Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Nový Matlab R2021b

Společnost Humusoft, s. r. o., a firma MathWorks®, přední výrobce nástrojů pro technické výpočty, modelování a simulace, uvádějí na trh České republiky a Slovenské republiky nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí Matlab R2021b.

Základní modul Matlab nyní nabízí nové možnosti editace kódu v blocích společně s vylepšenou nápovědou a nabídkou dokončování kódu. V nástrojích Live Editor Tasks přibyly interaktivní výpočty po skupinách. Při provádění symbolických výpočtů nabízí Live Editor nápovědu dalších kroků výpočtu. Funkce prostředí Matlab mohou běžet ve vláknu na pozadí. Zobrazení Multiple Simulations Panel umožňuje spouštět z editoru prostředí Simulink větší počet simulací pro různé scénáře. Při posouvání modelu se zobrazuje náhledová mapa a v zobrazení Simulink Toolstrip lze vytvářet vlastní záložky atd.

Vydání Matlab R2021b přináší také dva zcela nové produkty:

  • RF PCB Toolbox pro radiofrekvenční analýzu desek plošných spojů,
  • Signal Integrity Toolbox pro simulci a analýzu vysokorychlostních sériových a paralelních linek.

Vedle uvedených nových produktů obsahuje Matlab R2021b mnohá další vylepšení v různých oblastech. Například aplikace Lidar Viewer pomáhá interaktivně zobrazovat, analyzovat a dále zpracovávat shluky lidarových bodů. Nástroj Wavelet Toolbox umožňuje s použitím vlnkových metod a interaktivních aplikací analyzovat signály a obrazy a předzpracovávat a extrahovat příznaky pro modely z oboru umělé inteligence (AI) atd. Osvědčená Matlab Academy nabízí starší i nové volně dostupné online kurzy (https://matlabacademy.mathworks.com/#getting-started).

Podrobnější informace o nové verzi Matlab R2021b lze nalézt na adrese http://www.humusoft.cz/matlab/new-release/.

(Hu)