Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Novinky ve výrobním programu SPA Praha, s. r. o.

číslo 1/2004

Novinky ve výrobním programu SPA Praha, s. r. o.

Jsou to již dva roky, kdy společnost SPA Praha, s. r. o., výrobce a dodavatel zařízení pro měření a regulaci, uvedla na náš trh nový typ elektropneumatického převodníku z výrobní dílny Fairchild, typ TA6000, pro převod elektrického signálu na pneumatický tlakový signál (většinou 4 až 20 mA na 20 až 100 kPa) v regulačních a řídicích systémech. Obr. 1. Výrobek si svými vynikajícími vlastnostmi, jako jsou příznivá cena, malé rozměry (jen 40 × 95 × 65 mm), snadná seřiditelnost, výborná stabilita funkce, nenáročnost na údržbu, možnost montáže na lištu DIN, bohaté základní příslušenství atd., rychle získal oblibu u uživatelů. Bylo mu vytýkáno pouze malé krytí proti vnikání prachu a vody, což bylo dáno neutěsněným elektrickým připojením. Proto byl tento typ nahrazen typem TT6000 se svorkovnicí (obr. 1) a TD6000 s konektorem (obr. 2). Uvedené varianty zachovávají všechny výhody výchozího typu a spolehlivě odstraňují vytýkaný nedostatek. Oba typy jsou k dispozici i v provedení pro prostředí s nebezpečím výbuchu (TTEI6000 a TDEI600). Do současné doby byly dodány stovky těchto přístrojů k plné spokojenosti uživatelů.

Novinkou v nabídce pro rok 2004 je rozšířený sortiment dodávaných armatur. K dosud dodávaným armaturám typových řad V 30, V 41, RV 2x0, RV 2x2 a RV 2x4 přibudou armatury německé firmy ARI Armaturen. Jde o firmu s dlouhou tradicí. Její vynikající armatury budou dodávány především v kompletech regulačních ventilů s pneumatickými servomotory a jejich příslušenstvím provenience SPA Praha. K dispozici budou čtyři základní typové řady – uzavírací armatury typu 405/460, regulační armatury typu 440/441 pro běžné aplikace a směšovací nebo rozdělovací trojcestné armatury řady 450/451. Pro náročné podmínky použití jsou určeny regulační armatury řady 470/471 se zabezpečeným vřetenem a speciálně vedenou stopkou kuželky. Toto řešení zabraňuje rozkmitání kuželky i při velkých tlakových spádech a velmi turbulentním proudění. Obr. 2. K dispozici budou světlosti DN 15 až DN 150, tlakové provedení PN 16, PN 25 a PN 40, materiálové provedení šedá litina, tvárná litina, litá uhlíková ocel a korozivzdorná ocel.

Dobrou zprávou pro některé uživatele je, že se do výrobního programu firmy vrací vysílač hladiny s elektrickým výstupem. Dříve známé typy 1505 pro montáž na nádrž a 1507 s vlastní plovákovou komorou pro boční montáž jsou nyní přepracovány a uživatel v původním tělese dostává nový typ výrobku. Jedná se o masivní přístroj plovákového typu z korozivzdorné oceli v provedení PN 40 pro kapaliny s teplotou až 250 °C. Plovák neplave na hladině, ale je ve stálé poloze a vyhodnocuje se vztlaková síla, která je úměrná výši hladiny. Napájení je podle požadavků 24 V DC nebo 230 V/50 Hz AC, výstup je 4 až 20 mA. Přístroj byl navržen pro aplikace, kde běžné přístroje svými parametry již nestačí. Pro prostředí s nebezpečím výbuchu jsou určeny obdobné, již osvědčené typy vysílačů hladiny 15701 a 15703 s pneumatickým výstupem.

Ostatní známé výrobky SPA Praha, především pneumatické servomotory s veškerým příslušenstvím, elektrohydraulické servomotory, snímače tlaku i snímače síly, zůstávají nadále ve výrobním programu v plném rozsahu.

(SPA Praha, s. r. o.)

SPA Praha s. r. o.
Mezi Vodami 1955/19
143 00 Praha 4
tel.: 244 090 506
fax: 241 771 650
e-mail: spa@marcon.cz
www.spa-praha.cz

Inzerce zpět