Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Novinky ze společnosti Unitronics

Společnost Unitronics, která již od roku 1989 vyvíjí a vyrábí programovatelné automaty (PLC) s vestavěným operátorským rozhraním, uvádí na trh pozoruhodné novinky, které zlepší komunikační možnosti PLC a výrazně ulehčí práci programátorům průmyslových aplikací. Unitronics tak pokračuje v dlouhodobém intenzivním vývoji a vylepšování svých produktů.
 

Loňské novinky

V loňském roce byl výrobní program rozšířen o tři řady programovatelných automatů nové generace, které mají speciální funkce a komunikační možnosti. Jde o PLC typu Vision350 (obrázek v inzerátu) s 3,5" barevným dotykovým displejem, který je nejmenším na světě, a dále o PLC řady Vision130 (obr. 1). Tyto programovatelné automaty existují v několika různých provedeních, lišících se konfigurací vestavěných vstupů a výstupů, které zahrnují jak klasické binární (tranzistorové i reléové), tak napěťové nebo proudové analogové vstupy a výstupy. Některé modely jsou osazeny také teplotními vstupy pro připojení termočlánků nebo odporových senzorů Pt100. Další novou řadou je Vision570 s barevným 5,7" dotykovým displejem (obr. 2). Tato jednotka nemá vestavěny žádné vstupy a výstupy, takže ji lze použít i jako samostatný operátorský panel, který je možné naprogramovat v jazyku kontaktních schémat. Vstupy a výstupy jsou k dispozici buď v „nacvakávacím“ modulu nebo v externích rozšiřujících modulech, které jsou kompatibilní se všemi PLC od společnosti Unitronics. Řídicí systém tak může přímo ovládat až 171 vstupů a výstupů.
 

Podpora paměťových karet SD a SD Micro

V současné době uvádí společnost Unitronics na trh plnou podporu paměťových karet SD (Secure Digital) a SD Micro pro všechny programovatelné automaty nové generace. Obsluha může pomocí karet SD např. stáhnout z PLC naprogramovaný projekt či operační systém nebo jej tam naopak nahrát. Paměťové karty mohou být využívány také jako úložiště provozních dat v podobě datových tabulek, které lze vyexportovat do formátu MS Excel. Podobně je možné nahrát např. datové receptury z paměťové karty do databáze v řídicím systému. Na kartu lze ukládat i záznamy alarmů.
 

Vzdálené moduly se vstupy a výstupy

Další pozoruhodnou novinkou z dílny společnosti Unitronics jsou rozšiřující adaptéry EX-RC1, které disponují rozhraním CAN. K těmto modulům lze připojit až osm libovolných již existujících modulů se vstupy a výstupy, které pak mohou být na dálku (přes síť CAN) obsluhovány programovatelnými automaty Unitronics zapojenými do téže sítě. Komunikace prostřednictvím speciálního protokolu společnosti Unitronics, UniCAN, probíhá tak, že moduly se v síti chovají jako podřízené stanice (slave) a PLC jako řídicí systém – master. K jednomu řídicímu systému je takto možné připojit až 512 vzdálených vstupů a výstupů.
 

Alarmy

Alarmy informují obsluhu stroje o jednotlivých událostech, které jsou vyvolány pomocí binárních nebo celočíselných proměnných. Tyto zprávy mohou detailně instruovat obsluhu o dalším postupu, vyžadovat určitý úkon a mohou hrát aktivní roli jako podmínky pro spouštění procesů. Alarmy, kterých může být až 128, se zobrazují na systémové obrazovce, takže není třeba je programovat.
 

Funkce webového serveru

Další novinkou je funkce webového serveru. Programovatelné automaty Unitronics nové generace se mohou chovat jako servery a generovat webové stránky, na kterých mohou být vyobrazeny hodnoty proměnných, časovačů, čítačů i hlášení alarmů. Tuto funkci mohou PLC vykonávat, pouze pokud jsou zapojeny do sítě Ethernet.
 

Zasílání e-mailů

Všechny programovatelné automaty Unitronics s ethernetovým rozhraním mají nyní možnost na základě programu odesílat e-maily. Podmínkou je přístup na server SMTP nebo ESMTP přes Ethernet.
 

Řízení krokových motorů

Prostřednictvím „nacvakávacích“ modulů poskytují řídicí systémy Vision570 vysokorychlostní výstupy. Ve spojení s programovacím softwarem jsou konfigurovatelné a uzpůsobené pro řízení krokových motorů.
 

Další nové funkce

Knihovny textových řetězců (strings) usnadňují naprogramování vícejazyčné úlohy. Obsluha může využívat barevné grafy, které zobrazují dynamické změny hodnot. Novinkou je také software UniDownloader, který programátorovi umožňuje uložit zkompilovaný projekt a poslat jej svému koncovému zákazníkovi, který si jej na místě snadno načte do PLC. Nový nástroj UniEDS je určen k otevírání souborů EDS protokolu CANopen.
Petr Falc,
SCHMACHTL CZ, s. r. o.
 
Obr. 1. Programovatelný automat řady Vision130
Obr. 2. Programovatelný automat řady Vision570lze doplnit paměťovou kartou SD