Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Novinky v systému Promotic

číslo 8-9/2004

Novinky v systému Promotic

Systém Promotic je softwarový nástroj určený k tvorbě vizualizačních a řídicích systémů v oblasti průmyslové automatizace. Firma Microsys, spol. s r. o., připravila pro podzim tohoto roku verzi, která nabídne mnoho nových komponent a vylepšení.

Obr. 1.

Mezi hlavní novinky patří automatické generování obrazů, výstrah (alarmů) a časových záznamů (angl. trend) v HTML. Tvorba distribuovaných aplikací v sítích Internet a Intranet je z pohledu projektanta velmi jednoduchá a vytvoření síťové verze aplikace je otázkou několika minut.

Pro vytváření grafických panelů je nyní nabídka přednastavených obecně konfigurovatelných elementárních i komplexních grafických objektů rozsáhlejší. U grafických prvků byla rozšířena možnost využití makrovýrazů pro vícejazyčné aplikace a pro obecnější napojení na data.

Dalšími novinkami jsou úpravy a rozšíření objektu časových záznamů, nové pojetí a vlastnosti systému výstražných hlášení, uvolnění prohlížeče databáze MS SQL aj.

V systému Promotic lze vytvářet aplikace v různých jazycích (česky, slovensky, anglicky, rusky, polsky, německy) a systém je připraven k rychlému rozšíření do dalších jazyků. Vývojové prostředí Promotic je dodáváno v české a anglické verzi, včetně obsáhlé dokumentace.

Představení a přiblížení novinek v systému Promotic pro projektanty se uskuteční na seminářích v Ostravě 6. 10. 2004, v Praze 20. 10. 2004 a v Bratislavě 10. 11. 2004.

MICROSYS spol. s r. o., tel.: 596 614 302, e-mail: microsys@microsys.cz, http://www.promotic.cz

Inzerce zpět