Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Nový integrovaný systém přesného řízení pohybu

Automa 12/2001

Gustav Holub

Nový integrovaný systém přesného řízení pohybu

Společnost Siemens představila odborným novinářům na tiskové konferenci, která se konala 11. října 2001 v Norimberku, nový integrovaný systém pro přesné řízení pohybu: Simotion. Veřejnosti byl systém předveden poprvé na listopadovém veletrhu SPS/IPC/Drives. Siemens předpokládá, že Simotion bude v oblasti řízení pohybu stejně úspěšný jako Simatic v oblasti PLC nebo Sinumeric jako systém CNC.

Obr. 1.

Simotion je systém, který vyhoví i v aplikacích náročných na složité a přesné řízení pohybu. Jednoduše konfigurovatelné řízení dráhy a rychlosti pohybu je v něm spojeno se základními funkcemi PLC a technologickými funkcemi. To umožňuje v jediném systému nejen řídit pohyb, ale např. i přijímat vstupní a generovat výstupní signály, podobně jako to dokáže PLC. Příkladem použití technologických funkcí může být řízení hydraulických mechanismů. Profil pohybu se vypočítá pomocí editoru křivek Cam Tool a pohyb se potom realizuje prostřednictvím řízení ventilů hydraulického mechanismu. Sloučení tří souborů funkcí, tj. řízení pohybu, funkcí PLC a technologických funkcí, do jediného systému přináší dvě základní výhody: za prvé odpadají časově kritická rozhraní mezi jednotlivými komponentami a náklady na jejich návrh, odladění a diagnostiku a za druhé se celý systém programuje jednotnými nástroji, přičemž programování je jednoduché a transparentní.

Simotion je určen především pro sériově vyráběné obráběcí stroje. Konečný výrobce strojů se nemusí zabývat integrací servopohonů a jejich řízení do řídicího systému, ale může se soustředit na implementaci svého technologického know-how. Nový systém jej zbaví starostí s integrací různých složek řídicího systému, mnohdy různých značek a s různými metodami ovládání a řízení, do jediného celku a často i značných nákladů s tím spojených. Simotion však přinese snížení nákladů i konečným uživatelům strojů. Předpokládá se, že již v investiční fázi ušetří až 10 % ceny stroje a v běžném provozu díky snazšímu ovládání a jednoduché diagnostice až 20 % provozních nákladů.

Systém Simotion má tři složky: inženýrsko-technický softwarový systém Simotion Scout, který pracuje na běžném PC pod operačním systémem Windows, prováděcí program, který může pracovat na třech různých hardwarových platformách, a vlastní hardwarovou platformu.

Pomocí Simotion Scoutu mohou projektanti zvládnout všechny problémy související s řízením pohybu a naprogramovat další funkce, které s řízeným pohybem souvisejí. K dispozici jsou rámce projektů, v nichž jsou uloženy údaje o projektech, včetně aktuálně používaných zařízení, technologických funkcí a uživatelských programů. To významně zkracuje dobu potřebnou k diagnostice a zjednodušuje ovládání.

Simotion je modulární systém pracující v paralelním časovém režimu (multitasking). V základním prováděcím programu je obsaženo zpracování instrukcí programu a jednoduché funkce PLC. Další softwarové moduly lze k tomuto jádru přidružit podle potřebného rozsahu funkcí.

Software může pracovat, jak bylo zmíněno, na třech hardwarových platformách. Verze Simotion C je Simotion pracující v regulátoru pohonu. Verze pracující v průmyslovém počítači má označení Simotion P. Tato verze splňuje požadavky na otevřenost, pružnost a výkonnost řešení, běžné v oblasti IPC. Třetí variantou je tzv. inteligentní pohon. V této variantě je Simotion, označený jako Simotion D, přímo součástí pohonu.

Všechny varianty Simotionu lze bez problémů začlenit do koncepce úplně integrované automatizace (TIA, Totally Integrated Automation). Jako součást TIA využívá Simoti on všechny prostředky pro obsluhu, projektování a komunikaci. V rámci TIA mohou např. spolupracovat systémy Simotion a Simatic. Lze projektovat řešení, kde Simotion řídí pohybové a s pohybem spojené funkce podle zadání, které dostává z programovatelného automatu Simatic S7-400.

Literatura:

[1] GIERSE, H. – TRUMMER, G: Simens presentiert ein neues Motion Control System. Tisková konference firmy Simens, 11. 10. 2001, Norimberk.