Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Nový, menší a výkonnější robot MELFA RV-2AJ

číslo 7/2002

Nový, menší a výkonnější robot MELFA RV-2AJ

V typickém stylu společnosti Mitsubishi Electric se odehrává představení dalšího zajímavého produktu určeného pro velmi přesné operace vykonávané v malém prostoru. Malé rozměry a skutečně velký výkon jsou charakteristickými znaky nového robotu RV-2AJ (obr. 1), nástupce již legendárního typu RV-M1, který se stal jakýmsi průmyslovým standardem. Robotů RV-M1 bylo prodáno tisíce kusů a dodnes spolehlivě pracují v mnoha průmyslových podnicích po celém světě. Robot RV-2AJ nabízí v základním provedení zvýšení výkonových parametrů, takže se uplatní ve větším počtu aplikací. Robot s pěti stupni volnosti a jeho řídicí jednotka jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi.

Obr. 1.

Úspora prostoru jako prémie
Štíhlá konstrukce předurčuje robot RV-2AJ pro použití ve stísněných prostorech, kde se provádějí manipulační operace a umísťují se komponenty s hmotností do 2 kg. Díky tomu není problém instalovat robot do malé uzavřené kabiny a integrovat jej do výrobní linky je proto mnohem snazší než u dosavadních typů.

S chapadlem orientovaným směrem dolů má robot RV-2AJ dosah 410 mm, maximální rychlost 2 100 mm/s a přesnost ±0,02 mm. Pohon střídavými servomotory s integrovanými číslicovými snímači absolutní polohy je zárukou velké přesnosti a spolehlivého provozu při minimální údržbě. Použití snímačů absolutní polohy umožňuje robot vypnout, kdykoliv je třeba. Po opětném zapnutí robot jednoduše pokračuje v činnosti z aktuální pozice, takže odpadají složité a zdlouhavé přejezdy do referenční polohy, vedoucí občas ke kolizím.

Bohaté příslušenství
Novinkou je vybavení tělesa robotu potrubním rozvodem pro použití pneumatického chapadla včetně ventilů pro připojení. Vedení tlakových hadic a ovládacích kabelů vnitřkem robotu zmenšuje riziko jejich poškození nebo zničení při kolizi. Konektor pro připojení až čtyř čidel je instalován blízko chapadla. Robot může být upraven také pro použití s elektrickým chapadlem, které je svými vlastnostmi velmi užitečné v mnoha druzích aplikací vyžadujících rozdílnou sílu uchopení.

Nová koncepce řízení
Společně s novou generací robotů zavádí Mitsubishi Electric novou koncepci jejich řízení. Nový miniaturní robot se tudíž dodává se stejnou řídicí jednotkou, jakou mají větší modely se shodným volitelným příslušenstvím a – což je mnohem důležitější – se stejně výkonným programovým vybavením.

Srdcem nové řídicí jednotky je rychlá 64bitová procesorová jednotka s mnohem větším výkonem, než je nutné pro ovládání pouze jednoho procesu (v režimu víceúlohového provozu zvládne až 32 paralelních úloh). V praxi to znamená, že vykonává-li robot RV--2AJ naprogramované pohyby, řídicí jednotka současně přijímá data přes komunikační rozhraní, obsluhuje vstupy a výstupy, řeší matematické výpočty a je schopna zpracovávat ještě dalších 28 úloh.

Možnosti komunikace
Standardním vybavením určeným pro komunikaci mezi robotem a periferiemi jsou sériové komunikační rozhraní RS-232 a šestnáct digitálních vstupů/výstupů. Obě komunikační rozhraní je možné rozšířit jednoduchým zasunutím rozšiřujících karet do sběrnice, a to až na celkem 240 vstupů a 240 výstupů. Jeden z modulů volitelného příslušenství umožňuje začlenit robot do sítě Ethernet s protokolem TCP/IP. Velká přenosová rychlost uvedené sítě zajišťuje mimořádně rychlou výměnu dat, včetně čtení a zápisu údajů o poloze.

Další nabídkou, rozhodně ne zanedbatelnou, je možnost použít velmi výkonnou síť CC-Link, vyvinutou firmou Mitsubishi Electric. Tento způsob komunikace je určen především pro mimořádně rychlou výměnu dat mezi robotem a programovatelným automatem. Výhodou zmíněné sítě je použití krouceného páru vodičů jako úsporného propojovacího vedení k přenosu všech signálů mezi systémy namísto složitých kabelových rozvodů propojujících jednotlivé digitální vstupy a výstupy. V praxi není významnějším omezením dokonce ani relativně malý dosah robotu RV-2AJ, protože pomocí rozšiřovacích modulů v řídicí jednotce je možné zvětšit počet stupňů volnosti. To znamená, že lze rozšířit robotizovaný systém téměř bez omezení, a to nainstalováním robotu na lineární pojezdy. Další výhodou je možnost uchycení robotu na stěnu nebo na strop. Vyjmenované vlastnosti umožňují využít malý robot RV-2AJ k realizaci levných, ale efektivních systémů obsluhy strojů, včetně obráběcích, nebo pro manipulace v laboratorních aplikacích, což jsou jedny z mnoha příkladů jeho použití.

Tradice zavazuje
Firma Mitsubishi Electric má nyní za sebou přibližně dvě desetiletí zkušeností s vývojem a výrobou malých průmyslových robotů, které zaznamenávají mimořádné úspěchy při použití v průmyslové výrobě i v aplikacích vyžadujících manipulace v malém prostoru. Výsledkem průběžných technologických inovací je nový typ robotu, uvedený na trh v minulém roce – SCARA RP-1AH. V letošním roce představený nový typ robotu RV-2AJ opět demonstruje schopnosti firmy Mitsubishi Electric vyvíjet roboty pozoruhodných kombinací velké výkonnosti a spolehlivosti s mimořádně příznivou cenou.

(AutoCont Control Systems)

Autocont Control System s. r. o.
Nemocniční 12
701 00 Ostrava
tel. 069/615 24 13-4
consys@autocont.cz
http://www.autocontcontrol.cz

Inzerce zpět