Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

Nový měřicí modul PAPAGO „Environment monitor“

PAPAGO measuring module® jsou měřicí a monitorovací moduly, které tvoří stále se rozrůstající řadu. Nejnovějším přírůstkem je Papago TH 2DI DO ETH, tedy kombinovaný modul pro monitorování teploty, vlhkosti a dvoustavových vstupů. K dispozici je s rozhraním Ethernet, verze s WiFi se připravuje.

 

Co Papago TH 2DI DO umí?

Typickým příkladem použití popisovaného modulu je monitorování parametrů prostředí v rozváděči, skříni s výpočetní technikou či v jiném uzavřeném prostoru. Modul Papago má vstup pro snímač teploty a vlhkosti a dále dva vstupy pro spínače. Na ty mohou být připojeny např. spínač dveří rozváděče a záplavový spínač. Reléový výstup lze využít např. k signalizaci, sepnutí ventilátoru apod.

 

Společné vlastnosti modulů Papago

Moduly Papago mají komunikační rozhraní Ethernet nebo WiFi. U verze s rozhraním Ethernet lze použít napájení PoE. V každém případě je možné také napájení prostřednictvím síťového adaptéru. Modul má interní webové stránky, jejichž prostřednictvím jej lze nastavovat. Nastavení je možné také prostřednictvím rozhraní USB.

 

Modul má interní paměť a zálohované hodiny reálného času. V případě, že dojde ke ztrátě komunikace, jsou do paměti automaticky ukládána data s naměřenými hodnotami i s časem měření. Po obnovení spojení jsou data automaticky odeslána na místo určení.

 

Modul je v robustní kovové krabičce pěkného vzhledu, která může být montována i na lištu DIN. Na krabičce jsou popisy, které umožní zapojení bez nahlížení do manuálu.

 

Předností modulu je také skvělá cena. Uživatelé ocení možnosti zobrazení, uložení a vyhodnocení dat v programu Wix (wix.papouch. com), který je pro menší počty měřených veličin zdarma.

 

Komunikace

Moduly Papago ETH a Papago WiFi komunikují několika standardními protokoly. To je usnadňuje začlenit do větších systémů, v nichž jsou naměřené hodnoty veličin zpracovávány. Klasickým protokolem pro využití v automatizaci je Modbus TCP. Další komunikační možností je protokol SNMP, včetně posílání zpráv typu trap při nastavených událostech.

Možné je také využít protokol HTTP Get s otevřenými nebo šifrovanými daty, který se těší velké oblibě a nepotřebuje pevnou IP adresu. Moduly Papago rovněž umějí poslat e-mail, nastane-li předem určená událost. Z důvodu zpětné

kompatibility je možné využít i protokol Spinel (firemní otevřený a dobře popsaný protokol firmy Papouch). Všechny měřené veličiny jsou vidět také na interních webových stránkách.

 

Dostupné varianty

V současné době jsou dostupné tyto varianty modulů Papago:

  • 2TH – měření teploty a vlhkosti ve dvou místech, využívají se polovodičové senzory,
  • 2PT – měření teploty ve dvou místech, používají se senzory Pt100,
  • 2TC – měření teploty ve dvou místech, používají se termočlánky typu K,
  • 5DI – snímání stavu pěti digitálních vstupů, určené zejména pro měřiče energií s impulzním výstupem,
  • TH 2DI DO – měření teploty a vlhkosti polovodičovými senzory a snímání dvou dvoustavových vstupů.

 

Všechny uvedené moduly Papago lze objednat s rozhraním Ethernet a většinu i s rozhraním WiFi. Moduly Papago je možné zapůjčit k vyzkoušení a technici výrobce poradí s jejich použitím.

(Papouch, s. r. o.)

 

Obr. 1. Modul Papago monitoruje vlhkost, teplotu a dva binární vstupy

Obr. 2. Připojení snímačů k modulu Papago TH 2DI DO ETH

Obr. 3. Příklad interní webové stránky