhraní PCMCIA je určeno především pro instalaci komunikační karty bezdrátové sítě LAN, včetně její antény. V podstatě to znamená, že uživatel po osazení komunikační kartou PCMCIA může komunikovat se základnou po síti Ethernet, a to bezdrátově v pásmu 2,4 GHz.

Při použití počítače MobiPanel společně se stojánkem (tzv. docking station) jsou uživateli k dispozici dvě rozhraní USB, Ethernet, dvě rozhraní PS/2 a napájecí konektor. Docking station dále obsahuje port USB pro synchronizaci s PC (tzv. active sync) a pro výměnu dat mezi oběma zařízeními.

Windows CE
Jednotka je standardně dodávána s operačním systémem Windows CE 3.0. Hlavní předností této kombinace je zachování kompatibility aplikačního programového rozhraní s ostatními systémy Windows. Přes všechny nedostatky představují Windows CE univerzální platformu, která díky své dostupnosti, podobnosti s jinými systémy Windows, relativní bezproblémovosti implementace a široké podpoře vývojových nástrojů získává na popularitě a stále častěji bývá aplikována i výrobci systémů pro průmyslovou automatizaci. Windows CE pomáhá kromě popularity platformy Windows a síly firmy Microsoft také robustní návrh a otevřenost k aplikacím třetích stran.

Control Web Runtime pro Windows CE
Přes dostupnost vývojových prostředků pro Windows CE (např. Microsoft Embedded Visual C++ a Visual Basic) stále přetrvává jistý „ostych“ programátorů omezující dostupnost řešení. Vhodným způsobem, jak rychle vytvořit potřebnou aplikaci, je využít možnosti systému Control Web 2000. Od letošního podzimu je možné využít novou verzi Control Web Runtime pro Windows CE (min. 3.0), která umožňuje použít MobiPanel i pro rozsáhlé vizualizační a řídicí aplikace. Přes určitá omezení ze strany operačního systému je naprostá většina funkcí Control Web zachována. K dispozici je kompletní sada nástrojů pro vizualizaci, grafickou animaci, zabudovaný dynamický server HTTP apod. Zůstává i plná programovatelnost celého prostředí. Rovněž tato verze podporuje síťovou propojitelnost s jinými systémy Control Web s výměnou dat, vzdálenou aktivaci přístrojů apod. V prostředí Windows CE je také možné použít množství ovládačů pro průmyslové automaty, měřicí a akční jednotky apod. Control Web Runtime pro Windows CE téměř vylučuje nesnáze s tvorbou programového vybavení pro MobiPanel a tím rozšiřuje možnosti jeho využití.

Použití
MobiPanel je díky velmi dobré propojitelnosti s okolními počítačovými systémy, robustní konstrukci a kompatibilitě dodávaných softwarových nástrojů s prostředím Windows skutečně unikátním řešením průmyslových mobilních terminálů. Své uplatnění najde ve skladech (např. s připojeným snímačem čárového kódu), u výrobních linek, v expedici, při vstupní nebo výstupní kontrole a jinde. Bližší informace zájemci naleznou na www.ics.future.cz nebo u obchodních zástupců firmy Future ICS.

FUTURE ICS a. s.
Šumavská 15
602 00 Brno
tel.: (05) 41 21 88 84
fax: (05) 74 72 45
e-mail: ICS@future.cz