Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Nový duální detektor pohybu

číslo 2/2006

Nový duální detektor pohybu

Společnost Siemens vyvinula duální detektor pohybu Eyetec IRO840T, který kombinuje pasivní zpracování infračerveného signálu (PIR – pyroelectric infrared sensor) s optickým senzorem pracujícím ve viditelném světle. Obr. 3. Propojení zpracování signálu ze dvou nezávislých senzorů téměř vylučuje vznik falešného poplachu vyvolaného úmyslným nebo neúmyslným jednáním.

Detektor je schopen pracovat i v naprosté tmě. Infračervený detektor dokáže rychle rozpoznat i malé změny v celé sledované ploše a prostřednictvím fuzzy logiky je analyzovat. Senzor obrazu zachycuje události před aktivací alarmu, během jeho aktivace i po spuštění alarmu a umožňuje tak spolehlivě vyhodnotit danou situaci s možností zpětné kontroly. Antiblokační funkce detektoru Eyetec zjistí snahu o zastínění detektoru v celém detekčním rozsahu.

Detektor Eyetec IRO840T je určen pro banky, zlatnictví, muzea či maloobchody. V průmyslu se uplatní při ostraze objektů, kde se zpracovávají nebo skladují cenné nebo nebezpečné látky (drahé kovy, jedy, radioaktivní látky). Byla podána žádost o jeho schválení pro třídu C podle předpisů nezávislé agentury VdS (Vertrauen durch Sicherheit). Detektor splňuje požadavky plánovaného standardu EN 50131-2 (ČSN CLC/TS 50131-2 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy) pro stupeň zabezpečení 4.

Siemens, s. r. o., tel.: 233 033 450, e-mail: siemens.cz@siemens.com, http://www.siemens.cz