Aktuální vydání

celé číslo

05

2021

Perspektivy automatizace, umělá inteligence v automatizaci; prostředky automatizace v době lockdownu
celé číslo

Nový I/O systém pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Automa 8/2000

Milan Flídr,
Turck s. r. o.

Nový I/O systém pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Společnost Turck představuje novinku v oblasti řízení procesů v prostředí s nebezpečím výbuchu. Systém excom®, jak se novinka jmenuje, může být přímo použit v prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex, zóna 1) bez nutnosti dodatečné ochrany.

Obr. 1.

I/O systém pro dálkový provoz excom umožňuje přímo propojit systém řízení procesu a standardní I/O rozhraní (NAMUR, Pt 100, 0/4 až 20 mA) instalované ve výbušném prostředí. Unikátním a patentovaným způsobem řeší systém excom problematickou oblast všech zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – napájení. Běžná čidla (např. NAMUR) a akční členy do výbušného prostředí lze přímo připojit na moduly excom. Velmi nákladné a časově náročné etapy budování systému řízení v prostředí s nebezpečím výbuchu – návrh, projektování, instalace, uvádění do provozu – jsou podstatným způsobem redukovány. Odpadá např. mnohanásobné (až osmnáctinásobné) přepojování kabelových vedení mezi systémem řízení, senzory a akčními členy.

Další unikátní možností, kterou systém excom nabízí, je možnost budovat redundantní a vysoce spolehlivé aplikace, zajišťující nepřetržitý provoz procesu bez nutnosti plánovaných i neplánovaných odstávek zařízení. Redundanci podporuje systém excom na všech potřebných úrovních. Lze tak v případě potřeby jako redundantní řešit:

  • připojení na nadřazený systém řízení procesu,
  • napájení,
  • připojení I/O a akčních členů.

Veškeré moduly excom lze vyměňovat za provozu.

Moduly excom se vyrábějí s krytím IP20 (IP67 se připravuje). Vstupní moduly dovolují připojit standardní binární (NAMUR) a analogové signály a čidla (0/4 až 20 mA, Pt 100, Pt 1000, Ni 100, termoelektrické články). Výstupní moduly umožňují připojit binární (lze nastavit P0 < 0,25 W nebo P0 < 1 W) a analogové (0/4 až 20 mA) akční členy. Vstupní moduly se vyrábějí jak s galvanickým oddělením vstupů, tak bez něj. Analogové moduly se vyrábějí s plnou nebo částečnou transparencí HART. Součástí veškerých modulů je signalizace všech důležitých stavů pomocí diod LED.

Moduly excom však mohou být více než jen mezičlánkem mezi řídicím systémem a procesem. Činnost všech vstupních a výstupních modulů lze parametricky modifikovat podle potřeby aplikace. Je tak možné např. rychle reagovat na daný vstupní signál (nebo jeho hodnotu) a přímo ovládat příslušný výstup bez nutnosti čekat na odezvu řídicího systému.

Excom využívá možnosti sběrnice Profibus-DP s maximální přenosovou rychlostí 1,5 MBd (v budoucnu až 12 MBd). Pomocí běžného PC nebo laptopu se tak mohou systémoví inženýři nebo servisní pracovníci připojit k systému a sledovat jeho stav a činnost.

TURCK s. r. o.
Hradecká 1161
500 02 Hradec Králové
tel.: 049 52 107 66, 55 103 31-3
fax: 049 52 107 67
mobil: 0602 0602 44 37 10
e-mail: turck@turck.cz
http://www.turck.cz