Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Novinky ve vývoji hydraulických válců

číslo 2/2004

Novinky ve vývoji hydraulických válců

Firmu Vega s. r. l., která se díky vysoce kvalitním hydraulickým válcům pro formy na plasty a lehké kovy razantně etablovala na českém i světovém trhu, není třeba představovat. Vývoj ovšem nezůstává stát, a tak zájemcům nyní můžeme představit další řadu hydraulických válců od toho výrobce.

Obr. 1.

Pro pohyb kolíků a jader forem, zvláště pro malé zdvihy, tj. 10 až 15 mm, se stále častěji používají hydraulické tahače. Toto řešení je v mnoha případech nejjednodušší, nejrychlejší a umožňuje zmenšit celkové rozměry formy.

Hydraulické válce typových řad V350CBR, V400CI (obr. 1) a V450CBX doplňují typovou řadu V250CBM a dále rozšiřují možnosti použití těchto komponent. Požadavek rozšířit sortiment dodávaných válců byl vyvolán stále rostoucím počtem instalací, zvyšující náročností pracovních podmínek, ve kterých válce pracují (teploty, tlak), a také požadavkem mít možnost nahradit tradiční magnetické koncové snímače.

Cílem bylo vytvořit válce, které by byly schopny dlouhodobě snášet vysoké tlaky, nutné pro vyvození velkých sil, při využití ventilu s řízeným otevřením. Tělo válce je ze speciální ocelové slitiny a prochází tepelným zpracováním zvaným Nipre®. V tomto procesu se vytvrzuje pracovní povrch válce a současně se zmenšuje koeficient tření. Pro zvýšení robustnosti konstrukce celého pohonu tvoří píst a pístnice jeden díl.

Systém těsnění hydraulického válce vytváří sada těsnicích kroužků z PTFE a bronzu s tzv. O-kroužky z fluoroelastomeru Viton®. Vodicí kroužek pro píst je z fenolové pryskyřice a pro pístnici z litiny. Výsledkem je vysoce spolehlivé těsnění standardních rozměrů, a tedy lehce zaměnitelné s jinými dříve používanými těsněními.

Jedním z hlavních důvodů pro konstrukci těchto válců bylo přání vytvořit hydraulické pohony malých rozměrů a integrovat je do lisovací formy tak, aby byl umožněn automatický lisovací cyklus. Miniaturizace v oblasti mechanických mikrospínačů umožnila vyprojektovat systémy pro snímání polohy splňující tyto požadavky při zachování jejich univerzálnosti, která vylučuje náklady na jejich konstrukci pro každou aplikaci zvlášť a zjednodušuje dodávky náhradních dílů. Systém snímání polohy se skládá z tyče s vačkou, která může být spojena buď s pístnicí, nebo s posuvnou částí formy. Mechanické mikrospínače, vybrané pro jejich spolehlivost a robustnost, jsou uchyceny na konzolkách, které usnadňují jejich nastavení (obr. 2). Celý mechanismus je chráněn plechovým krytem, který zvětšuje vnější rozměr válce o 13 mm a ponechává mu hladký tvar bez výstupků, usnadňující použití uvnitř forem. Mikrospínače mohou pracovat až do teploty 130 °C.

Obr. 2. Obr. 3. Obr. 4.

Řada V450CBX (obr. 3) je typově nejblíže válcům V250CBM. Jsou to kompaktní hydraulické válce s krátkým zdvihem (od 10 do 100 mm) s velkým množstvím různých variant uchycení. V400CI je válec navržený k umístění přímo do formy. V350CBR je válec s krátkým zdvihem s dvojitou pístnicí. Zadní pístnice spíná mikrospínače. Toto řešení nachází uplatnění zvláště tam, kde je dostatek prostoru v podélném směru, ale každý milimetr v příčném směru je problém.

Celkově lze říci, že se na trh dostala série mimořádně kompaktních hydraulických válců, která svou kompletností, mechanickou robustností zastoupených typů, účelností jejich montáže a řízení polohy může uspokojit každé přání zákazníka (obr. 4). Vzhledem ke standardně vysoké kvalitě výrobků firmy Vega si i tato řada již vysloužila pozornost zájemců o hydraulické pohony.

Ing. Jan Svoboda

Ing. Jan Svoboda
Březinova 25
616 00 Brno
tel/fax: 549 243 917
tel: 549 243 939
e-mail: info@jansvoboda.cz
http://www.jansvoboda.cz

Inzerce zpět