Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Nový komunikační modul Simatic RF 120C

Společnost Siemens rozšiřuje svou nabídku produktů pro oblast RFID (Radio-Frequency Identification) o nový komunikační modul Simatic RF120C.

 
Nový modul umožňuje jednoduše připojit přímo k řídicí jednotce Simatic S7-1200 veškeré čtečky RFID značky Siemens. Použít lze jak čtečky RFID řad Simatic RF200, RF300 a RF600, tak i čtečky RFID řad Moby D/U, popř. čtečky čárových nebo datamatrixo­vých kódů MV420/MV440 se sériovým rozhraním RS-422. Čtečka je ke komuni­kačnímu modulu RF120C připojena způsobem bod--bod. K jedné řídicí jednot­ce mohou být připojeny až tři komunikační moduly. Uživateli jsou k dispozici příslušné aplikační funkč­ní bloky, které lze snadno a intuitivně začlenit do řídi­cího programu. Zařízení se projektuje a konfiguruje ve vývojovém prostředí TIA Portal V12.
 

Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.com, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com