Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Novinky ve výrobním programu přístrojů pro pneumatickou regulaci

číslo 3/2002

Novinky ve výrobním programu přístrojů pro pneumatickou regulaci

Obr. 1.

Uplynulý rok přinesl ve společnosti SPA Praha s. r. o. několik změn ve výrobním programu přístrojů a příslušenství pro pneumatickou regulaci.

Byla ukončena výroba redukčních stanic (regulátorů tlaku) typů 357 18 a 357 21. Tato letitá a výrobně nákladná typová řada byla plynule nahrazena dodávkami regulátorů tlaku řady A3420, která je funkčně i cenově rovnocenná a současně přináší uživateli větší komfort. Regulátory řady A3420 jsou dodávány v provedení pro samostatnou montáž i jako namontované příslušenství pneumatických servomotorů (obr. 1).

Obr. 2.

Známé a úspěšné pneumatické servomotory typové řady 5222 (s plochou membrány 400 cm2) jsou nyní dodávány i v provedení se dvěma membránovými moduly spojenými v jeden celek. Toto řešení zvětšuje činnou plochu membrán na 800 cm2 a nabízí větší osovou sílu servomotoru. Ta nyní dosahuje až 12,6 kN u nepřímé funkce (NC, síla pružin) nebo až 16 kN u přímé funkce (NO, síla tlakem vzduchu). Na tyto typy servomotorů lze bez omezení montovat veškeré běžně dodávané příslušenství, jako ovládače polohy (positioner), koncové spínače, vysílače polohy, regulátory tlaku, ovládací a havarijní solenoidové ventily apod. Podstatně se tím rozšířily možnosti použití uvedené typové řady servomotorů, které lze nyní montovat i na ventily větších světlostí nebo jimi ovládat větší tlakové spády (obr. 2).

Rychlouzavírací ventily, které jsou další novinkou ve výrobním programu, také souvisejí s uvedenou typovou řadou pneumatických servomotorů 5222. Konstrukce rychlouzavíracích ventilů vznikla v reakci na požadavky některých uživatelů. Tyto ventily již byly úspěšně použity v různých aplikacích, jako např. pro regulaci a jištění parní turbíny, protipumpážní regulaci kompresorů apod. Jsou v nich použity armatury typové řady RV2x0 a upravený pneumatický servomotor řady 5222. Obr. 3. Úprava spočívá především v mžikovém otevření přesně definovaného průřezu k rychlému vypuštění tlakového vzduchu z membránového modulu servomotoru. V praxi je toho dosahováno montáží solenoidových ventilů přímo na membránový modul. Požadovaný průřez je dán počtem a rozměry těchto ventilů. Uzavírací doba může být i kratší než 0,2 s. Na ventily lze přitom montovat veškeré běžné příslušenství. Běžná regulační funkce ventilu přitom není nijak omezena, protože rychlouzavírací havarijní funkce se aktivuje nezávisle na aktuálním regulačním stavu ventilu (obr. 3).

V letošním roce by měla být na trh uvedena nová řada malých pneumatických ventilů určených pro méně náročné regulační účely. Jejich těleso bude vyrobeno z bronzu nebo korozivzdorné oceli (světlost 0,5 až 2,5", PN 16). Použití se předpokládá pro vodu, vzduch nebo neutrální plyny a olej (horká voda, pára do teploty 180 °C). O zavedení této novinky bude podána aktuální informace.

Ing. Bohumír Sládek, SPA Praha s. r. o.

SPA Praha s. r. o.
Mezi Vodami 1955/19
143 00 Praha 4
tel.: 02/44 09 05 06
fax: 02/44 09 05 00
spa@marcon.cz
www.spa-praha.cz

Inzerce zpět