Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Novinky v technice GSM

číslo 12/2002

Novinky v technice GSM

Průmyslová komunikační technika je jednou z hlavních oblastí aktivity firmy FCC Průmyslové systémy. Kromě komunikací po metalických či optických linkách nebo rádiem zahrnuje tato oblast již od počátků rozvoje sítí GSM i zařízení spojená s přenosem dat v sítích mobilních operátorů. A jako každý rok, i letos má firma FCC Průmyslové systémy v oblasti techniky GSM několik novinek.

Obr. 1.

Průmyslový modem GSM
První novinkou jsou nové průmyslové modemy GSM od firmy Westermo Teleindustri. Modemy GD-01 a GD-02 (obr. 1) jsou určeny pro montáž do skříní řídicích systémů. Upevňují se na lištu DIN. Mají široký rozsah napájecího stejnosměrného napětí, které je galvanicky oddělené od komunikačních signálů. Kromě rozhraní RS-232 jsou k dispozici i porty RS-422 a RS-485.

Zatímco GD-01 má standardní funkce obvyklé u modemů GSM, je GD-02 více přizpůsoben průmyslovým aplikacím i po stránce vnitřního firmwaru. Modem má hlídací obvod – watchdog, je opatřen možností dálkového nastavení s ochranou heslem, nebo naopak lze vyřadit ovládání příkazy a nastavovat jej výhradně pomocí vnitřních přepínačů. Navíc je vybaven dvěma digitálními vstupy, kterými lze aktivovat odeslání SMS.

Samozřejmostí pro oba nové modemy jsou dvě frekvenční pásma 900 a 1 800 MHz, přenos dat, faxů, hlasu, SMS i připojení GPRS (General Packet Radio Service, paketové přenosy prostřednictvím GSM).

Nová jednotka dálkového řízení
Již téměř šest let dodává firma FCC Průmyslové systémy zařízení pro dálkovou kontrolu a ovládání prostřednictvím SMS z mobilního telefonu. Jde o jednoduchá a levná zařízení pro dohled nad neobsluhovanými technologiemi, jako jsou kotelny, vodárny, výměníky, čerpací stanice nebo malé elektrárny. V letošním roce bylo toto zařízení zcela inovováno.

Obr. 2.

Nový modul GSA-03 dostal výkonnější procesor, nový kryt a robustní svorky, které umožňují pohodlnější montáž. Podstatnější jsou však uživatelská zlepšení. Stejně jako jeho předchůdce má GSA-03 osm digitálních vstupů a výstupů, které mohou být dálkově ovládány z mobilního telefonu. Zprávy přiřazené vstupům i ovládací příkazy pro výstupy jsou plně textové – dálkové zapnutí čerpadla lze realizovat odesláním textové zprávy „cerpej“, zaplavení hlídaného prostoru se projeví příjmem zprávy „zaplaveno“. Zůstala i možnost nezávislého vyslání SMS při splnění podmínek alarmu (aktivace nebo deaktivace zvolených vstupů). Zprávu o alarmu lze odeslat na čtyři různá čísla nebo ji směrovat jako e-mail do internetu.

Navíc byly přidány čtyři analogové vstupy, které umožňují dálkově monitorovat veličiny, jako je teplota, tlak nebo hladina. Firmware GSA-01 umí přepočítat napětí na fyzikální jednotku a odeslat textovou zprávu, např.: „teplota vody 75 st. C“. Zvolené hladině analogové veličiny lze přiřadit tzv. alarmovou SMS a okamžitě informovat obsluhu např. při překročení povolené teploty chladicí vody.

GSA-03 také umí přeposlat varování, které operátoři zasílají před vyčerpáním kreditu předplacených karet. Právě předplacené karty umožňují velmi levný provoz dálkového dohledu. Platí se pouze za odeslání zpráv SMS o alarmu nebo za odpovědi na dotazy či příkazy, které jsou na jednotku odeslány. V tom případě je přístup chráněn heslem, které je součástí dotazu nebo příkazu. Na SMS bez platného hesla jednotka nereaguje.

Podstatným zlepšením je nový systém řízení napájení modulu. Zkušenosti z minulých aplikací ukázaly, že jednotka hlášení havarijních stavů musí mít vlastní spolehlivý záložní zdroj. GSA-01 umožňuje přímo připojit bezúdržbový olověný akumulátor. Řídí jeho nabíjení a umí vyslat varovnou SMS při výpadku hlavního napájecího napětí nebo při poruše záložního zdroje (snížení napětí nebo odpojení akumulátoru).

V ceně karty je vývojový software, pracující pod Windows. Umožňuje přiřadit stavům vstupů a výstupů příslušná textová hlášení, definovat přepočet analogových veličin a nastavit potřebné komunikační parametry – PIN, číslo centra SMS a čísla pro alarmová hlášení. Součástí vývojového softwaru je i režim přímého připojení, v němž se oživí, vyzkouší a nastaví celá sestava při přímém připojení k PC. Program dále zahrnuje simulátor centra SMS, jehož prostřednictvím lze v přímém připojení ověřit odezvu GSA-02 na zvolené textové zprávy, aniž by bylo nutné posílat reálné SMS.

Obr. 3.

Hlavní úlohou modulu je hlídání kritických parametrů v neobsluhovaných zařízeních. Digitální vstupy jednotky se mohou připojit na kontakty poruchových relé, hladinových spínačů nebo jiných hlásičů havarijního stavu. Digitální výstupy mohou sloužit k základnímu dálkovému ovládání.

Typické uspořádání systému ukazuje obr. 3. Možnost zaslat alarmovou SMS na několik telefonních čísel je zde využita k tomu, že jako první dostane zprávu o kritické situaci na svůj mobilní telefon pověřený technik. Ten může reagovat během několika sekund dálkovým odpojením kritických obvodů. Další SMS je odeslána jako e-mail do centra firmy, kde je přijata a zapsána do databáze. Dispečer má kromě bezprostřední informace v podobě „alarmového“ okna na obrazovce monitoru počítače přehled o tom, co se odehrálo v jeho nepřítomnosti. Již na této modelové aplikaci je zřejmá možnost úspory provozních nákladů při snížení četnosti preventivních kontrolních návštěv objektu i možnost omezit škody bezprostředním zásahem po vzniku havárie. Kontrolu funkce technologie lze navíc spojit i s kontrolou narušení objektu.

Bližší informace o systémech využívajících sítě GSM si lze vyžádat v libovolné kanceláři firmy FCC Průmyslové systémy. Technické parametry a instalační uživatelská příručka modulu GSA-03 jsou umístěny i na internetové stránce www.fccps.cz

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
info@fccps.cz
www.fccps.cz

400 11 Ústí nad Labem, SNP 8, tel.: 472 774 173, fax: 472 772 115
603 00 Brno, Vinařská 1a, tel.: 543 215 654, fax: 543 215 655
182 00 Praha 8, U Slovanky 3, tel.: 266 052 098, fax: 286 890 252

Inzerce zpět