Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Novinky v technice GSM

Automa 9/2001

(FCC Průmyslové systémy s. r. o.) 

Novinky v technice GSM

Průmyslová komunikační technika patří k tradičním oblastem působení firmy FCC Průmyslové systémy. V její nabídce jsou převodníky rozhraní, průmyslové modemy, komunikační prostředky pro průmyslové sběrnice a GSM. Již více než tři roky dodáváme systémy pro dálkovou kontrolu a ovládání prostřednictvím SMS z mobilního telefonu. Jde o jednoduchá a levná zařízení pro dohled nad neobsluhovanými technologiemi, jako jsou kotelny, vodárny, výměníky, čerpací stanice nebo malé elektrárny. Jednotky GSA-01 a GSA-02 umí transformovat stavy digitálních vstupů do srozumitelných textových zpráv posílaných na mobilní telefon a naopak nastavovat podle přijatých textových povelů digitální výstupy (obr. 1).

Obr. 1.

V letošním roce byla vyvinuta další generace modulů I/O s obchodním názvem GSD-01, které jsou pokračovateli typů GSA-01 a GSA-02. Zachována zůstala možnost čtení stavu vstupů a nastavování výstupů prostřednictvím SMS z libovolného mobilního telefonu a přibyly další komunikační schopnosti.

Nový firmware umožňuje využít programovatelný komunikační kanál RS-232. Tato možnost byla vytvořena proto, aby se GSD-01 dal použít jako komunikační server k čidlům, regulátorům nebo jednoduchým automatům, které nemají dostatek výpočetní kapacity k ošetření komunikace prostřednictvím GSM. Bezobslužný provoz zařízení (např. programovatelného automatu) které využívá komunikaci po síti GSM, je totiž nutné organizovat poněkud jinak, než když jsou zařízení spojena pevnou linkou. Zůstane-li např. několik modemů GSM v důsledku chyby v komunikaci po několik hodin nezavěšeno, může to pro provozovatele systému skončit těžkou finanční újmou. Jedním z úkolů GSD-01 je předejít právě takovým situacím. GSD-01 sleduje komunikaci na RS-232 a sám zavěsí, jestliže linkou po určitou dobu neprocházejí žádná data. Je rovněž nastavena maximální délka relace, po které GSD-01 spojení ukončí i v případě, že stanice komunikují. Tato alternativa přichází v úvahu při snaze o navázání spojení se stanicí, která je v poruše. Modul GSD-01 také informuje připojenou stanici o úspěšném nebo neúspěšném sestavení datového spojení. Připojené zařízení si tak může samo rozhodovat o prioritách jednotlivých volání (např. při obsazení volané stanice může vyslat výstražnou SMS apod.).

Obr. 2.

Organizace datového on-line spojení mezi stanicemi
Tato funkce umožňuje navázat datové spojení s jinou stanicí v síti GSM. Telefonní číslo protější stanice získává GSD-01 z připojeného zařízení. GSD-01 rovněž organizuje přijetí datového spojení od jiné stanice, tj. zkontroluje, zda o spojení žádá stanice, která je k tomu autorizována, a propojí stanice pro přímou komunikaci.

Organizace off-line spojení mezi stanicemi prostřednictvím SMS
Pro krátké relace je výhodnější využít služby SMS. GSD-01 zajistí sestavení SMS s textem dodaným z připojeného zařízení a informuje připojenou stanici o jejím úspěšném odeslání. Naopak přijaté zprávy SMS jsou transformovány do odpovídajícího protokolu a předány připojenému zařízení. Informace o odesilateli je generována z jeho telefonního čísla.

Původní funkce ovládání vstupů a výstupů prostřednictvím SMS
Původní funkce ovládání vstupů a výstupů prostřednictvím SMS lze využít např. pro ovládání napájecích zdrojů, pomocných zařízení nebo signalizaci. Modul má softwarově dostupný komparátor napájecího napětí, který lze využít pro různá havarijní hlášení.

K modulům GSA je dodáván i dvoupásmový GSM modem Westermo Teleindustri GS-01 (obr. 2), který se vyznačuje malou spotřebou energie.

Bližší informace o  systémech využívajících sítě GSM si lze vyžádat v libovolné kanceláři firmy FCC Průmyslové systémy. Technické parametry a instalační manuál jsou umístěny i na internetové stránce: www.fccps.cz

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
info@fccps.cz
www.fccps.cz

400 11 Ústí nad Labem, SNP 8, tel.: (047) 277 41 73, fax: (047) 277 21 15
603 00 Brno, Vinařská 1a, tel.: (05) 43 21 56 54, fax: (05) 43 21 56 55
182 00 Praha 8, U Slovanky 3, tel.: (02) 66 05 20 98, fax: (02) 68 80 819