Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Novinky ve specifikacích CANopen – výzva ke spolupráci

číslo 2/2006

Novinky ve specifikacích CANopen – výzva ke spolupráci

Zájmová skupina (Interest Group – IG) pro CANopen (IG CANopen) uvolnila k bezplatnému uveřejnění na webových stránkách sdružení CAN in Automation (CiA, http://www.can-cia.org) vybrané doplňkové specifikace sběrnice CANopen, mezi nimi profily kolimátorů pro lékařské přístroje (specifikace CiA 412) a specifikaci brány mezi Ethernetem a CANopen (CiA 309). Profily kolimátorů, CiA 412, které již byly použity několika výrobci, nebylo před zveřejněním třeba měnit. Naproti tomu specifikaci brány pro Modbus TCP a základní Ethernet bylo zapotřebí zkorigovat. Současná brána Modbus TCP-CANopen od firmy Schneider Electric odpovídá specifikaci CiA 309-2 a brána Ethernet-CANopen od firmy Port je prvním zařízením odpovídajícím CiA 309-3.

Současně bylo vydáno několik specifikací CANopen dostupných pouze členům CiA. Vedle nového profilu aplikační vrstvy a komunikace (CiA 301 v. 4.1) je to především nová specifikace protokolů a služeb pro nastavování vrstvy CANopen (CiA 305 v. 2.0). Dále je do specifikace aplikační vrstvy přidán čítač ve zprávě SYNC, usnadňující synchronizaci připojených zařízení, a jsou vylepšeny popis a modely zařízení podle CANopen. Specifikace CiA 305 v. 2 přináší zcela přepracovanou definici LSS (Layer Setting Service), nekompatibilní s CiA 305 v. 1.

Skupina IG CANopen současně vyzývá odborníky na fyzickou vrstvu sběrnice ke spolupráci na projektu jiskrově bezpečné a proti poruchám odolné fyzické vrstvy pro sběrnici CANopen. Zájemci o spolupráci mohou kontaktovat kancelář CiA (e-mail: headquarters@can-cia.org).
[CiA, 13. prosince 2005.]

(sm)